Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Департамент будівництва та житлового забезпечення

Департамент будівництва та житлового забезпечення

Директор Департаменту
Работнік Борис Петрович

Біографічна довідка

Департамент будівництва та житлового забезпечення вул. Володимирська, 42, м. Київ, 01030

Департамент будівництва та житлового забезпечення (044) 235-61-02

Департамент будівництва та житлового забезпечення [email protected]

Департамент будівництва та житлового забезпечення пн-чт з 8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 15:45
Перерва з 12:00 до 12:45

Департамент культури https://dch.kyivcity.gov.ua/

Facebook-сторінка

Департамент будівництва та житлового забезпечення

Заступник директора Департаменту
Жилик Лариса Дмитрівна

Біографічна довідка

Заступник директора Департаменту -
начальник управління житлового забезпечення
Кащук Олександр Дмитрович

Біографічна довідка

 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23, та Бюджетом міста Києва, який затверджений рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869, Департаменту будівництва та житлового забезпечення міста Києва передбачено виділення коштів з міського бюджету на придбання у 2023 році житла для учасників бойових дій та членів їх сімей.

Відповідно до плану спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2023 рік Департаменту будівництва та житлового забезпечення міста Києва передбачено фінансування з міського бюджету придбання житла для учасників бойових дій та членів їх сімей на суму 720 000 000,0 грн.

З метою реалізації заходу 7 (Забезпечення житлом учасників бойових дій і членів їх сімей) Міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022 – 2024 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 14.07.2022 № 4889/4930, Департамент будівництва та житлового забезпечення міста Києва (вулиця Володимирська, 42, м. Київ, 01601, е-mail: [email protected], телефони для довідок (044) 201-20-69, 235-30-23) оголошує прийом пропозицій від забудовників на придбання в місті Києві однокімнатних, двокімнатних та трикімнатних квартир, які мають бути благоустроєними, відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам, в житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, та в житлових будинках, які плануються прийняти в експлуатацію не пізніше IV кварталу 2024  року.

Перелік документів, які необхідно додати до пропозицій, розміщено на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва на офіційній веб-сторінці Департаменту будівництва та житлового забезпечення міста Києва за посиланням.

Вищезазначені пропозиції та документи приймаються Департаментом будівництва та житлового забезпечення міста Києва протягом семи календарних днів з дня опублікування цього оголошення в газеті «Хрещатик Київ» та на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва на офіційній веб-сторінці Департаменту будівництва та житлового забезпечення міста Києва.

Пропозиції, подані без надання повного пакету документів, не розглядатимуться.

ПЕРЕЛІК
документів, які повинен подати замовник
(забудовник) до пропозицій

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить дані про останні реєстраційні дії (дата видачі Витягу не повинна перевищувати 30 днів до дати подання документу).

2. Статут підприємства (остання редакція). У випадку реєстрації статуту чи змін до нього після 01.01.2016 року додатково необхідно надати опис реєстратора з відповідним пошуковим кодом результатів надання адміністративної послуги.

3. Протокол/рішення про призначення керівника, наказ про призначення керівника та довіреність або доручення (у разі підписання іншою уповноваженою особою замовника (забудовника)) на вчинення правочинів.

4. Баланс (Звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати за останній рік та останній звітний період з квитанціями.

5. Протокол/рішення учасників (акціонерів, власників тощо) про надання згоди учасників (акціонерів, власників тощо) директору (або іншій уповноваженій особі) на укладання (підписання) договору (ів) від імені товариства договору, ціна якого перевищує 50% вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, розроблено з врахуванням Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», або копія іншого документа, що підтверджує зняття обмежень щодо укладення договору(ів) передбачених установчими (статутними) документами замовника (забудовника) та законодавством.

6. Витяг/свідоцтво з реєстру платників податку на додану вартість або платників єдиного податку (чинна на момент подання документу).

7. Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та платежів.

8. Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів (у тому числі з переліком видів робіт). Якщо роботи проводяться із залученням генпідрядника, для підтвердження права на провадження господарської діяльності з будівництва об’єкту – копію ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів (у тому числі з переліком видів робіт) генпідрядника.

9. Документ, що підтверджує право власності/право користування земельною ділянкою, на якій споруджується відповідний об’єкт (державний акт про право власності на земельну ділянку, цивільно-правова угода щодо відчуження земельної ділянки (купівлі-продажу, дарування тощо), державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, договір оренди земельної ділянки або інший документ, який підтверджує право на землю, виданий/зареєстрований належним чином).

10. Документ, що дає право на виконання будівельних робіт (повідомлення, дозвіл, декларація про початок виконання будівельних робіт).

11. Наказ (розпорядження або рішення) про затвердження проєктної документації (з відповідними вартісними показниками) та віднесення об’єкта до тієї чи іншої категорії складності (класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд).

12. Позитивний звіт за результатами експертизи проекту будівництва.

13. План забудови земельної ділянки.

14. Довідка про ступінь будівельної готовності об’єкта будівництва (готовність має бути не менше 80 %), завірена підписом та печаткою інженера з технічного нагляду.

15. Гарантійний лист про здійснення підключення закінченого будівництвом об`єкта (будинку), прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж (відповідних елементів інженерної інфраструктури) протягом 30 днів з дати отримання документу про прийняття об’єкта в експлуатацію та копії документів, що дають можливість зробити висновок про можливість такого підключення (завірені у встановленому порядку технічні умови, договори на приєднання або інші документи).

16. Гарантійний лист щодо закінчення будівництва об`єкта (будинку) та забезпечення проведення опоряджувальних робіт, їх якості і  своєчасної передачі  (не пізніше IV кварталу 2024 року).

