Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

04
лютого п'ятниця
час проведення 10:00

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»:

  • начальник відділу підприємництва та інфраструктури управління промисловості, підприємництва та регуляторної політики.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (https://career.gov.ua) документи визначені в умовах проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – начальника відділу підприємництва та інфраструктури управління промисловості, підприємництва та регуляторної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Посилання на оголошення на Порталі вакансій.

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – начальника відділу підприємництва та інфраструктури управління промисловості, підприємництва та регуляторної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

                                                     Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво та організацію роботи відділу:

забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ;

здійснює моніторинг та контроль за виконанням працівниками відділу організаційно-методичної роботи, посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку.

Розробляє та бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку в галузі підприємництва на території міста Києва та вживає заходів щодо усунення їх недоліків, готує та надає пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо визначення пріоритетів галузевого розвитку підприємництва, проведення структурних змін та формування напрямів інноваційної політики у підприємництві для забезпечення сталого розвитку економіки міста Києва;

готує і подає у встановленому порядку пропозиції та обґрунтування до проєктів бюджету міста, програми соціально - економічного розвитку міста Києва та інших міських та цільових програм з питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх реалізації;

забезпечує ефективне і цільове використання коштів бюджету міста Києва;

сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва в місті Києві;

забезпечує реалізацію державних та місцевих програм фінансово-кредитної підтримки малого і середнього підприємництва міста Києва;

забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого та середнього підприємництва міста Києва;

налагоджує співпрацю з міжнародними організаціями та громадськими об’єднаннями підприємців та роботодавців з питань розвитку підприємництва;

координує роботу структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій з питань підприємництва;

здійснює контроль та координацію діяльності підпорядкованих комунальних підприємств;

забезпечує організацію конференцій, форумів, семінарів, нарад, конкурсів, відзначення визначних дат, річниць, професійних свят, інших заходів з питань розвитку підприємництва на рівні міста, в тому числі: забезпечує організацію та проведення освітніх заходів для підприємців, спрямованих на розвиток підприємництва, забезпечує організацію та проведення конкурсу «Столичний стандарт якості»;

бере участь у формуванні політики щодо розвитку виставкової діяльності та організовує залучення до участі в ній суб’єктів господарювання;

здійснює організацію розгляду в установленому законодавством порядку звернень громадян, підприємств, установ, організацій, запитів та звернень депутатів, запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7050,00 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

долучення додатків до заяви не є обов’язковим;

4) копія державного сертифіката про рівень володіння

державною мовою (витяг з реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо);

інформація приймається до 17 год 00 хв 02 лютого    2022 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби Національного агенства України з питань державної служби.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування

Місце та спосіб розв’язання ситуаційних завдань

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення  або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

04 лютого 2022 року 10 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, (розв’язання ситуаційних завдань за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Осіпова Лілія Юріївна
287-60-02
[email protected]kr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітним ступенем не нижче ніж магістр, спеціаліст

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

2

Прийняття ефективних рішень

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- аналіз альтернатив;

- спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

3

 

 

 

Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдань і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

4

Обгрунтування власної позиції

- здатність правильно розставляти акценти та аргументувати позицію;

-вміння правильно формулювати тези;

- вміння використовувати прийоми, методи порівняння і узагальнення, доведення аргументів прикладами

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:
Конституції України,                                                         
Закону України «Про державну службу»,
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

2

Знання законодавства у сфері

Знання:
Господарського кодексу України,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»,
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
Закону України «Про звернення громадян»,
Закону України «Про інформацію»,
Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року,
Програма економічного та соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки,
Рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки» (зі змінами та доповненнями),
Рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві» (зі змінами та доповненнями).

 

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]