Версія для людей із вадами зору

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

20
лютого четвер
час проведення 10:00

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 квітня 2016 року за № 647/28777 (в редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16 березня 2018 року № 62) в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»:

 • заступника начальника управління регуляторної політики та підприємництва (тимчасово, на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника або її фактичного виходу на роботу).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (https://career.gov.ua) документи визначені в умовах проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – заступника начальника управління регуляторної політики та підприємництва (тимчасово, на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника або її фактичного виходу на роботу) Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Посилання на оголошення на Порталі вакансій.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
06.02. 2020 р. № 16-к/тр

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
заступника начальника управління регуляторної політики та
підприємництва Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу  Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)     

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує ефективну роботу та виконання завдань, покладених на управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері регуляторної політики у сфері господарської діяльності, державної політики у сфері регулювання, розвитку і підтримки підприємництва в місті Києві.

Співпрацює з відповідними структурними підрозділами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України, Антимонопольного комітету України, іншими органами центральної виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, щодо питань, які належать до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту.

Бере участь у нарадах, семінарах, засіданнях та інших заходах, що організовуються для розгляду питань, що відносяться до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту

Бере участь у розробці та погодженні в обов’язковому порядку проектів нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради, що відносяться до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту

Бере участь у підготовці та подає у встановленому порядку пропозиції та обґрунтування до проектів бюджету міста, програми соціально-економічного розвитку міста, та інших міських програм стосовно питань, віднесених до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту

Надає пропозиції та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на стимулювання розвитку підприємництва.

Участь у розробленні та погодженні в обов’язковому порядку проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Співпрацює з міжнародними організаціями з питань, що відносяться до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту.

Скликає наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту.

Розглядає звернення підприємств, установ, організацій та громадян, приймає щодо них рішення, проводить прийом громадян.

Взаємодіє з громадськими об’єднаннями підприємців та роботодавців.

За дорученням директора Департаменту замовляє на конкурсних засадах і координує виконання науково – дослідних та інших робіт, спрямованих на реалізацію державних програм.

Виконує інші завдання та доручення заступника директора Департаменту – начальника  управління та директора Департаменту.

Інші посадові обов’язки, передбаченні посадовою інструкцією заступника начальника управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2020 рік становить 7800 грн на місяць.

Інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Строкове (тимчасово, на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника або її фактичного виходу на роботу).

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком від одного до шести місяців.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються  до 18 год 00 хв 17 лютого 2020 року

за адресою: Бессарабська площа, 2, ІІІ поверх, сектор з питань управління персоналом Департаменту.

Додаткові (необов’язкові) документи

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

20 лютого 2020 року проведення конкурсу

орієнтовно з 10.00 год

за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, управління торгівлі та побуту Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Осіпова Лілія Юріївна

235-07-18

dprp.kadry@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

 

 • досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;
 • знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями;
 • навички роботи в системі електронного документообігу АСКОД.

2

Ділові якості

 • навички управління;
 • навички контрою;
 • організаторські здібності;
 • лідерські якості;
 • стратегічне мислення;
 • вміння визначати пріоритети;
 • здатність працювати в декількох проектах одночасно;
 • орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
 • уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
 • виваженість.

3

Особисті якості

 • порядність;
 • емоційна стабільність;
 • чесність;
 • комунікабельність;
 • дисциплінованість;
 • повага до інших;
 • уважність;
 • ініціативність;
 • відповідальність;
 • рішучість;
 • тактовність;
 • креативність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституція України.                                                                              

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Закону України «Про звернення громадян».

Закону України «Про інформацію».

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснення повноважень управління згідно з його положенням та положенням про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua