Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора до облаштування футбольного поля із штучного покриття та супутньою спортивною інфраструктурою ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва на вул. Голосіївській,12 у Голосіївському

19
червня середа

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та від 02.12.2016 № 1213 «Про проведення конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту «Облаштування футбольного поля із штучного покриття та супутньою спортивною інфраструктурою ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва на вул. Голосіївській,12 у Голосіївському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є футбольне поле із штучного покриття з супутньою спортивною інфраструктурою ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва на вул. Голосіївській,12 у Голосіївському районі.

1.2. Земельна ділянка для облаштування Об’єкта інвестування розташована на території ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва за адресою вул. Голосіївська,12 у Голосіївському районі та має орієнтовну площу 0,3 га (далі – Земельна ділянка).

1.3. Земельна ділянка є частиною земельної ділянки, яка обліковується за управлінням освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. Набуття Інвестором права власності або користування (оренди) Земельною ділянкою на підставі інвестиційного договору заборонено.

1.4. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

 


п/п

Показник

Одиницявиміру

Всього

1

Орієнтовна площа земельної ділянки

га

0,3

2

Площа поля для міні-футболу з штучним покриттям

м2

1800

3

Площа бігових доріжок

м2

1095

4

Опора для освітлення

шт.

6

5

Прожектор освітлення

шт.

6

6

Огорожа

пог. м

180

 

Орієнтовнавартістьоблаштуванняз ПДВ,

грн

3 609 474,30

 

в т.ч. ПДВ

грн

601 579,05

 

1.5. Орієнтовна вартість облаштування Об’єкта інвестування – 
3 609 474,30 грн (три мільйони шістсот дев’ять тисяч чотириста сімдесят чотири гривні, 30 коп.) з урахуванням ПДВ, без урахування ПДВ – 3 007 895,25 грн (три мільйони сім тисяч вісімсот дев’яносто п’ять гривень,25 коп.).

Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна (загальна) вартість облаштування Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проектної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації(далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.4. Облаштування Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством України порядку відповідно до проектної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України, та інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу (Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та, у разі необхідності, інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту.

2.5. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо протягом зазначеного строку переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору або висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

2.6. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може бути передбачене делегування Замовником Інвестору частини прав та обов’язків, необхідних для облаштування Об’єкта інвестування.

2.7. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

2.8. Строк облаштування Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою проектною документацією або іншою документацією, передбаченою законодавством України, але не більше 9 (дев’яти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

2.9. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проектної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України, сторони інвестиційного договору визначають графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.10. Будівництво капітальних споруд на Земельній ділянці заборонено. Облаштування Об’єкта інвестування (його складових) здійснюється шляхом встановлення виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій, без облаштування фундаментів. Інвестор зобов’язаний забезпечити технічну можливість демонтажу всіх складових частин Об’єкта інвестування без завдання шкоди Земельній ділянці.

2.11. Право власності на Об’єкт інвестування належить Інвестору. Об’єкт інвестування та його складові не є нерухомим майном та право власності Інвестора на них не підлягає державній реєстрації.

2.12. Строк дії інвестиційного договору – 10 (десять) років з моменту набрання ним чинності.

2.13. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестор не має права змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування та без згоди Організатора конкурсу та Замовника відчужувати Об’єкт інвестування.

2.14. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору утримувати та вживати інших заходів, необхідних для експлуатації Об’єкта інвестування (здійснювати ремонт, заміну обладнання, тощо), а також утримувати та забезпечувати благоустрій території Об’єкта інвестування відповідно до вимог законодавства України. До початку експлуатації Об’єкта інвестування в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для його експлуатації.

2.15. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і знаходяться в зоні облаштування Об’єкта інвестування, у разі необхідності, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

2.16. Інвестор має право на отримання прибутку від використання Об’єкта інвестування виключно для проведення навчання дітей (шкільні заняття, спортивні секції, тощо). Здійснення такої діяльності на території Об’єкта інвестування здійснюється Інвестором відповідно до законодавства України. Використання Об’єкта інвестування з іншою метою забороняється.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовником), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із облаштуванням та утриманням Об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених законодавством України, вирішення земельних питань, у тому числі пов’язаних з утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право користування Земельною ділянкою), утриманням та експлуатацією Об’єкта інвестування протягом строку дії інвестиційного договору тощо.

Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, за умови попереднього погодження Інвестором їх здійснення.

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 5% від загальної орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування без урахування ПДВ, що становить 150 394,75 грн. (сто п’ятдесят тисяч триста дев’яносто 
чотири гривні 75 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу (Інвестором). Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.3. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат у розмірі, що становить 96 872,78 грн (дев’яносто шість тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 78 коп.) з урахуванням ПДВ, у разі визнання учасника конкурсу переможцем. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.4. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – банківської гарантії щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань, передбачених у пунктах 3.2, 3.3цих умов, що виникнуть на підставі інвестиційного договору.

3.5. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) (без ПДВ) на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.6. Графік використання (співвідношення часу у відсотках або розкладу у годинах) Об’єкта інвестування затверджується Замовником за поданням Ліцею, погодженого інвестором.

3.7. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.8. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу та Замовника надавати документально підтверджену інформацію щодо виконання умов конкурсу та умов інвестиційного договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту.

3.9. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.

3.10. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 1.3, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 3.1-3.3, 3.7 цих умов та інших умов інвестиційного договору.

3.10.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором, питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу та/або Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.10.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення Інвестором порушення його умов.

У разі не усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.10.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію з копіями підтверджуючих документів про фактичне виконання робіт та/або фактичне виконання фінансових зобов’язань згідно з умовами інвестиційного договору.

3.10.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, зазначених у підпункті 3.10.3 пункту 3.10 цих умов.

3.11. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за неналежне виконання або невиконання Інвестором своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно:

- виконання робіт по облаштуванню Об’єкта інвестування з порушенням строків, визначених в пункті 2.8 цих умов, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника;

- невиконання обов’язків, передбачених пунктом 2.10 штраф у розмірі 100% від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника;

- невиконання обов’язків, передбачених пунктом 2.13 цих умов – штраф у розмірі 3 609 474,30 грн (три мільйони шістсот дев’ять тисяч чотириста сімдесят чотири гривні,30 коп.) за кожен місяць невиконання/неналежного виконання відповідних вимог;

- невиконання або неналежне виконання обов’язків по сплаті Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, а також невиконання обов’язку, передбаченого пунктом 3.2 цих умов – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- невиконання обов’язків по компенсації витрат, понесених Замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт, а також невиконання обов’язку, передбаченого пунктом 3.3 цих умов – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення на користь Замовника підготовчих (передінвестиційних) робіт.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

4.2. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу:

Найкращі пропозиції щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

6. Додаткові критерії визначення переможця:

6.1. Найкращі пропозиції щодо співвідношення часу (у відсотках або графіку у годинах) спільного користування Об’єктом інвестування з ліцеєм «Голосіївський» № 241 міста Києва на вул. Голосіївській, 12 у Голосіївському районі.

6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту.

6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкту інвестування.

6.4. Надійність учасника, яка визначається на підставі наданої фінансової звітності.

6.5. Відповідність пропозицій основним умовам конкурсу та найкращі пропозиції по додатковим умовам конкурсу.

7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

7.2. Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

7.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

7.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

7.5. Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

7.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, 
тел. 202-72-91, 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.*

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, 
тел. 202-72-91, 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

* Термін подання конкурсних пропозицій закінчується 25 січня 2017 року о 16.00.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]