Головна  →  Звітність  →  29 серпня 2017

Результати позапланового аудиту фінансового та відповідності діяльності КП «Київкомунсервіс» з окремих питань, зокрема: функціонування системи внутрішнього контролю; складання фінансової та іншої звітності; ведення бухгалтерського обліку; складання, затвердження та виконання фінансових планів; використання бюджетних коштів; формування та обліку доходів; виконання завдань, визначених статутом та актами законодавства тощо

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Київкомунсервіс» (далі – КП «Київкомунсервіс» та/або Підприємство) створене з метою забезпечення реалізації заходів щодо розвитку системи поводження з відходами у місті Києві.

Так, Підприємством було організовано вивезення та утилізацію у 10 районах міста Києва протягом 2015 року 3,3 млн. т сміття, в 2016 – 3,6 млн. т сміття.

В ході аудиту зроблено висновок, що фінансово-господарська діяльність КП «Київкомунсервіс» загалом є налагодженою та спрямованою на виконання і досягнення основних статутних завдань, а саме, організацію та здійснення збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, знешкодження і захоронення відходів, включаючи контроль за цими операціями та наглядом за місцями видалення.

Проте, в результаті прийняття невиважених управлінських рішень та відсутності належної і ефективної системи внутрішнього контролю на різних етапах господарювання працівниками Підприємства було допущено ряд недоліків та порушень.

Загалом за результатами аудиту встановлено фінансових порушень та недоліків на загальну суму 3 789,98 тис. грн, з них з ризиком втрат – 781,59 тис. грн та призвели до втрат – 656,2 тис. грн, зокрема:

По-перше, в результаті нарахування та виплати директорові КП «Київкомунсервіс» Русіну Є.Є. протягом періоду з 01.01.2015 по 01.03.2017 заробітної плати, премій, надбавок та доплат, які не передбачені контрактом, на загальну суму 176,928 тис. грн (в т.ч. перерахування до нарахування до державних цільових фондів у сумі 35,447 тис. грн), порушено вимоги п.18 «Порядку призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва», затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 15.07.2013 №118, та призвело до зайвих витрат підприємством у сумі 176,928 тис. гривень;

По-друге, в результаті укладення із самим собою договорів щодо використання підприємством у господарській діяльності 2-х власних автомобілів директором КП «Київкомунсервіс» Русіним Є.Є. порушено вимоги ст.238 та ч.ч.1, 3 ст.92 Цивільного кодексу України, і як наслідок, здійснення витрат на їхнє утримання (паливо та ремонт) привело до витрат Підприємства у сумі 141,597 тис. гривень;

По-третє, неналежний контроль за дотриманням строків розрахунків з дебіторами та не здійснення своєчасних заходів щодо врегулювання дебіторської заборгованості призвели до того, що станом на 01.03.2017 по бухгалтерському обліку рахується безнадійна дебіторська заборгованість за якою строк позовної давності минув та є впевненість про неповернення її боржником, внаслідок чого нанесені збитки підприємству на суму 479,32 тис. гривень;

По-четверте, відображення в бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності «Баланс» протягом 2015-2016 років завищених боргових зобов’язань на загальну суму 461,487 тис. грн призвело до викривлення фінансової звітності, та є порушенням вимог ст.ст.3, ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV;

По-п’яте, в результаті передачі сільським мешканцям Київської та Житомирської областей 76 одиниці сільгосптехніки (комбайни, трактори, сіялки, жатки тощо) на відповідальне зберігання на безоплатній основі разом з технічними паспортами без відповідних договірних засад, та по яким у деяких випадках виявлені ознаки їхнього використання, порушено вимоги гл.66 Цивільного кодексу України та рішень Київради, а не вжиття протягом тривалого часу відповідних заходів щодо реалізації майна призвело до ризику недоотримання Підприємством (розрахунково) доходів у сумі 605,4 тис. гривень;

Встановлено, що 33% (76 одиниці) сільськогосподарської техніки із первісною вартістю 2 393,9 тис. грн, зносом 2 214,3 тис. грн і залишковою вартістю 179,6 тис. грн., які відповідно до рішень 2009 - 2011 років Київської міської ради належало реалізувати шляхом продажу, передані іншим особам на відповідальне зберігання на безоплатній основі разом з технічними паспортами.

При цьому відзначається, що протягом періоду з 01.01.2015 по 01.03.2017 дана техніка знаходиться на зберіганні без відповідних договорів відповідального зберігання, оскільки термін попередніх договорів скінчився 31.12.2014 року, а пролонгації їх не було.

В результаті огляду техніки переданої на відповідальне зберігання виявлені ознаки використання зберігачами 6 тракторів МТЗ.

По-шосте, відображення у складі основних засобів підприємства визначене для продажу майно із балансовою вартістю 605,0 тис. грн призвело до завищення вартості необоротних активів КП «Київкомунсервіс», і, відповідно, до викривлення бухгалтерської та фінансової звітності за 2015-2016 роки, що є порушенням вимог П(с)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» і ст.ст.1,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

По-сьоме, внаслідок несвоєчасної сплати обов’язкових платежів (єдиного соціального внеску, податку на додану вартість і земельного податку) підприємством понесені зайві витрати по сплаті штрафних санкцій на загальну суму 20,682 тис. грн, що призвело до недотримання п.3 «Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%», затвердженого розпорядженням КМДА від 01.11.2001 №2323, в частині запобігання невиробничих витрат, витрат, які не передбачені фінансовим планом (до яких відносяться штрафні санкції).

По-восьме, в результаті укладання 7 договорів про використання працівниками власних автомобілів для службових потреб, достовірність яких документально не підтверджено, підприємством неефективно використані кошти на придбання 11 742,38 л пального на загальну суму 199,054 тис. гривень;

По-дев’яте, в результаті невідображення у бухгалтерському обліку суми заборгованості по розрахункам з ТОВ «Мічуріно» за користування майном викривлено фінансову звітність в частині заниження боргових зобов’язання на загальну суму 156,0 тис. грн та, як наслідок, створено ризики щодо зайвих витрат Підприємства на сплату штрафних санкцій за несвоєчасну сплату зобов’язань у сумі 28,54 тис. гривень;

По-десяте,в порушення п.2.1.5 «Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспортні», затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 №43, не направлена заявка до ДП «Державтотрансдіпроект» для встановлення тимчасових індивідуальних базових лінійних норм витрат палива на роботу спецобладнання автомобілів Ford-cargo 1830, МАЗ КО-437-80 та ТАТА LPT 613;

По-одинадцяте, в результаті не проведення юридичною службою Підприємства протягом тривалого часу (з 2013 року) якісної та результативної роботи щодо повернення виданої в 2011 році колишньому головному бухгалтеру Фещенко В.М. позики створено ризики щодо непогашення такої позики, та, відповідно втрат підприємства у розмірі 94,634 тис. гривень;

По-дванадцяте, невжиття керівництвом Підприємства протягом тривалого часу заходів щодо технічного оформлення об’єктів незавершеного будівництва вартістю 958,02 тис. грн, роботи по якому завершені, призвело до викривлення бухгалтерської та фінансової звітності, та є порушенням вимог ст.ст.1,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

По-тринадцяте, неналежний контроль за станом збереження комунального майна, переданого територіальною громадою м. Києва Підприємству в господарське відання, призвів до то того, що 52 одиниці сільгосптехніки загальною первісною вартістю 3 912,9 тис. грн і залишковою вартістю – 293,5 тис. грн мають візуальні ознаки непридатного для подальшого використання та його реалізації;

По-чотирнадцяте, неналежний контроль за станом та умовами зберігання комунального майна, переданого на відповідальне зберігання ТОВ «Магнер рісайклінг» призвів до створення останніми незаконного сміттєзвалища побутових відходів на земельній ділянці по вул. Тепловозній, 2, та, як внаслідок до створення загрози навколишньому середовищу та екологічної небезпеки.

