Версія для людей із вадами зору

Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу

18
вересня субота

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 (зі змінами) «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення (зі змінами), незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.09.2013 № 1533 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва офісно-адміністративного комплексу на вул. Ярославській, 3/1 у Подільському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1.        Об’єктом інвестування є будівництво офісно-адміністративного комплексу на вул. Ярославській, 3/1 у Подільському районі.

1.2.        Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,14 га.

1.3.        Орієнтовні техніко-економічні показники об'єкту інвестування:

 

№ п/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

1.

Площа забудови

м2

822

2.

Будівельний об’єм, у тому числі:
надземна частина
- підземна частина

м3

28817
25317
3500

3.

Загальна площа, у тому числі:
- підземний поверх
- перший поверх
- другий поверх
- типові поверхи (з 3 по 8 поверх)

м2

7010
1070
634
758
4548

4.

Площа підземної стоянки

м2

760

5.

Кількість машиномісць підземної стоянки

м/м

19

6.

Площа відкритої автостоянки (5 м/м)

м2

74,3

7.

Площа мощення тротуару

м2

190

8.

Площа асфальтного покриття

м2

420

1.4.        Орієнтовна вартість будівництва об’єкту – 64 400 870,00 грн. (з ПДВ) – 53 667 391, 67 грн. (без ПДВ).

1.5.        Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкту інвестування, а також остаточна вартість будівництва об’єкту інвестуваннявизначатимуться на підставі розробленої проектної документації.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1.        Переможець конкурсу-інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2.        Замовник реалізації проекту та підготовчих робіт для проведення конкурсу – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (далі – Замовник).

2.3.        Замовник забезпечує отримання ним правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою, необхідною для реалізації інвестиційного проекту.

2.4.        Замовник забезпечує вирішення майново-правових питань.

2.5.        Будівництво Об’єкту інвестування відбувається відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу (а також інших пов’язаних договорів/угод, які укладаються між Замовником та Інвестором, у разі необхідності). Умовами інвестиційного договору, в межах чинного законодавства України, може передбачатись делегування частини прав та обов’язків Замовника Інвестору.

2.6.        Термін реалізації інвестиційного проекту повинен бути не більше нормативного, що визначається проектною документацією.

2.7.         Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується розробити, погодити та затвердити у встановленому порядку проектну документацію не пізніше ніж через 6 (шість) місяців з дня отримання Замовником правовстановлюючих документів на земельну ділянку. При проектуванні урахувати в тому числі вимоги законодавства у сфері охорони культурної спадини.

2.8.        На підставі затвердженої проектної документації протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту її затвердження сторони договору визначають графік фінансування та реалізації проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.9.        Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і потрапляють в зону будівництва об’єкту, у разі необхідності в установленому порядку демонтуються і за кошти інвестора створюються нові, необхідні для функціонування об’єкту інвестування та які в подальшому передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва у встановленому порядку.

2.10.    Після належного виконання та введення об’єкту інвестування в експлуатацію Інвестор в установленому порядку оформляє на нього право власності, крім інженерних мереж, які після закінчення будівельних робіт передаються та зараховуються до власності територіальної громади міста Києва, як це передбачено п. 2.9.

2.11.    Після виконання Інвестором умов інвестиційного договору, введення в експлуатацію і оформлення права власності на Об’єкт інвестування Інвестор зобов’язується у встановленому законодавством порядку вчинити всі необхідні дії щодо переоформлення права користування/власності на земельну ділянку, а Замовник, у разі виконання Інвестором всіх умов інвестиційного договору, у встановленому порядку надає згоду на таке оформлення.

3. Основні умови конкурсу:

3.1.        Фінансування інвестором усіх витрат, пов’язаних зі збором вихідних даних, проектуванням, будівництвом, введенням Об’єкту інвестування в експлуатацію (у т.ч. сплата пайової участі), вирішенням земельних питань та інших витрат, пов’язаних з реалізацією проекту.

3.2.        Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пп. 3.3), що виникнуть на підставі умов конкурсу та інвестиційного договору.

3.3.        Сплата коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 1% від орієнтовної вартості будівництва об'єкту інвестування без урахування ПДВ, що становить не менше 536 673,92 грн. у разі визнання учасника переможцем. Зазначені кошти інвестором сплачуються в наступному порядку:

- 25% -  не пізніше 10 робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

- 25% -  не пізніше 6 місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

- 50% -  не пізніше 12 місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику на підставі кошторису витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих робіт, але у розмірі не менше 1% від орієнтовної вартості будівництва об'єкта інвестування із врахуванням ПДВ, що становить не менше 644 008, 70 грн., у разі визнання учасника переможцем, сплачується протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5.     Компенсація Замовнику переможцем конкурсу його додаткових витрат, які будуть понесені Замовником з дати оголошення Інвестиційного конкурсу:

на оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, необхідну для реалізації проекту, та витрати пов’язані з її утриманням. Витрати, пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту, будуть відшкодовуватись Інвестором відповідно до представлених Замовником кошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня їх надання Інвестору, до припинення взаємних зобов’язань між Інвестором та Замовником.

Кошти, сплачені Інвестором в якості компенсації Замовнику його додаткових витрат, поверненню не підлягають.

3.6.               Сплата реєстраційного внеску в розмірі 3 400,00 грн. на розрахунковий рахунок №31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.               Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають всі інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно чинного законодавства.

3.9.               Контроль за діяльністю Інвестора в рамках реалізації проекту здійснює Замовник.

3.10.          Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою організатором конкурсу.

3.11. Організатор конкурсу має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання інвестором зобов’язань, передбачених пп. 2.6-2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 3.10, умов конкурсу та графіку фінансування і реалізації проекту.

3.11.1.                 У разі невиконання інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу або Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.11.2.                 Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення організатор конкурсу повідомляє інвестора про:

-  необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 календарних днів;

-  терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення інвестором порушень його умов.

У разі не усунення інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 календарних днів з дня направлення організатором конкурсу на адресу інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.11.3.                 У разі усунення інвестором порушень умов інвестиційного договору інвестор листом повідомляє організатора конкурсу про виконання фінансових зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно умов інвестиційного договору.

4. Основні критерії визначення переможця конкурсу:

4.5.     Найкращі пропозиції щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

4.6.     Найбільш надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва об’єкта інвестування).

4.7.     Наявність у учасника досвіду реалізації аналогічних проектів.

4.8.     Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, нових робочих місць, тощо.

4.9.     Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

5. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

5.5.     Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

5.6.     Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

5.7.     Знаходяться в стадії ліквідації.

5.8.     Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

5.9.     Мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

5.10. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов'язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

6. Конкурсна документація учасниками конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 каб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00) протягом 4 (чотирьох) тижнів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених представників протягом 4 (чотирьох) тижнів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ вул. Хрещатик,36, каб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єктів інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 каб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00).

9. У разі зміни дати проведення конкурсу учасник конкурсу в обов’язковому порядку повідомляється про нову дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua