Версія для людей із вадами зору

Департамент земельних ресурсів КМДА оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" та "В"

02
вересня понеділок
час проведення 10:00

 

Умови проведення конкурсу на посаду
начальника відділу судової роботи юридичного управління
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б») (158091)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Начальник відділу судової роботи юридичного Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує:

- здійснює безпосереднє керівництво відділом та планує його роботу;

- забезпечує виконання доручень відділом;

- визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

- представляє за дорученням директора Департаменту та заступника директора – начальника юридичного управління інтереси Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту у всіх загальних, господарських, адміністративних місцевих та апеляційних судах, а також у Верховному Суді;

- організовує ведення претензійної та позовної роботи в Департаменті, проводить аналіз її результатів;

- організовує облік та зберігання документів, які стосуються судових справ;

- за дорученням директора Департаменту та заступника директора – начальника юридичного управління організовує та здійснює своєчасне надіслання до судових органів процесуальних документів, передбачених процесуальним законодавством України;

- спільно зі структурними підрозділами Департаменту сприяє своєчасному вжиттю заходів щодо виконання ухвал та рішень судів і виконавчих документів;

- забезпечує правильне застосування нормативно-правових актів працівниками відділу при виконанні ними своїх службових обов’язків;

- здійснює правову експертизу проектів нормативно-правових актів, розроблення і редагування проектів нормативно-правових актів, що надійшли на погодження до відділу, а також розробку нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу;

- здійснює аналіз законодавчих та інших нормативно-правових актів, рекомендацій органів юстиції, Пленуму Верховного Суду, рішень Конституційного суду України, узагальнює практику застосування законодавства;

- готує та подає пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу на розгляд заступнику директора – начальнику юридичного управління;

- готує заступнику директора – начальнику юридичного управління довідкові матеріали із законодавства, надає працівникам Департаменту консультації з правових питань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків;

- організовує облік і зберігання законодавчих та інших нормативних актів, з використанням сучасних технічних засобів здійснює їх кодифікацію і систематизацію;

- сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу;

- розглядає та бере участь у розгляді запитів та звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, нотаріусів, фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб-підприємців з питань, що належать до компетенції відділу.

- виконує, за дорученням, інші обов’язки.

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Відповідно до частин другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

4) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнену особову картку встановленого зразка;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)

Заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи приймаються до 18:00 29 серпня 2019 року,
м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, кабінет 506 (сектор управління персоналом)

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування

м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а,
02 вересня 2019 року о 10.00.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дереженко Катерина Іванівна
202 79 89
kadry_dzr @kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.           

Освіта

Вища, не нижче магістра в галузі знань право

2.           

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування,  досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.           

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.       

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом  MS Office (Word, Excel, Internet), вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення, тощо

2.       

Ділові якості

аналітичні здібності, навички управління, навички контролю, лідерські якості, виваженість, здатність концентруватись на деталях, вміння ведення ділових переговорів, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3.       

Особистісні якості

надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, контроль емоцій, відповідальність, рішучість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.           

Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»

2.           

 

 

 

 

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Земельного кодексу України;

Цивільного кодексу України;

Господарський кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Господарський процесуальний кодекс України;

Кодекс адміністративного судочинства України

законів України:

«Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про судовий збір», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ»

 

 

Умови проведення конкурсу на посаду
головного спеціаліста сектору управління персоналом Департаменту земельних ресурсів

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника або її фактичного виходу на роботу)
(категорія «В») (158092)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст сектору управління персоналом:

- Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Департаменту вносить зміни, пов'язані з трудовою діяльністю.

- Оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства.

- Готує проекти наказів, документів що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин і державної служби.

- Готує проекти документів щодо заохочення і нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік винагород і заохочень працівників.

- Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності персоналу Департаменту.

- Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

- У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Департаменту.

- Оформляє, видає державному службовцю службове посвідчення та веде їх облік.

- Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток.

- Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Департаменту.

- Веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання.

- Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

- Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.

- Готує пропозиції щодо потреб державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції директорові Департаменту.

- Обчислює трудовий стаж та стаж державної служби.

- Здійснює контроль за дотриманням законодавства про державну службу, про працю та за станом управління персоналом у Департаменті.

- Готує матеріали щодо призначення на посади та звільнення персоналу Департаменту.

- Готує пропозиції щодо встановлення надбавок за вислугу років.

- Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

- Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

- Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Департаменту, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів і дати ознайомлення.

- Готує та видає довідки з місця роботи працівника.

- Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

- Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

- Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Департаменті.

- Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.

- Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних у Департаменті, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників у підпорядкованих комунальних підприємствах.

- Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно пункту другого частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється на період відсутності державного службовця.

Відповідно до частин другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

   3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6)  заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

 

Документи приймаються до 18:00 29 серпня 2019 року,
м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, кабінет 506 (сектор управління персоналом).

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування

м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а,
02 вересня 2019 року о 10.00.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дереженко Катерина Іванівна
202 79 89
kadry_dzr @kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.           

Освіта

Вища, не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.           

Досвід роботи

Не вимагається

3.           

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.       

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом  MS Office (Word, Excel, Internet), вільне користування системами інформаційного забезпечення, тощо

2.       

Ділові якості

Діалогове спілкування, вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, уміння працювати в команді, стресостійкість

3.       

Особистісні якості

Емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.           

Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»

2.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання законів України: «Про столицю України – місто-герой Київ»; «Про звернення громадян»; «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», Кодекс законів про працю України.

Типову інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55; Типове положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 47,

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про захист персональних даних», постанова КМУ від 25 березня 2016 р. № 246  «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби», Наказ Нацдержслужби від 22.03.2016  № 64 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців», постанова КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» та ін.

Знання Типової інструкції з діловодства.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua