Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування дитячого спортивно-ігрового парку на території парку «Совки» у Святошинському районі

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.10.2020 № 1725 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування дитячого спортивно-ігрового парку на території парку «Совки» у Святошинському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є облаштування дитячого спортивно-ігрового парку на території парку «Совки» у Святошинському районі.

1.2. Територія облаштування Об’єкта інвестування орієнтовною площею 0,7 га знаходиться на території парку «Совки» у Святошинському районі (далі – Територія облаштування).

1.3. Набуття Інвестором права власності або користування (оренди) Територією облаштування Об’єкта інвестування та/або будь-якою земельною ділянкою на підставі інвестиційного договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова споруда, що виготовляється
з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд,
і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасові споруди, встановлення яких передбачено цими Умовами, використовуються Інвестором виключно за цільовим призначенням - для утримання та експлуатації Об’єкта інвестування.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№з/п

Показник

Одиниця виміру

Всього

1.

Площа Території облаштування

га

0,7

2.

Тимчасові споруди двох типів, в тому числі:

 

 

2.1.

Тимчасова споруда №1:

шт.

1

Площа по зовнішньому контуру тимчасової споруди

м2

30

2.2.

Тимчасова споруда №2:

шт.

1

Площа по зовнішньому контуру тимчасової споруди

м2

30,0

3.

Комплекс для гри в лазертаг

шт.

1

4.

Мотузковий парк

шт.

1

1.6. Орієнтовна загальна вартість облаштування Об’єкта інвестування – 948 177 грн (Дев’ятсот сорок вісім тисяч сто сімдесят сім гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі ПДВ – 158 029 грн 5 коп. (Сто п’ятдесят вісім тисяч двадцять дев’ять гривень 05 коп.).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, безпосереднє місце розташування об’єктів, які знаходяться на Території облаштування, а також детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна (загальна) вартість облаштування Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проєктної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359753, юридична адреса: 04128, місто Київ, вулиця Академіка Туполєва, будинок 21) (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (код ЄДРПОУ 21655857, адреса: 01004, м.Київ, вул. Терещенківська, 11-А, № IBAN рахунку UA813226690000026008300769262 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 322669; індивідуальний податковий № 216558526599).

2.4. Облаштування Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством України порядку відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу (Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), а також, у разі необхідності, інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проєкту.

2.5. Умовами інвестиційного договору в межах законодавства України може бути передбачене делегування Замовником Інвестору частини прав та обов’язків, необхідних для облаштування Об’єкта інвестування.

2.6. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проєкту, згідно із законодавством України.

2.7. Строк облаштування Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою проєктною документацією
або іншою документацією, передбаченою законодавством України, але не більше 12 (дванадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

У разі неможливості з причин, що не залежать від Інвестора, облаштувати Об’єкт інвестування/його частини у строк, передбачений абзацом 1 цього пункту, Замовник до спливу зазначеного строку письмово з обґрунтуванням та наданням підтверджувальних документів, матеріалів звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання подовження строків, передбачених абзацом 1 цього пункту.

2.8. Інвестор зобов’язується розробити та надати Замовнику для затвердження у встановленому порядку проєктну документацію або іншу документацію, передбачену законодавством України, яка відповідатиме Умовам інвестиційного конкурсу, орієнтовним техніко-економічним показникам Об’єкта інвестування, зазначеним у пункті 1.5 цих Умов, не пізніше ніж через 6 (шість) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Замовник зобов’язаний розглянути та затвердити надану Інвестором для затвердження проєктну документацію або іншу документацію, передбачену законодавством України протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її отримання або в цей же строк повернути її Інвестору для опрацювання з обґрунтованими зауваженнями до складу та змісту проєктної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

2.9. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проєктної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають графік реалізації інвестиційного проєкту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.10. Облаштування Об’єкта інвестування, орієнтовні техніко-економічні показники якого визначені у пункті 1.5. цих Умов, здійснюється з урахуванням вимог законодавства України, в тому числі земельного, природоохоронного, у сфері охорони праці й безпеки виробництва.

2.11. Будівництво капітальних споруд на Території облаштування Об’єкта інвестування заборонено. Облаштування Об’єкта інвестування (його складових) здійснюється шляхом встановлення виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій, без облаштування фундаментів. Облаштування Об’єкта інвестування здійснюється без завдання шкоди природним об’єктам, розташованим на Території облаштування. Інвестор зобов’язаний забезпечити технічну можливість демонтажу всіх складових частин Об’єкта інвестування без завдання шкоди Території облаштування Об’єкта інвестування та природним об’єктам, розташованим на Території облаштування.

2.12. Право власності на складові частини Об’єкта інвестування належить Інвестору. Об’єкт інвестування та його складові частини не є нерухомим майном та право власності Інвестора на них не підлягає державній реєстрації.

2.13. Строк дії інвестиційного договору – 15 (п’ятнадцять) років з моменту набрання ним чинності.

2.14. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забороняється:

- змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування;

- відчужувати Об’єкт інвестування без згоди Організатора конкурсу
та Замовника;

- без згоди Організатора конкурсу та Замовника передавати Об’єкт інвестування в заставу або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх осіб (крім передачі в оренду для використання за цільовим призначенням).

2.15. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору утримувати та вживати інших заходів, необхідних для експлуатації Об’єкта інвестування, а також утримувати та забезпечувати благоустрій території Об’єкта інвестування відповідно до вимог чинного законодавства України. До початку експлуатації Об’єкта інвестування в порядку, передбаченому цими Умовами, Інвестор зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для його експлуатації.

2.16. Інвестор має право на отримання прибутку від комерційної діяльності, пов’язаної з використанням Об’єкта інвестування, зокрема надавати супутні послуги відвідувачам Об’єкта інвестування (продаж безалкогольних напоїв, продуктів харчування тощо). Така діяльність на Території облаштування Об’єкта інвестування здійснюється Інвестором відповідно до законодавства України.

2.17. Інвестор зобов’язаний під час облаштування Об’єкта інвестування дотримуватися вимог чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно: Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045; Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва»; Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244.

2.18. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати припинення інвестиційного договору (в тому числі його дострокового розірвання) Інвестор зобов’язаний здійснити за власний рахунок демонтаж Об’єкта інвестування, орієнтовні техніко-економічні показники яких визначені у пункті 1.5 цих Умов, та провести відновлення порушеного благоустрою на місцях їх встановлення.
У разі нездійснення Інвестором такого демонтажу за власний рахунок не пізніше тридцяти календарних днів з дати припинення інвестиційного договору, в тому числі його дострокового розірвання, Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті Києві державна адміністрація вживають заходів щодо такого демонтажу за рахунок коштів бюджету міста Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором. При цьому Інвестор не має права вимагати сплати будь-яких коштів в якості компенсації вартості Об’єкта інвестування або видатків, пов’язаних з його облаштуванням і утриманням, а також сплати будь-яких інших сум та платежів.

2.19. У випадку необхідності демонтажу існуючих інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади м.Києва і знаходяться на Території Облаштування Об’єкта інвестування, такі інженерні мережі в установленому порядку демонтуються і замість них за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Правовідносини з отримання містобудівних умов та обмежень, технічних умов щодо інженерного забезпечення Об’єкта інвестування регулюються відповідно до чинного законодавства, в тому числі в частині фінансування відповідних робіт.

2.20. У разі виникнення аварійної ситуації при експлуатації інженерних мереж, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться на Території облаштування Об’єкта інвестування, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення Об’єкта інвестування та/або окремих його складових за власний рахунок на час усунення аварійної ситуації.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовником), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проєкту, протягом періоду часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із облаштуванням, утриманням та експлуатацією Об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених законодавством України.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проєкту за умови попереднього погодження Інвестором їх здійснення.

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 300 000,00 грн (Триста тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих (передінвестиційних) робіт у розмірі, що становить 510 065, 64 грн (П’ятсот десять тисяч шістдесят п’ять гривень 64 коп.) з урахуванням ПДВ у разі визнання учасника переможцем. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Інвестор зобов'язується протягом строку дії інвестиційного договору щомісячно, до 10 (десятого) числа, сплачувати Замовнику платіж на утримання та розвиток території парку «Совки» в Святошинському районі (у розмірі не менше 15 000,00 грн (П’ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають збільшенню з урахуванням індексу споживчих цін.

3.6. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих Умов – Гарантія 1), замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4. цих Умов – Гарантія 2).

Гарантія 1 зі строком дії не менше 6 (шести) місяців має передбачати:

- сплату банком-гарантом коштів (визначеної пунктом 3.3. цих Умов суми) на користь Організатора конкурсу - у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання Переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли Переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває вимоги для підписання інвестиційного договору, які суперечать чинному законодавству та/або цим Умовам;

- сплату банком-гарантом коштів/несплаченої частини коштів (визначеної пунктом 3.3. цих Умов суми) на користь Організатора конкурсу - у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої
в пункті 3.3. цих Умов та/або в інвестиційному договорі дати її здійснення.

Гарантія 2 зі строком дії не менше 6 (шести) місяців має передбачати:

- сплату банком-гарантом коштів (визначеної пунктом 3.4. цих Умов суми) на користь Замовника підготовчих (передінвестиційних) робіт - у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання Переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли Переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває вимоги для підписання інвестиційного договору, які суперечать чинному законодавству та/або цим Умовам;

- сплату банком-гарантом коштів/несплаченої частини коштів (визначеної пунктом 3.4 цих Умов суми) на користь Замовника підготовчих (передінвестиційних) робіт - у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в пункті 3.4. цих Умов та/або в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.7. У разі, якщо техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, визначені проєктною документацією або іншою документацією, передбаченою законодавством України, будуть більшими, ніж орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, визначені в пункті 1.5. цих Умов, Інвестор звертається до Організатора конкурсу з проханням розглянути питання щодо збільшення техніко-економічних показників Об’єкта інвестування на засіданні Комісії.

