Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Про умови та строки проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду директора комунального підприємства «Київтранспарксервіс»

27
грудня понеділок
28
січня п'ятниця
час проведення 15:30

Найменування підприємства

комунальне підприємство «Київтранспарксервіс»

 

Код ЄДРПОУ

35210739

 

Юридичне адреса

Фактичне місцезнаходження

 

вул. Леонтовича, буд. 6, м. Київ, 01030

вул.Копилівська,67, м. Київ, 04073

Основні напрями діяльності підприємства

-єдиний оператор з паркування транспортних засобів;

-стягнення паркувального збору;

-виготовлення єдиних абонементних талонів з паркування автомобільного транспорту

 

Відомості щодо приймання документів для участі в конкурсі

 

Строк і місце приймання документів для участі у конкурсі

Документи приймаються з 27 грудня 2021 року до 28 січня 2022 року щоденно з 09.00 год до 15.30 год (крім суботи, неділі та святкових і неробочих днів) в Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 01030, м. Київ вул. Леонтовича, буд. 6 (каб.105)

 

Номер телефону для довідок

(044) 366-63-06

 

Адреса електронної пошти Конкурсної комісії

 [email protected]

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

Особа, яка претендує на зайняття керівної посади (далі - кандидат), подає особисто, у визначений в оголошенні строк такі документи (оригінали та копії):

1) заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв'язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства - іншого документа, що посвідчує особу);

3) автобіографію кандидата, що обов'язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім'я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь - яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім'ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) чотири фотографії кандидата розміром 4 x 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

5) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

6) копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого допуску);

9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), за рік, що передує року, в якому оприлюднене оголошення про конкурс за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.

Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

 

Перелік вимог до кандидатів на посаду керівника підприємства

 

Кандидатом на посаду керівника підприємства може бути особа, яка:

1) має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр;

2) має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариств), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

3) вільно володіє державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ містить вивчення особою української мови як навчального предмету або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, відповідно Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»);

4) має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов'язки;

5) щодо якої відсутні обставини, передбачені в частині другій статті 2 «Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві», затвердженого Рішенням Київської міської Ради від 21.07.2016 № 786/786, а саме: не визнана недієздатною або обмежено дієздатною; не має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; не притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; не позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади відповідно до вироку суду, що набрав законної сили; не є або не була членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом з 24 серпня 1991 року; не буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; є особою призначення (обрання) якої на посаду керівника суб’єкта господарювання комунального сектора економіки в місті Києві не суперечитиме вимогам законодавства щодо роботи іноземців, громадян України, які мають громадянство іноземної держави (держав), або осіб без громадянства; не є особою, що не подала декларацію за минулий рік за формою декларації, встановленою для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), у випадку, якщо повинна була її подавати;

6) відповідає іншим вимогам для керівника відповідного суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.

 

 

Посадові обов’язки

1) здійснює поточне керівництво Підприємством, несе персональну відповідальність за його роботу;

2) забезпечує виконання актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3) забезпечує виконання планів діяльності Підприємства, відповідає за його прибутковість, дотримання державної фінансової дисципліни;

4) забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених чинним законодавством, статутом Підприємства;

5) керівникові належать закріплені за ним обов’язки, повноваження і права, які передбачені статутом Підприємства, контрактом та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад (26 500 грн), надбавки, доплати та премії згідно з контрактом відповідно до розпорядження Київського міського голови від 15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.01.2017 № 77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств та об'єднання підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва».

Інформація про строковість призначення на посаду

Призначення здійснюється строково, на конкрактній основі.

 

Інтернет-посилання на https://kmr.ligazakon.net/document/mr160694$2020_02_27 текст Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]