Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора для будівництва приватної середньої школи (загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) в 3-а мікрорайоні житлового масиву Оболонь на проспекті Героїв Сталінграда, 10-В у Оболонсько

23
липня вівторок

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 №1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.03.2015 №208 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва приватної середньої школи в 3-а мікрорайоні житлового масиву Оболонь на проспекті Героїв Сталінграда, 10-В в Оболонському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування.

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво приватної середньої школи (загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) в 3-а мікрорайоні житлового масиву Оболонь на проспекті Героїв Сталінграда, 10-В у Оболонському районі (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Площа земельної ділянки – 2,2 га. Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2012 № 523/7880 земельна ділянка передана у постійне користування Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – Земельна ділянка), у т.ч. площа забудови – 3920 м2.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

 

Назва

Показник

1.

Орієнтовна площа ділянки

2,2 га

2.

Загальна площа

8 853 м2

3.

Загальна місткість навчального закладу

660 місць

 

1.4. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 140 098 725, 00 грн (сто сорок мільйонів дев’яносто вісім тисяч сімсот двадцять п’ять гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ, без урахування ПДВ –116 748 937, 50 грн (сто шістнадцять мільйонів сімсот сорок вісім тисяч дев’ятсот тридцять сім гривень 50 копійок).

1.5. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація про Об’єкт інвестування, у т.ч. остаточна вартість будівництва Об’єкта інвестування, визначається на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проектної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.

2.1. Переможець конкурсу - Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі - Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (далі - Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.4. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством порядку відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником реалізації проекту та Організатором конкурсу та, у разі необхідності, інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту.

2.5. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може бути передбачене делегування Замовником реалізації проекту Інвестору частини прав та обов’язків, необхідних для будівництва Об’єкта інвестування.

2.6. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору.

Якщо протягом зазначеного строку переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору або висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

2.7. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником реалізації проекту укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно з законодавством України.

2.8. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.3, 3.7, 3.8, 3.12 цих Умов або інших умов інвестиційного договору (у т. ч. передбачених п. 3.8 графіком реалізації інвестиційного проекту).

2.9. Після прийняття закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію Інвестор в установленому порядку оформляє право власності на нього.

Інженерні мережі, зазначені у п. 2.14 цих Умов, безоплатно передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.10. Після прийняття закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування/власності на Земельну ділянку, а Замовник - надати згоду на таке оформлення.

2.11. Інвестор не має права змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування та без згоди Організатора конкурсу відчужувати Об’єкт інвестування.

2.12. Інвестор не має права змінювати цільове призначення земельної ділянки, на якій знаходиться Об’єкт інвестування.

2.13. Строк дії інвестиційного договору – 20 (двадцять) років.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і попадають у пляму забудови, у разі необхідності, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовником реалізації проекту), пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу від дати підписання інвестиційного договору і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію (в тому числі, вирішенням питання пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Києва в установленому порядку), сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених законодавством України, вирішенням земельних питань, у тому числі пов’язаних з утриманням земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право постійного користування земельною ділянкою), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування тощо.

Інвестор здійснює відшкодування усіх витрат Замовника, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, за умови попереднього погодження Інвестором їх здійснення.

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 15 000 000, 00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) без урахування ПДВ у разі визнання учасника переможцем конкурсу та підписання інвестиційного договору. Зазначені кошти інвестором сплачуються:

- 7 500 00,00 грн. (сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором, та

- 7 500 00,00 грн. (сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту затвердження Замовником проектної документації відповідно до п. 3.7 цих Умов.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.3. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, у розмірі, не менше 1 % (одного відсотка) від орієнтовної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, що становить 1 400 987,25 грн. (один мільйон чотириста тисяч дев’ятсот вісімдесят сім гривень 25 копійок), у разі визнання учасника конкурсу переможцем та підписання інвестиційного договору, сплачується протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.4. Надання учасником конкурсного забезпечення у формі безумовної, безвідкличної гарантії банку (далі – Гарантія 1) на суму 1 400 987,25 грн. (один мільйон чотириста тисяч дев’ятсот вісімдесят сім гривень 25 копійок) забезпечення виконання умов конкурсу.

3.4.1. Гарантія 1 має забезпечувати: підписання переможцем конкурсу інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та остаточного варіанта інвестиційного договору та надання безумовних, безвідкличних гарантій виконання умов інвестиційного договору, передбачених п. 3.2., 3.3. цих Умов (далі Гарантія 2, Гарантія 3).

3.4.2. Гарантійними випадками є:

3.4.2.1. За Гарантією 1: не підписання переможцем конкурсу інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та остаточного варіанта інвестиційного договору, внаслідок відмови від підписання інвестиційного договору або висування неприйнятних умов підписання інвестиційного договору переможцем конкурсу; та/або ненадання Інвестором (переможцем конкурсу) протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання інвестиційного договору безумовних, безвідкличних гарантій банку на суму зобов’язань, не виконаних станом на день надання гарантій: Гарантія 2, Гарантія 3.

3.4.2.2. За Гарантією 2: прострочення Інвестором (переможцем конкурсу) здійснення повної та своєчасної компенсації Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, у розмірі, не менше 1 % (одного відсотка) від орієнтовної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, що становить 1 400 987,25 грн. (один мільйон чотириста тисяч дев’ятсот вісімдесят сім гривень 25 копійок), які мають бути сплачені протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором;

3.4.2.3. За Гарантією 3: прострочення здійснення повної та своєчасної сплати Інвестором (переможцем конкурсу) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 15 000 000, 00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) без урахування ПДВ у разі визнання учасника переможцем конкурсу та підписання інвестиційного договору. Зазначені кошти Інвестором (переможцем конкурсу) сплачуються:

- 7 500 00,00 грн. (сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором та

- 7 500 00,00 грн. (сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту затвердження Замовником проектної документації відповідно до п. 3.7 цих Умов.

3.4.3. Надання Інвестором (переможцем конкурсу) протягом 5 днів з моменту підписання інвестиційного договору, безумовних, безвідкличних гарантій банку виконання положень п.3.2. та 3.3. цих Умов (Гарантії 2, Гарантії 3), на суму зобов’язань, не виконаних станом на день надання гарантій.

3.4.4. Строк дії Гарантії 1, Гарантії 2, Гарантії 3 має бути не менш ніж на 45 днів довше строку виконання забезпеченого зобов’язання.

3.5. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 4 250,00 грн (чотири тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 копійок) без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.6. Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу та який надав найкращу пропозицію за основним та додатковими критеріями визначення переможця конкурсу.

3.7. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язаний забезпечити розроблення проектної документації, яка відповідатиме вимогам конкурсної документації, не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з дня набрання чинності інвестиційним договором.

3.8. На підставі затвердженої проектної документації протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її затвердження сторони інвестиційного договору визначають графік реалізації проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

3.9. Протягом 4 (чотирьох) років з дня набрання чинності інвестиційним договором Інвестор зобов’язаний забезпечити прийняття в експлуатацію приміщень, придатних у відповідності до вимог будівельних та санітарних норм України, інших нормативно-правових актів України, для навчання не менш ніж 500 учнів.

Загальний строк будівництва Об’єкту інвестування не може перевищувати 5 (п’яти) років з дня набрання чинності інвестиційним договором.

3.10. Після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкту інвестування Інвестор зобов’язаний забезпечити початок надання освітніх послуг не пізніше 6 (шести) календарних місяців з дня прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкту інвестування.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник реалізації проекту.

3.12. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику реалізації проекту інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.13. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу та Замовника реалізації проекту надавати документально підтверджену інформацію щодо виконання умов конкурсу та умов інвестиційного договору у встановлені ними терміни.

4. Додаткова умова конкурсу.

Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно вигідну реалізацію інвестиційного проекту.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.

Найкращі пропозиції щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.

6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.

6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

6.4. Відповідність пропозицій основним умовам конкурсу та найкращі пропозиції по додатковим умовам конкурсу.

7. Особи, які не допускаються до участі в конкурсі.

7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

7.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

7.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

7.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

7.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

7.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-91, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-91, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-91, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]