Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс по залученню інвестора

15
липня понеділок

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 №1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.08.2015 №757 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проекту «Облаштування майданчика для міні-футболу із штучного покриття з супутньою інфраструктурою вздовж проїзної частини на вул. Тимофія Шамрила у Сирецькому парку у Шевченківському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є майданчик для міні-футболу із штучного покриття з супутньою інфраструктурою вздовж проїзної частини на вул. Тимофія Шамрила у Сирецькому парку у Шевченківському районі.

1.2. Земельна ділянка для облаштування Об’єкта інвестування розташована вздовж проїзної частини на вул. Тимофія Шамрила у Сирецькому парку у Шевченківському районі та має орієнтовну площу 0,29 га (далі – Земельна ділянка).

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об'єкта інвестування:
 

№ п/п

Показник

Одиниця виміру

Всього

1

Площа поля для міні-футболу з штучним покриттям

м2

1344

2

Площа поля для міні-футболу з штучним покриттям

м2

880

3

Площа некапітальної адміністративної споруди

м2

56

4

Площа некапітальної адміністративної споруди

м2

58,6

5

Тентове накриття

м2

1120

6

Біотуалет

шт.

2

7

Опора для освітлення

шт.

4

8

Прожектор освітлення

шт.

12

9

Огорожа

пог. м

274

 

Орієнтовна вартість облаштування з ПДВ

тис. грн

2 793,4

 

в т.ч. ПДВ

тис. грн

465,6

1.4. Орієнтовна вартість облаштування Об’єкта інвестування – 2 793 419,26 грн (два мільйони сімсот дев’яносто три тисячі чотириста дев’ятнадцять гривень 26 коп.) з урахуванням ПДВ, без урахування ПДВ – 2 327 849,38 грн (два мільйони триста двадцять сім тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень 42 коп).

1.5. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна (загальна) вартість облаштування Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проектної документації.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу - Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту - комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передконкурсних) робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.4. Будівництво капітальних споруд на Земельній ділянці заборонено. Облаштування Об’єкта інвестування здійснюється шляхом облаштування виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій, без облаштування фундаментів. Інвестор зобов’язаний забезпечити технічну можливість демонтажу всіх складових частин Об’єкта інвестування без завдання шкоди Земельній ділянці.

2.5. Строк дії інвестиційного договору – 15 (п'ятнадцять) років з моменту набрання ним чинності.

2.6. Право власності на складові частини Об’єкта інвестування належить Інвестору до моменту їх передачі у комунальну власність територіальної громади міста Києва відповідно до п.2.8 цих Умов.

2.7. Інвестор не має права змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування та без згоди Організатора конкурсу відчужувати Об’єкт інвестування.

2.8. Не пізніше терміну закінчення дії (або дати дострокового припинення) інвестиційного договору Інвестор зобов’язаний безоплатно передати Об’єкт інвестування у комунальну власність територіальної громади міста Києва. При цьому Інвестор не має права вимагати сплати будь-яких коштів в якості компенсації вартості Об’єкта інвестування або видатків, пов’язаних з його облаштуванням і утриманням, а також сплати будь-яких інших сум та платежів. Всі питання, пов’язані з передачею Об’єкта інвестування у комунальну власність територіальної громади міста Києва, вирішуються у встановленому порядку.

3. Основні умови конкурсу:

3.1 Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовником), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу від дати підписання інвестиційного договору і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, облаштуванням та утриманням Об’єкту інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених законодавством України, вирішення земельних питань, у тому числі пов’язаних з утриманням земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право користування земельною ділянкою), експлуатацією Об’єкта інвестування протягом строку дії інвестиційного договору тощо.

Інвестор здійснює відшкодування усіх витрат Замовника, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, за умови попереднього погодження Інвестором їх здійснення.

3.2  Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 1% від загальної орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування без урахування ПДВ, що становить 23 278,49 грн (двадцять три тисячі двісті сімдесят вісім гривень 49 коп.), у разі визнання учасника переможцем (Інвестором). Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.3 Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, у розмірі, що погоджується Комісією на підставі кошторисного розрахунку понесених витрат, що становить 72 147,13 грн (сімдесят дві тисячі сто сорок сім гривень 13 коп.) з урахуванням ПДВ, яка сплачується відповідно до представленого кошторису протягом 10 (десяти) календарних днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Кошти, сплачені Інвестором в якості компенсації за виконання підготовчих (передінвестиційних) робіт поверненню не підлягають.

3.4 Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення - банківської гарантії щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пп. 3.2, 3.3), що виникнуть на підставі інвестиційного договору.

Гарантія банку, в тому числі, має передбачати:

- сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу та Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем інвестиційного конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору;

- сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу та Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт в разі прострочення Інвестором оплати та понад 10 (десять) календарних днів від встановленої в інвестиційному договорі дати їх здійснення.

3.5 Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (тисяча сімсот гривень 00 коп.) на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.6. Переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, пропозиції якого відповідатимуть умовам конкурсу та який надав найкращу пропозицію за основним та додатковими критеріями визначення переможця конкурсу.

4. Критерії визначення переможця конкурсу.

4.1. Основним критерієм визначення переможця є найкраща пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

4.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

4.2.1. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту.

4.2.2. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

4.2.3. Надійність учасника, яка визначається на підставі представленої фінансової звітності.

4.2.4. Найкращі умови використання об’єкту інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.

5. Особи, які не допускаються до участі в конкурсі.

5.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

5.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

5.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

5.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

5.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

5.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

6. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-76-80, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-76-80, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-72-91, 202-76-80, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

9. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]