Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Оголошення про добір на період дії карантину з призначення на вакантну посаду директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б») (строкове призначення)

17
липня п'ятниця
20
липня понеділок
час проведення 18:00

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)
(строкове призначення)

Посадові обов’язки

 

 

 

Очолює Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент), до основних завдань якого належить:

здійснення відповідно до законодавства державного архітектурно-будівельного контролю на території міста  Києва;

виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності;

реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю;

Директор Департаменту безпосередньо:

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Департаменту, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

подає на затвердження в установленому порядку положення про Департамент;

затверджує положення про підрозділи Департаменту, розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності, затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

звітує перед Київським міським головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

діє від імені Департаменту без довіреності, представляє в установленому порядку Департамент у відносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, укладає від імені Департаменту угоди (договори), видає довіреності;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

забезпечує в межах повноважень підготовку проєктів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

подає на затвердження Київському міському голові проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством, працівників Департаменту;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Умови оплати праці

1)     посадовий оклад директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 12000,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до законодавства з питань державної служби.

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби https://career.gov.ua:

1)     заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2)     резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;     

3)     заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається з 17 липня до 18.00 години
20 липня 2020 року включно.

Адресат: управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Пухальська Ольга Анатоліївна, тел. +38 (044) 202-74-69,
e-mail: [email protected]

 

 

Вимоги

 

1.   Освіта

     Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра в галузі знань «Архітектура та будівництво» та/або «Право»

2.   Досвід роботи

     Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та  організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 

3.   Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]