Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головного спеціаліста відділу торгівлі управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА (категорія «В»)

21
лютого п'ятниця
час проведення 10:00

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 квітня 2016 року за № 647/28777 (в редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16 березня 2018 року № 62) в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»:

 • головного спеціаліста відділу торгівлі управління торгівлі та побуту.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (https://career.gov.ua) документи визначені в умовах проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головного спеціаліста відділу торгівлі управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Посилання на оголошення на Порталі вакансій.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
11 лютого 2020 р. № 19-к/тр

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби –
головного спеціаліста відділу торгівлі управління торгівлі та побуту
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

В межах компетенції відділу здійснює координацію та контроль діяльності підприємств сфери торгівлі та ресторанного господарства на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування, співпрацювати з профільними відділами та управліннями райдержадміністрацій з питань торгівлі та споживчого ринку.

Надає методологічну, консультативну, організаційну допомогу підприємствам торгівлі та ресторанного господарства, структурним підрозділам органів виконавчої влади з питань застосування норм і правил торгівлі, інших питань споживчого ринку.

Бере участь у проведенні обстеження закладів торгівлі та ресторанного господарства щодо дотримання порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, вимог санітарного законодавства щодо захисту населення від впливу шуму.

Сприяє реалізації державної політики у сфері торгівлі за рахунок використання ринкових механізмів господарювання, із забезпечення ліцензування продажу у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Організовує та бере участь у проведенні міських ярмарок, нарад, семінарів, круглих столів, громадських оглядів, конкурсів з питань впровадження нових форм організації торгівлі, підвищення рівня культури обслуговування населення та координації цієї діяльності.

Здійснює підготовку інформації щодо аналізу стану соціально-економічного розвитку м. Києва, узагальнювати та готувати інформацію щодо виконання державних та міських програм, надавати керівництву управління торгівлі та побуту необхідну інформацію, довідки та аналітичні матеріали, вносити пропозиції щодо вирішення проблемних питань.

Готує пропозиції про затвердження завдань з розвитку сезонної та пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, про проведення тематичних ярмарків, щодо торговельного обслуговування державних, загальноміських та інших заходів, сприяти створенню тимчасових робочих місць.

За дорученням керівництва опрацьовує доручення державних органів, розглядати звернення підприємств та установ, громадських організацій та рад, суб’єктів господарювання та громадян, запити депутатів, засобів масової інформації, інформаційних запитів щодо питань торгівлі і споживчого ринку міста.

Опрацьовує заяви суб’єктів господарювання та здійснювати підготовку і надання аргументованих пропозицій щодо розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території міста Києва Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Координує роботу та надавати консультативну і методологічну допомогу комунальним підприємствам, які знаходяться у сфері підпорядкування відділу торгівлі.

За дорученням керівництва Департаменту вирішує інші питання в межах повноважень, наданих управлінню торгівлі та побуту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 5500 грн на місяць.

Інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком від одного до шести місяців.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються  до 18 год 00 хв 18 лютого 2020 року

за адресою: Бессарабська площа, 2, ІІІ поверх, сектор з питань управління персоналом Департаменту.

Додаткові (необов’язкові) документи

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

 

 

21 лютого 2020 року проведення конкурсу

орієнтовно з 10.00 год

за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, управління торгівлі та побуту Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Осіпова Лілія Юріївна
235-07-18
[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

 

 • досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;
 • знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями;
 • навички роботи в системі електронного документообігу АСКОД.

2

Ділові якості

 • виконання доручень, плану роботи відділу;
 • уміння працювати з інформацією;
 • уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
 • орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

3

Особисті якості

 • порядність;  
 • емоційна стабільність;
 • комунікабельність;
 • дисциплінованість;                    
 • уважність;                                  
 • відповідальність;                       
 • тактовність; 
 • креативність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституція України.                                                                              

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про звернення громадян».

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері торгівлі.

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]