Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора

18
червня вівторок

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.11.2013 № 2141 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва медичного центру за рахунок площ Київської міської клінічної лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво медичного центру за рахунок площ Київської міської клінічної лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі (далі – об’єкт інвестування).

1.2. Земельна ділянка для реалізації інвестиційного проекту орієнтовною площею 0,57 га розташована на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі (далі – земельна ділянка). Орієнтовна схема розміщення земельної ділянки надається в складі конкурсної документації. Остаточна площа та межі земельної ділянки визначатимуться затвердженою в установленому законодавством України порядку землевпорядною документацією та належним чином оформленою документацією на право користування земельною ділянкою.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники об'єкта інвестування:

Показник

Одиниця виміру

Всього

1.

Площа забудови

м2

1200

2.

Площа озеленення

м2

2600

3.

Площа асфальтування

м2

1400

4.

Площа мощення

м2

400

5.

Загальна площа будівлі

м2

13 282

6.

Загальна площа наземної частини, в т.ч.:

м2

8 092

6.1.

- корисна площа

м2

6 114

7.

Загальна площа підземної частини

м2

5 190

8.

Будівельний об’єм, у т.ч.:

м3

56 890

8.1.

- надземної частини

м3

38 340

8.2.

- підземної частини

м3

18 550

9.

Найвища відмітка

м

34,89

10.

Висота надземних поверхів

м

3,7

11.

Кількість відвідувань

осіб/зміну

400

12.

Кількість ліжкомісць

шт.

115

13.

Висота підземних поверхів

м

2,8

14.

Місткість підземного паркінгу

м/м

197

1.4. Орієнтовна вартість будівництва об’єкта інвестування (без встановлення медичного обладнання) – 137 983 480,00 (сто тридцять сім мільйонів дев’ятсот вісімдесят три тисячі чотириста вісімдесят) гривень 00 коп. з ПДВ, виходячи з вартості одиниці місткості (відповідно до опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення, які споруджуються на території України, зазначеної у листі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.01.2015 № 7/15-787):

- ліжко – місце – 413 346 грн;

- відвідування в зміну – 83 773 грн;

- кв. м. загальної площі паркінгу – 10 971 грн.

1.5. Остаточні техніко-економічні показники об’єкта інвестування та остаточна вартість будівництва об’єкта інвестування визначаються відповідно до затвердженої проектної документації.

1.6. Орієнтовна вартість будівництва об’єкта інвестування може змінюватися відповідно до затвердженої проектної документації та фактичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційного проекту.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (далі – Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту - Київська міська клінічна лікарня № 14 (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих робіт - комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.4. Будівництво об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством порядку відповідно до умов інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу.

2.5. Строк будівництва об’єкта інвестування визначається затвердженою проектною документацією, але повинен не перевищувати 3 (трьох) років з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі понесених Замовником), пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних зі знесенням нефункціонуючих, аварійних будівель на вул. Зоологічній, 3 (відповідно до рішення Київської міської ради від 02 жовтня 2013 року № 49/9637), отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію об’єкта інвестування (в тому числі сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва), сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі пов’язаних з утриманням земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право користування земельною ділянкою), державною реєстрацією права власності на об’єкт інвестування.

3.2. Сплата коштів на зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2 (код ЄДРПОУ 01994043) в розмірі не менше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 коп. без ПДВ у разі визнання учасника переможцем конкурсу.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором у наступному порядку:

- 25% - не пізніше 10 робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

- 25% - не пізніше 6 місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

- 50% - не пізніше 12 місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.3. Враховуючи п. 3.2 цих умов, та відповідно до абзацу 6 підпункту 6.2.5 пункту 6.2 Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, внесок на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва становить 0 грн.

3.4. Компенсація замовнику підготовчих робіт витрат, пов'язаних із виконанням підготовчих робіт, 1% від орієнтовної вартості будівництва об'єкта інвестування із врахуванням ПДВ, що становить 1 379 834,80 (один мільйон триста сімдесят дев’ять тисяч вісімсот тридцять чотири) гривні 80 коп. у разі визнання учасника переможцем сплачується протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань (п.п. 3.2, п.п. 3.4 цих умов), що виникнуть на підставі інвестиційного договору. Гарантія банку в тому числі має передбачати:

- сплату банком коштів на зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2 та Замовнику підготовчих робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору;

- сплату банком коштів/несплаченої частини на зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2 та Замовнику підготовчих робіт в разі прострочення Інвестором оплати понад 10 календарних днів від встановленої в інвестиційному договорі дати їх сплати.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 4 250,00 грн. без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

4. Критерії визначення переможця конкурсу.

4.1. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найкраща пропозиція, спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2.

4.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

4.2.1. Надійність схеми фінансування проекту (на стадії будівництва об’єкта інвестування).

4.2.2. Найвигідніші умови сплати Київській міській туберкульозній лікарні № 2 коштів на зміцнення її матеріально-технічної бази.

4.2.3. Наявність в учасника досвіду реалізації аналогічних проектів.

4.2.4. Найкраща пропозиція щодо створення нових робочих місць.

5. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

5.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

5.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

5.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

5.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

5.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

5.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

6. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

9. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]