Таке звернення Інвестора розглядається Комісією на найближчому засіданні. На підставі рішення Комісії сторони інвестиційного договору письмово погоджують додатковий розмір внеску Інвестора на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, шляхом пропорційного збільшення розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного у пункті 3.3. цих Умов (з урахуванням інфляції) та інвестиційному договорі, у зв’язку зі збільшенням техніко-економічних показників Об’єкта інвестування шляхом укладення додаткової угоди до інвестиційного договору.

3.8. Сплата Організатору конкурсу (код ЄДРПОУ 04633423) реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без ПДВ за наступними реквізитами: отримувач – ГУК у м.Києві, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), код доходів – 50110002, код ЄДРПОУ – 37993783, рахунок IBAN UA508999980314131934000026001.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.9. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо протягом 30 (тридцяти) днів з вказаного моменту переможець конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору, які суперечать чинному законодавству та/або цим Умовам, рішення про визначення переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

3.10. Інвестор зобов’язується щоквартально, до 10 (десятого) числа місяця, що настає за звітним кварталом, в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проєкту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу. Після введення в експлуатацію об’єкта інвестування інвестор зобов’язується один раз на рік та/або за зверненням Організатора конкурсу чи Замовника відповідно подавати зазначену інформацію.

3.11. Інвестор зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу та Замовника надавати документально підтверджену інформацію щодо виконання Умов конкурсу та умов інвестиційного договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту.

3.12. Контроль за реалізацією інвестиційного проєкту здійснює Замовник, а за виконанням Умов інвестиційного конкурсу – Організатор конкурсу.

3.13. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 2.14., 2.15., 2.17., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.10., 3.11. цих Умов та інших умов інвестиційного договору.

3.13.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором, питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу та/або Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.13.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушення його Умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.13.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію з копіями підтверджуючих документів про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.13.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, згідно з умовами інвестиційного договору.

3.14. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті, за невиконання або неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

3.14.1. За виконання робіт по облаштуванню Об’єкта інвестування з порушенням строків, визначених в пункті 2.7. цих Умов – штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта  інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.2. За порушення зобов’язань, встановлених пунктом 2.11. цих Умов – штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.11. цих Умов, підтверджує Замовник шляхом письмового інформування Організатора конкурсу з наданням підтверджувальних документів, матеріалів.

3.14.3. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.14. цих Умов – штраф у розмірі 100% (ста відсотків) від остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта  інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.14. цих Умов, підтверджує Замовник шляхом письмового інформування Організатора конкурсу з наданням підтверджувальних документів, матеріалів.

3.14.4. У випадку виявлення фактів порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.15. цих Умов, Замовник письмово з наданням підтверджувальних документів, матеріалів звертається до Інвестора з вимогою усунення порушення. У разі неусунення порушення у строки, зазначені у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.15. цих Умов – штраф, в розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7. цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6. цих Умов.

3.14.5. У випадку виявлення фактів порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.17. цих Умов, Замовник письмово з наданням підтверджувальних документів, матеріалів звертається до Інвестора з вимогою усунення порушення. У разі неусунення порушення у строки, зазначені у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.17. цих Умов – штраф, в розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.6. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.3. цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.14.7. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.4. цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Замовника підготовчих (передінвестиційних) робіт пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.14.8. За порушення грошових зобов'язань, передбачених пунктом 3.5. цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.14.9. У випадку ненадання інвестором інформації у строки, визначені у пункті 3.10 цих Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник звертається до Інвестора з вимогою виконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих Умов, у строки, зазначені у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10. цих Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника штраф у розмірі 0,1% (одна десята відсотку) від остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Організатора конкурсу та/або Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Організатором конкурсу та/або Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.10. У випадку ненадання інвестором інформації у строки, визначені у пункті 3.11 цих Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник звертається до Інвестора з вимогою виконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 цих Умов, у строки, зазначені у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11. цих Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника штраф у розмірі 0,1% (одна десята відсотку) від остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Організатора конкурсу та/або Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Організатором конкурсу та/або Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проєкту.

4.2. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу:

5.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на утримання та розвиток території парку «Совки» в Святошинському районі, передбаченого пунктом 3.5. цих Умов.

6. Додаткові критерії визначення переможця:

6.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного пунктом 3.3 цих Умов.

6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проєкту.

6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

6.4. Надійність учасника, яка визначається на підставі представленої фінансової звітності.

6.5. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування.

7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

7.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

7.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

7.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

7.5. Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

7.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7.7. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16.03.2017.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 618, тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]