Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу аудиту бюджетних установ Управління аудиту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА (категорія «В»)

29
серпня четвер
час проведення 11:00

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. При плануванні та здійсненні внутрішніх аудитів проводить оцінку:

  • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту;
  • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
  • ефективності планування і виконання цільових програм та результатів їх виконання;
  • якості надання адміністративних послуг;
  • стану збереження активів та інформації;
  • стану управління комунальним майном та ресурсами;
  • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
  • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підконтрольних суб'єктів тощо.

2. Проводить аналіз проектів наказів, договорів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів та коштів територіальної громади м. Києва.

3. Здійснює планування аудитів, підготовку програм їх проведення, очолює аудити, визначає ризикові операції та проводить внутрішні контролі і внутрішні аудити, документує їх результати, готує звіти, висновки та рекомендації, вносить результати аудиту до бази даних, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту.

4. Подає керівництву відділу та Департаменту аудиторські звіти, висновки і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

5. Бере участь у підготовці піврічних звітів та планів за встановленою формою.

6. Опрацьовує пропозиції, заяви, скарги, звернення громадян, підприємств, установ і організацій, що відносяться до компетенції відділу.

7. Надає методичну допомогу з питань, що відносяться до компетенції відділу.

8. Невідкладно інформує керівництво відділу та Департаменту про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів.

Умови оплати праці

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» зі змінами посадовий оклад головного спеціаліста складає 5110 грн 00 коп.; інші надбавки та премії відповідно до законодавства України.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заява, зазначена у підпункті 2 цього пункту, пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), а заява, зазначена у підпункті 3 цього пункту, - власноручно.

Документи приймаються до 22.08.2019 до 18.00 год.

Додаткові (необов’язкові) документи

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4Б, 29 серпня 2019 року об 11.00

За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Карпенко Олена Володимирівна

(044) 239 86 66

karpenko@kyivaudit.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра  (економічна, юридична).

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач: MSOffice (Excel, Power Point, Word), з різними браузерами (Opera, Chrom, Firefox, Internet Explorer), робота з електронною поштою

2.

Ділові якості

Аналітичні здібності;

вміння працювати в команді та взаємодіяти з колегами;

вміння вести перемовини;

вміння вести перемовини;

вміння розподіляти роботу;

вміння аргументовано доводити власну точку зору.

3.

Особистісні якості

Порядність, чесність, дисциплінованість;

готовність допомогти

контроль емоцій;

неупередженість, гнучкість, наступність;

вміння працювати в стресових ситуаціях, вирішувати нестандартні завдання.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України; 
Закону України «Про державну службу»; 
Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання: 
Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Бюджетного кодексу України;

Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України  04.10.2011  № 1247;

Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом  Міністерством фінансів України 29.09.2011  № 1217;

Порядку проведення внутрішнього аудиту у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22.10.2018 № 1893.

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua