Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора

21
лютого середа

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 №1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.03.2015 №208 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва приватної середньої школи в 3-а мікрорайоні житлового масиву Оболонь на проспекті Героїв Сталінграда, 10-В в Оболонському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування.

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво приватної середньої школи (загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) в 3-а мікрорайоні житлового масиву Оболонь на проекті Героїв Сталінграда, 10-В у Оболонському районі (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Площа земельної ділянки – 2,2 га.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:
 

Назва

Показник

1.

Орієнтовна площа ділянки

2,2 га

2.

Загальна площа

8 853 м2

3.

Загальна місткість навчального закладу

660 місць

 

1.4. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 113 619 402, 00 грн (сто тринадцять мільйонів шістсот дев’ятнадцять тисяч чотириста дві гривні 00 копійок) з урахуванням ПДВ, без урахування ПДВ –94 682 835, 00 грн (дев’яносто чотири мільйони шістсот вісімдесят дві тисячі вісімсот тридцять п’ять гривень 00 копійок).

1.5. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація про Об’єкт інвестування, у т.ч. остаточна вартість будівництва Об’єкта інвестування, визначається на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проектної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.

2.1. Переможець конкурсу - Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню (далі - комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (далі - Замовник).

2.3. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством порядку відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником реалізації проекту та Організатором конкурсу та, у разі необхідності, інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту.

2.4. Інвестор не має права змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування та без згоди Організатора конкурсу відчужувати Об’єкт інвестування.

2.5. Інвестор не має права змінювати цільове призначення земельної ділянки, на якій знаходиться Об’єкт інвестування.

2.6. Строк дії інвестиційного договору – 20 (двадцять) років.

2.7. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і попадають у пляму забудови, у разі необхідності, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовником реалізації проекту), пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу від дати підписання інвестиційного договору і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняття закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію (в тому числі, вирішення питання пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Києва в установленому порядку), сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених законодавством України, вирішенням земельних питань, у тому числі пов’язаних з утриманням земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право постійного користування земельною ділянкою), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування тощо.

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 15 000 000, 00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) без урахування ПДВ у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Зазначені кошти інвестором сплачуються:

-       7 500 000,00 (сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень) не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором, та

-       7 500 000,00 (сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень) не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту затвердження Замовником проектної документації.

3.3. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, у розмірі, не менше 1 % (одного відсотка) від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, що становить 1 136 194,02 грн. (один мільйон сто тридцять шість тисяч сто дев’яносто чотири гривні 02 копійки), у разі визнання учасника переможцем конкурсу, сплачується:

-       568 097,01 грн. (п’ятсот шістдесят вісім тисяч дев’яносто сім гривень 01 коп.) не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором, та

-       568 097,01 грн. (п’ятсот шістдесят вісім тисяч дев’яносто сім гривень 01 коп.) не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту затвердження Замовником проектної документації.

3.4. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення (гарантії банку, поруки, застави, гарантійного листа тощо) щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом, які передбачені пп. 3.2, 3.3 цих Умов.

3.5. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 4 250,00 грн (чотири тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 копійок) без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.6. Протягом 4 (чотирьох) років з дня набрання чинності інвестиційним договором Інвестор зобов’язаний забезпечити прийняття в експлуатацію приміщень, придатних у відповідності до вимог будівельних та санітарних норм України, інших нормативно-правових актів України, для навчання не менш ніж 500 учнів.

3.7. Загальний термін будівництва Об’єкту інвестування не може перевищувати 5 (шестипяти) років з дня набрання чинності інвестиційним договором.

3.8. Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу та який надав найкращу пропозицію за основним та додатковими критеріями визначення переможця конкурсу.

4. Критерії визначення переможця конкурсу.

4.1. Основним критерієм визначення переможця є найкраща пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

4.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

4.2.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.

4.2.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

4.2.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

4.2.4. Відповідність пропозицій основним умовам конкурсу та найкращі пропозиції по додатковим умовам конкурсу.

5. Особи, які не допускаються до участі в конкурсі.

5.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

5.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

5.3. Знаходяться в стадії ліквідації.

5.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

5.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

5.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

6. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-76-80, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом сорока п’яти (45) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом сорока п’яти (45) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-76-80, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-76-80, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

9. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]