Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

10
лютого четвер
час проведення 10:00

Посилання на оголошення на Порталі вакансій

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головного спеціаліста з внутрішнього аудиту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

планування, організація та проведення внутрішніх аудитів, документування їх результатів, підготовка аудиторських звітів, висновків та рекомендацій, а також проведення моніторингу врахування рекомендацій;

підготовка та надання директору Департаменту об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

 • запобігання фактам незаконного, неефективного  та нерезультативного використання бюджетних коштів;
 • удосконалення системи управління;
 • забезпечення складення та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту;
 • проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до стандартів внутрішнього аудиту;

у межах компетенції розгляд та підготовка інформації на звернення/запити від органів державної влади та/або правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, громадян у терміни, визначені законодавством;

забезпечення формування, зберігання, передача до архіву та знищення справ внутрішнього аудиту відповідно до вимог чинного законодавства;

здійснення інших передбачених законом повноважень

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500,00 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

долучення додатків до заяви не є обов’язковим;

4) копія державного сертифіката про рівень володіння

державною мовою (витяг з реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо);

інформація приймається до 17 год 00 хв 07 лютого 2022 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби Національного агенства України з питань державної служби.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення  або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

10 лютого 2022 року 10 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, Департамент промисловості та розвитку підприємництва (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, Департамент промисловості та розвитку підприємництва (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, Департамент промисловості та розвитку підприємництва (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Осіпова Лілія Юріївна
287-60-02
[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища економічна або юридична освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

не обов’язково

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність координації з іншими

 • здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
 • здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

2

Якісне виконання поставлених завдань

 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдань і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3

 

 

 

Відповідальність

 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки та прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

4

Цифрова грамотність

 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване  програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;
 • зберігати, накопичувати, впорядкувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
 • здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
 • вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
 • здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

знання:

Бюджетного кодексу України,
Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957;

Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 195/19933,

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року № 1893 «Про організацію діяльності з внутрішнього аудиту у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва»

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]