По-п’ятнадцяте, в результаті недосконалої системи внутрішнього контролю під час проведення КП «Київкомунсервіс» процедур закупівель та укладання і виконання договорів про закупівлі на загальну суму 2 430,0 тис. грн виявлено фінансових порушень, що не призвели до втрат на загальну суму – 1670,0 тис. грн, серед яких неефективних операцій з ризиком потенційних втрат на загальну суму – 24,263 тис. гривень.

Зазначене стало можливим в результаті наступних факторів:

- додатковою угодою до договору підряду на закупівлю проектно-вишукувальних робіт скасовано обов’язкові істотні умови договору щодо строків виконання робіт;

- замовником не відхилено тендерну пропозицію, яка не відповідала умовам тендерної документації;

- не забезпечено належного контролю за виконанням договору на закупівлю, допущено неузгодженість умов договору, не стягнення пені з постачальника розрахунково у розмірі 24,263 тис. грн та ризик подання зустрічної вимоги від постачальника;

- зареєстровано транспортні засоби з порушенням термінів, визначених законодавством;

- не розміщено відповідної інформації щодо обґрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та допустимого рівня ціни в інформаційно-аналітичній системі «Київаудит».

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Аналіз отриманої в ході аудиту інформації свідчить про необхідність КП «Київкомунсервіс» провести ряд заходів по вдосконаленню системи внутрішнього контролю спрямованих на недопущення у майбутньому порушень та недоліків, що дозволить забезпечити оптимізацію витрат, збільшення доходів та раціональне використання комунального майна,

Зокрема:

- вжити заходів щодо дотримання законодавства з нарахування заробітної плати, надбавок та доплат шляхом передбачення та погодження відповідних змін у контракті з директором підприємства;

- вжити заходи щодо укладання договорів використання власних автомобілів у юридично-правову площину шляхом розірвання існуючих договорів та укладання нових;

- вжити заходи щодо посилення контролю за дотриманням строків розрахунків з дебіторами шляхом розроблення порядку роботи з дебіторами, в якому передбачити терміни строк розрахунків, розірвання договорів та проведення претензійно-позовної роботи;

- вжити заходи щодо недопущення необґрунтованих витрат пального при використанні власного автотранспорту для службових потреб шляхом визначення осіб, які мають роз’їзний характер робіт, внесення змін до колективного договору в частині зазначення таких посад, передбачення в посадових інструкціях працівників особистої відповідальності за використання автотранспорту, забезпечити обов’язкове заповнення в маршрутних листах або інших документах мету та завдання таких поїздок, кілометражу тощо;

- вжити заходи щодо посилення контролю за використанням та зберіганням комунального майна шляхом проведення інвентаризації всього комунального майна, визначити стан придатності такого майна та за результатами висновків інвентаризаційної комісії вжити заходи щодо його передачі, продажу чи списання;

- розглянути можливість перенесення комунального майна, розміщеного на території вул. Тепловозна, 2 на іншу територію, розміщення якої б відповідало вимог ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» для підприємств промислової переробки побутових відходів та надала б можливість отримання прибутку від ведення господарської діяльності по сортуванню сміття;

- вжити заходи щодо посилення контролю при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів, в т.ч. шляхом:

- розгляду питання щодо підвищення кваліфікації членів тендерного комітету та осіб відповідальних за відповідність укладених договорів вимогам чинного законодавства;

- приведення у відповідність до вимог чинного законодавства договору на закупівлю проектно-вишукувальних робіт;

- приведення у відповідність положення договору стосовно умов та розмірів здійснення авансових платежів та відповідальності сторін за неналежне виконання умов договору на постачання підземних контейнерів для збору побутових відходів;

- визначення відповідальної особи за внесення відповідної інформації до ІАС «Київаудит».

Перейти до спискуВерсiя для друку