Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора

24
липня середа

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2015 № 216 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва дошкільного навчального закладу на земельній ділянці № 38 у 8 мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування.

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво дошкільного навчального закладу на земельній ділянці 38 у 8 мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

Назва

Одиниця виміру

Показник

1.

Орієнтовна площа ділянки

га

1,1

2.

Площа забудови

м2

1 570

3.

Площа озеленення

м2

5 710

4.

Площа асфальтування

м2

1 330

5.

Господарча зона

м2

160

6.

Групові майданчики (12 шт.)

м2

1 800

7.

Тіньові навіси (12 шт.)

м2

480

8.

Спортивні майданчики (2 шт.)

м2

540

9.

Загальна площа, в т.ч:

м2

2 830

9.1

- першого поверху

м2

1 420

9.2

- другого поверху

м2

1 410

10.

Поверховість

поверхів

2

11.

Будівельний об'єм

м3

12 560

12.

Кількість груп дошкільного закладу

гр.

12

13.

Загальна місткість дошкільного закладу

місць

240

1.3. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 31 047 930,00 грн (тридцять один мільйон сорок сім тисяч дев’ятсот тридцять гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, без урахування ПДВ – 25 873 275,00 грн (двадцять п’ять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі двісті сімдесят п’ять гривень 00 коп.).

1.4. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у т. ч. остаточна вартість будівництва Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проектної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.

2.1. Переможець конкурсу - Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник будівництва – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.3. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестор не має права змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування та без згоди Організатора конкурсу відчужувати Об’єкт інвестування.

Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестор не має права змінювати цільове призначення земельної ділянки на якій знаходиться Об’єкт інвестування, без згоди Організатора конкурсу відчужувати Земельну ділянку.

Строк дії інвестиційного договору – 20 (двадцять) років.

2.4. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади 
м. Києва і попадають у пляму забудови, у разі необхідності, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі понесених Замовником будівництва), пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу від дати оголошення інвестиційного конкурсу і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію (в тому числі, сплатою пайової участі у розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва), сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, у тому числі пов’язаних з утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право постійного користування Земельною ділянкою), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 2 018 115,45 грн (два мільйони вісімнадцять тисяч сто п’ятнадцять гривень 45 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Зазначені кошти інвестором сплачуються не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

3.3. Компенсація Замовнику будівництва витрат, пов’язаних з виконанням підготовчих (передінвестиційних) робіт у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування із врахуванням ПДВ, що становить 310 479,30 грн (триста десять тисяч чотириста сімдесят дев’ять гривень 30 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу, сплачується протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.4. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань, які передбачені пп. 3.2, 3.3 цих Умов.

3.5. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.6. Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу та який надав найкращу пропозицію за основним та додатковим критеріями визначення переможця конкурсу.

4. Основні критерії визначення переможця конкурсу.

4.1. Найкращі пропозиції щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

4.2. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.

4.3. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

4.4. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

4.5. Відповідність пропозицій основним умовам конкурсу та найкращі пропозиції по додатковим умовам конкурсу.

5. Особи, які не допускаються до участі в конкурсі.

5.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

5.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

5.3. Знаходяться в стадії ліквідації.

5.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

5.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

5.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

6. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 36, кім. кім. 619, тел. 202-72-91, 202-72-75, 202-76-78 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом тридцяти (30) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом тридцяти (30) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-72-75, 202-76-78 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування та роботи Комісії звертатись до членів робочої групи за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-72-75, 202-76-78 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

9. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]