Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

До уваги суб’єктів господарювання, що виконують роботи та надають послуги з продажу товарів будівельної продукції

04
серпня п'ятниця

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381 затверджено Порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення».

Відповідно до норм, викладених у пункті 20 зазначеного Порядку надання компенсації для відновлення пошкоджених об’єктів для забезпечення виконання робіт за переліком робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта, та надання послуг з продажу за переліком груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації, суб’єкти господарювання подають заяву про приєднання до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів та виконують роботи в рамках електронної публічної послуги «єВідновлення», в електронній формі засобами Порталу Дія.

Заява формується фізичною особою — підприємцем, керівником юридичної особи, що виявили бажання приєднатися до переліку (далі — суб’єкт господарювання), засобами Порталу Дія після проходження ними електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів та печаток, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису/печатки, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця/керівника юридичної особи;

найменування юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (для фізичної особи — підприємця);

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

перелік комбінацій MerchantID + AcquirerID для включення в перелік;

місцезнаходження суб’єкта господарювання, перелік зареєстрованих (фактичних) адрес провадження господарської діяльності, здійснення продажу товарів;

відомості про згоду з умовами виконання робіт за переліком робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта (згідно з додатком 2), та надання послуг з продажу за переліком груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації (згідно з додатком 1).

Після формування заяви про приєднання засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заява про приєднання та відомості з неї засобами Порталу Дія передаються технічному адміністратору Порталу Дія та вносяться до переліку.

З метою забезпечення ознайомлення отримувачів компенсації із залученими для цілей цього Порядку суб’єктами господарювання на Порталі Дія оприлюднюється перелік. Оприлюднення та оновлення переліку здійснюється технічним адміністратором Порталу Дія.

Інформуємо, що актуальний перелік суб’єктів господарювання, які виконують роботи та надають послуги з продажу за переліком груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації розміщено на Порталі Дія за посиланням https://erecovery.diia.gov.ua/participants.html.

 

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]