Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора

07
грудня четвер

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.07.2013 № 1138 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів» (зі змінами).

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво блоку соціально-побутового обслуговування на дільниці ділянці 32 в 11-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки у Дарницькому районі (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Дільниця земельної ділянки 32 у 11-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки у Дарницькому районі розташована на перетині вулиці Крушельницької та вулиці Руденко та має орієнтовну площу 0,2 га (далі – Земельна ділянка). Остаточна площа та межі Земельної ділянки визначатимуться погодженою та затвердженою землевпорядною документацією.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

- блок соціально-побутового обслуговування:

  • · тип приміщень: громадські приміщення;
  • загальна площа: 1988 м2;
  • максимальна поверховість: 2 поверхи

1.4. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 22 901 760,00 грн. (Двадцять два мільйони дев’ятсот одна тисяча сімсот шістдесят гривень, 00 коп.), з ПДВ, в тому числі ПДВ – 3 816 960,00 грн. (Три мільйони вісімсот шістнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят гривень, 00 коп.).

1.5. Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування та остаточна вартість будівництва Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації.

1.6. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування може змінюватися відповідно до затвердженої проектної документації та фактичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційного проекту.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту та замовник підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу (далі – Замовник) – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.3. Замовник у встановленому законодавством України порядку належним чином оформлює право постійного користування Земельною ділянкою.

2.4. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством України порядку відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу.

2.5. Строк будівництва Об’єкта інвестування визначається затвердженою проектною документацією, але повинен бути не більше 3 (трьох) років з моменту державної реєстрації Замовником права постійного користування на Земельну ділянку.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі понесених Замовником), пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу від дати оголошення інвестиційного конкурсу і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування (в тому числі, сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва), сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі оформленням (розробка та затвердження проекту землеустрою) та утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право постійного користування Земельною ділянкою), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва в розмірі не менше 10% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування, без урахування ПДВ, що становить не менше 1 908 480,00 грн. (Один мільйон дев’ятсот вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень, 00 коп.) у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційного договору. Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.3. Відшкодування Інвестором Замовнику витрат, пов’язаних з виконанням підготовчих робіт, у розмірі, що погоджується Комісією на підставі кошторисного розрахунку понесених витрат, але не менше 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування, з урахуванням ПДВ, що становить не менше 229 017,60 грн. (Двісті двадцять дев’ять тисяч сімнадцять гривень, 60 коп.) протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційного договору. Кошти, сплачені Інвестором в якості компенсації за виконання підготовчих робіт, поверненню не підлягають.

3.4. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань, які передбачені пунктами 3.2., 3.3. цих умов, та інвестиційним договором. Гарантія банку в тому числі має передбачати:

- сплату банком коштів Організатору конкурсу та Замовнику у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Інвестором запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору;

- сплату банком коштів (їх несплаченої частини) Організатору конкурсу та Замовнику в разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) календарних днів від встановленої в інвестиційному договорі дати їх здійснення.

3.5. Відшкодування Інвестором витрат Замовника, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу від дати оголошення інвестиційного конкурсу і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних з отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування (в тому числі, сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва), сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі оформленням (розробка та затвердження проекту землеустрою) та утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право постійного користування Земельною ділянкою), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн. (Дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень, 00 коп.), без ПДВ, на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

4. Критерії визначення переможця конкурсу:

4.1. Основний критерій визначення переможця конкурсу:

4.1.1. Найкраща пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

4.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

4.2.1. Найбільш надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

4.2.2. Наявність в учасника досвіду реалізації аналогічних проектів.

5. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

5.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

5.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

5.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

5.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

5.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

5.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

6. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91(понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо Об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

9. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]