У разі спорудження будинку через фонди фінансування будівництва  додатково надається:

1. Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків, якщо Управитель є банківською установою.

2. Ліцензія з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»).

3. Інформація щодо членства Управителя в саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринків капіталу з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі - СРО).

4. Інформація щодо наявності у СРО свідоцтва виданого НКЦПФР.

5. Договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об’єктом будівництва, з відкладальними умовами.

6. Інформація про наявність в уповноваженої до підписання договору про участь у ФФБ особи сертифіката НКЦПФР на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу.

7. Довідка від Забудовника, що об’єкти інвестування увійшли до остаточно підтвердженого обсягу замовлення на будівництво за об’єктом будівництва - для прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

8. Ліцензія генерального підрядника на здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

У разі, якщо будинок в якому пропонується придбати житло введений в експлуатацію, замовнику (забудовнику) додатково необхідно  надати:

1. Розпорядження районної в місті Києві державної адміністрації про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна.

2. Документ щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (декларація про готовність об'єкта до експлуатації або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта).

3. Технічні паспорти на квартири.

Даний перелік документів не є вичерпним. У разі необхідності та з метою уточнення інформації, зазначеної у наданих замовником (забудовником) документах, Департамент будівництва та житлового забезпечення міста Києва може запросити додаткові документи.

Пропозиції просимо надавати за формою:

Звертаємо увагу, що пропозиції приймаються щодо об’єктів загальною площею не більше:

50 кв. м - для однокімнатних квартир;

75 кв. м  -  для двокімнатних квартир;

100 кв. м – для трикімнатних квартир.

*Примітка:

- Документи мають бути надані в якості оригіналів або належним чином завірених копій.

- Копії документів, які надаються замовником (забудовником) мають бути засвідчені повноважною особою та скріплені печаткою замовника (забудовника)  (за наявності). Копії документів обов’язково мають містити напис «З оригіналом згідно» або «Копія вірна», містити назву посади особи, яка засвідчує копію документу, П.І.Б. такої особи та дату засвідчення копії документу.

- Документи можуть бути надані у вигляді електронного документу (підписані КЕП/УЕП службової (посадової) особи замовника (забудовника), яка підписала пропозицію. У такому випадку КЕП/УЕП повинен бути саме тієї особи, документи щодо повноваження на підпис якої надано у складі пропозиції. Підписати електронний документ КЕП/УЕП можна за посиланням.

Департамент будівництва та житлового забезпечення  Основнi функцiї:

 • Забезпечення реалізації державної політики в галузі житлового будівництва та будівництва об'єктів соціальної сфери, освіти, комунального господарства, інженерно-транспортної інфраструктури та іншого призначення на території міста Києва.
 • Виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.
 • Організація та забезпечення виконання завдань, визначених програмою соціально-економічного розвитку міста Києва.
 • Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, тощо.
 • Забезпечення в межах наданих повноважень контролю за дотриманням у місті Києві законодавства України у сфері житлового забезпечення, виконання рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з цих питань.
 • Забезпечення встановленого порядку обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов у місті Києві.
 • Сприяння своєчасному прийняттю в експлуатацію жилих будинків незалежно від форми власності та об'єктів соціального призначення в установленому порядку, забезпечення обліку та ефективного розподілу і використання житла, побудованого в місті Києві за рахунок різних джерел фінансування.
 • Здійснення організаційного забезпечення з питань державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування житлового фонду соціального призначення, житлово-будівельних кооперативів, розгортання молодіжного житлового будівництва, реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та впровадження інфраструктурних проектів.
 • Аналіз стану об'єктів незавершеного будівництва на території міста Києва та підготовка пропозицій, щодо їх подальшого використання.
 • Участь у межах повноважень у розробленні проектів державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.
 • Проведення заходів з організації будівництва (реконструкції) підпорядкованими комунальними підприємствами та районними в місті Києві державними адміністраціями об'єктів, що включені до програми соціально-економічного розвитку міст Києва.
 • Надання практичної та методичної допомоги районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам, організаціям з питань що відноситься до компетенції Департаменту.
 • Здійснення організаційного забезпечення будівництва житлових та нежитлових об'єктів, у тому числі житла для поточного розподілу, службового житла, доступного житла.
 • Впровадження інноваційної та технічної політики з питань капітального будівництва, сучасних технологій та досягнень науково-технічного прогресу.
 • Участь у межах повноважень у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань капітального будівництва житлового забезпечення у місті Києві.
 • Аналіз стану черги квартирного обліку і внесення пропозицій на розгляд виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо забезпечення житлом громадян різних категорій обліку.
 • Облік жилої площі, яка будується за замовленням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, проводить відповідні розрахунки та передачу житла районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам, організаціям відповідно до плану розподілу жилої площі, затвердженого виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
 • Планування разом з замовниками будівництва або реконструкції житла і виконання договірних зобов'язань щодо виселення громадян з ділянок забудови, будинків, непридатних для проживання та будинків, що підлягають реконструкції (капітальному ремонту), або переводяться в нежилі та забезпечення відселених на постійне місце проживання громадян жилою площею; забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції.
 • Здійснює в установленому законодавством порядку обмін жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду і фонду житлово-будівельних кооперативів (крім жилих приміщень, що перебувають у приватній власності) та бронювання жилих приміщень.
 • Здійснює реєстрацію актів передачі житла між підприємствами, установами та організаціями.
 • Надає пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо діяльності громадських комісій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.
 • Організовує роботу з супроводження кредитів молодим сім'ям і одиноким громадянам та здійснює контроль з метою забезпечення цільового та ефективного використання кредитних ресурсів та своєчасного їх повернення.
 • Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.
 • Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє і подає на розгляд голові Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення законодавства.Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]