Версія для людей із вадами зору

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б»

07
травня вівторок
час проведення 10:00

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 квітня 2016 року за № 647/28777 (в редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16 березня 2018 року № 62) в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурси на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б»:

  • заступника начальника управління регуляторної політики та підприємництва;
  • начальника відділу підприємництва та інфраструктури управління регуляторної політики та підприємництва.

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 12.04.2019 р. № 138596 та 138597).

https://portal.nads.gov.ua/view_doc.html?mode=one_vacancy_view_vm&vac_id=6678967169497187166

https://portal.nads.gov.ua/view_doc.html?mode=one_vacancy_view_vm&vac_id=6678967169497187168

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – заступника начальника управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує ефективну роботу та виконання завдань, покладених на управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері регуляторної політики у сфері господарської діяльності, державної політики у сфері регулювання, розвитку і підтримки підприємництва в місті Києві.

Співпрацює з відповідними структурними підрозділами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України, Антимонопольного комітету України, іншими органами центральної виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, щодо питань, які належать до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту.

Бере участь у нарадах, семінарах, засіданнях та інших заходах, що організовуються для розгляду питань, що відносяться до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту

Бере участь у розробці та погодженні в обов’язковому порядку проектів нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради, що відносяться до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту

Бере участь у підготовці та подає у встановленому порядку пропозиції та обґрунтування до проектів бюджету міста, програми соціально-економічного розвитку міста, та інших міських програм стосовно питань, віднесених до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту

Надає пропозиції та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на стимулювання розвитку підприємництва.

Участь у розробленні та погодженні в обов’язковому порядку проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Співпрацює з міжнародними організаціями з питань, що відносяться до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту.

Скликає наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту.

Розглядає звернення підприємств, установ, організацій та громадян, приймає щодо них рішення, проводить прийом громадян.

Взаємодіє з громадськими об’єднаннями підприємців та роботодавців.

За дорученням директора Департаменту замовляє на конкурсних засадах і координує виконання науково – дослідних та інших робіт, спрямованих на реалізацію державних програм.

Виконує інші завдання та доручення заступника директора Департаменту – начальника управління та директора Департаменту.

Інші посадові обов’язки, передбаченні посадовою інструкцією заступника начальника управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7190 грн. на місяць.

Інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Строкове (тимчасово, на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника або її фактичного виходу на роботу).

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає конкурсній комісії такі документи:

1 ) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону ;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку за формою П-2 ДС;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі);

8) заяву про вiдсутнiсть заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17 год 00 хв 02 травня 2019 року

за адресою: Бессарабська площа, 2, ІІІ поверх, сектор з питань управління персоналом Департаменту.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

07 травня 2019 року проведення конкурсу орієнтовно з 10.00 до 16.00 год.

за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, управління торгівлі та побуту Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Снігір Оксана Ігорівна

235-07-18

dprp.kadry@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

 

- досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

- знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями;

- навички роботи в системі електронного документообігу АСКОД.

2

Ділові якості

- навички управління;

- навички контрою;

- організаторські здібності;

- лідерські якості;

- стратегічне мислення;

- вміння визначати пріоритети;

- здатність працювати в декількох проектах одночасно;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

- виваженість.

3

Особисті якості

- порядність; - емоційна стабільність;

- чесність; - комунікабельність;

- дисциплінованість; - повага до інших;

- уважність; - ініціативність;

- відповідальність; - рішучість;

- тактовність; - креативність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституція України.

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Закону України «Про звернення громадян».

Закону України «Про інформацію».

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснення повноважень управління згідно з його положенням та положенням про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – начальника відділу підприємництва та інфраструктури управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання, розвитку і підтримки суб’єктів господарювання в місті Києві.

Організовує роботу по підготовці та поданні у встановленому порядку пропозицій та обґрунтувань до проектів бюджету міста, програми соціально-економічного розвитку міста Києва та інших міських та цільових програм з питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх реалізації.

Організовує роботу по розробці і впровадженню в установленому порядку заходів щодо виконання державних та міських програм соціально-економічного розвитку м. Києва.

Забезпечує, в межах компетенції, виконання науково-дослідних та інших робіт, спрямованих на реалізацію державних програм з питань розвитку підприємництва на рівні міста.

Організовує роботу по розробці міської програми розвитку підприємництва, аналізу та підготовці матеріалів щодо виконання її заходів, в межах компетенції, здійснює моніторинг використання коштів по цій програмі.

Організовує роботу по розгляду цільових проектів і програм, що мають важливе значення для розвитку підприємництва в місті.

Організовує роботу по здійсненню систематичного аналізу стану сфери підприємницької діяльності.

Надає пропозиції та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради, спрямованих на стимулювання розвитку підприємництва.

Організовує роботу по розробці пропозицій, спрямованих на вдосконалення системи та механізму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Взаємодіє з громадськими об’єднаннями підприємців та роботодавців з питань розвитку підприємництва, співпрацює з дорадчими органами щодо питань підтримки суб’єктів господарювання.

Координує роботу районних в місті Києві державних адміністрацій, пов’язаних з розробленням та реалізацією заходів щодо державної політики розвитку підприємництва.

Взаємодіє з державними та міжнародними організаціями та установами, бере участь у національних та міжнародних конференціях, семінарах з питань, які відносяться до сфери розвитку підприємництва.

Сприяє формуванню комплексної системи державної підтримки і розвитку підприємництва.

Бере участь, в межах компетенції, у забезпеченні створення та використання інформаційних продуктів та надання інформаційних, правових послуг та консультацій з питань розвитку підприємництва.

Організовує роботу та бере участь у заходах, спрямованих на підтримку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, включаючи сприяння розвитку їх торговельних, науково-технічних, виробничих, інформаційних зв’язків, участь у міжнародних виставках та ярмарках.

Співпрацює з відповідними структурними підрозділами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольного комітету України, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо питань, які належать до сфери господарської діяльності.

Сприяє забезпеченню ефективної роботи у виконанні завдань, покладених на відділ підприємництва та інфраструктури управління регуляторної політики та підприємництва.

Виконує інші завдання та доручення заступника директора Департаменту – начальника управління та директора Департаменту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6480 грн. на місяць.

Інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокове.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає конкурсній комісії такі документи:

1 ) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону ;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку за формою П-2 ДС;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі);

8) заяву про вiдсутнiсть заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17 год 00 хв 02 травня 2019 року

за адресою: Бессарабська площа, 2, ІІІ поверх, сектор з питань управління персоналом Департаменту.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

07 травня 2019 року проведення конкурсу орієнтовно з 10.00 до 16.00 год.

за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, управління торгівлі та побуту Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Снігір Оксана Ігорівна

235-07-18

dprp.kadry@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

 

- досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

- знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями;

- навички роботи в системі електронного документообігу АСКОД.

2

Ділові якості

- навички управління;

- навички контрою;

- організаторські здібності;

- лідерські якості;

- стратегічне мислення;

- вміння визначати пріоритети;

- здатність працювати в декількох проектах одночасно;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

- виваженість.

3

Особисті якості

- порядність; - емоційна стабільність;

- чесність; - комунікабельність;

- дисциплінованість; - повага до інших;

- уважність; - ініціативність;

- відповідальність; - рішучість;

- тактовність; - креативність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституція України.

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про запобігання корупції».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Закону України «Про звернення громадян».

Закону України «Про інформацію».

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснення повноважень управління згідно з його положенням та положенням про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua