Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Підготовка проекту рішення київської міської ради щодо погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей,не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Вимоги по строкам:

10 робочих днів

 

 •  

Юридичні особи: Безоплатно

Фізичні особи - підприємці: Безоплатно

 

Перелік документів:

 • Геологічні розрізи Кількість примірників: 1
 • Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод) (Кількість примірників: 1)
 • До зазначеного переліку додаються у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану (Кількість примірників: 1)
 • До зазначеного переліку додаються у разі продовження строку, поновлення дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів. (Кількість примірників: 1)
 • До зазначеного переліку додаються у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення: результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі); для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу - засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (оренда, концесії) на цілісний майновий комплекс (Кількість примірників: 1)
 • Засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод) (Кількість примірників: 1)
 • Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначення її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - каталог географічних координат водозабірних споруд (Кількість примірників: 1)
 • Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) (Кількість примірників: 1)
 • Оглядова геологічна карта (масштаб - 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів (Кількість примірників: 1)
 • Оглядова карта (масштаб 1:200000) (Кількість примірників: 1)
 • Оригінали або засвідчені копії погодження Міністерства екології та природних ресурсів України (екологічна картка) (Кількість примірників: 1)
 • Оригінали або засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (Кількість примірників: 1)
 • Пояснювальна записка з обгрунтування необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства (Кількість примірників: 1)
 • Ситуаційні план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її куточих точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами (Кількість примірників: 1)

 

Проведення консультацій представниками Управління екології та охорони природних ресурсів

Четвер-09.30-16.00-Дніпровська набережна, 19-Б

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]