Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу

03
грудня неділя

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.01.2012 № 63 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проектів будівництва та експлуатації паркінгів з об'єктами транспортної інфраструктури та/або обслуговування населення, а також влаштування та експлуатації відкритих автостоянок з об'єктами транспортної інфраструктури та/або обслуговування населення у місті Києві» (зі змінами).

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1.           Об’єктом інвестування є здійснення заходів з влаштування та експлуатації відкритої автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури на просп. Петра Григоренка (від вул. Анни Ахматової до вул. Тальнівської) у Дарницькому районі.

1.2.           До орієнтовних об’єктів транспортної інфраструктури, зазначених в орієнтовних техніко-економічних показниках, відносяться споруди та будівлі: приміщення охорони, автомобільні мийки, станції технічного обслуговування, та інші об’єкти дорожнього сервісу, оснащення та обладнання.

1.3.                 Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкту інвестування*:

 

Найменування

Одиниці виміру

Значення показників

1

2

3

4

1

Поверховість

пов.

1

2

Загальна площа земельних ділянок

га

2,42

3

Орієнтовна кількість об’єктів транспортної інфраструктури

шт.

5

4

Площа під об’єктами транспортної інфраструктури

м2

213,7

5

Орієнтовна кількість машино місць

шт.

396

6

Орієнтовна вартість будівельно-монтажних робіт, тис. грн. з ПДВ

млн. грн.

2,2

*Відповідно до передпроектних пропозицій.

1.4.                 Загальна площа земельних ділянок – 2,42 га

1.5.                 Орієнтовна вартість будівельно-монтажних робіт по об’єкту інвестування становить – 1 833, 333 тис. грн. 34 коп. (Один мільйон вісімсот тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 34 коп.) без урахування ПДВ.

1.6.                 Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкту інвестування та окремих його складових частин, їх кількості, функціональне призначення та площа, визначатимуться на підставі розробленої проектної документації.

1.7.   Орієнтовна вартість здійснення заходів з влаштування Об’єкту інвестування може змінюватись відповідно до затвердженої проектної документації та фактичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційного проекту.

1.8.   Проект не передбачає будівництва капітальних будівель та споруд до моменту внесення відповідних змін до містобудівної документації.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1.                 Переможець конкурсу - Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів та затверджується розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

2.2.                 Замовник забезпечує оформлення відповідних правовстановлюючих документів на земельні ділянки, необхідні для влаштування Об’єкту інвестування.

2.3.                 Замовником підготовчих робіт та Замовником влаштування Об’єкту інвестування є комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» (далі - Замовник).

2.4.                 Контроль за діяльністю Інвестора в рамках реалізації проекту здійснює Замовник.

2.5.                 Влаштування - здійснення комплексу необхідних заходів з розміщення або будівництва та підготовки відкритої автостоянки, спрямованих на створення Об’єкту інвестування та ведення його в експлуатацію, включаючи заходи щодо підключення до інженерних мереж, здійснення експлуатаційного та санітарного утримання, а також виконання інших необхідних робіт, які пов’язані з належною організацією та експлуатацією об’єкту інвестування і забезпеченням умов для ведення підприємницької діяльності Інвестором, в тому числі будівництво будівель та споруд, встановлення обладнання, легких конструкцій та інших збірно-розбірних конструкцій, огорожі, постів охорони, освітлення, озеленення, встановлення шлагбаумів та здійснення інших необхідних заходів для реалізації інвестиційного проекту.

2.6.                 Об’єкти, зазначені в п 1.2., а також інше обладнання та оснащення, в тому числі огорожа, освітлення, елементи благоустрою, шлагбауми, тимчасові споруди і т.д., влаштовані за кошти інвестора під час реалізації інвестиційного проекту, є власністю інвестора.

2.7.           Проектування та влаштування Об’єкту інвестування відбувається відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу, а також інших пов’язаних договорів/угод, укладених, у разі необхідності, між Інвестором та Замовником.

2.8.                 Умовами інвестиційного договору, в межах чинного законодавства України, може передбачатись повне або часткове делегування прав та обов’язків Замовника Інвестору.

2.9.                 Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і попадають в пляму влаштування, у разі необхідності, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

2.10.            У разі можливості капітального будівництва (відповідно до п. 1.8.) та після введення відповідного новоствореного Об’єкту інвестування в експлуатацію (або окремих його складових частин), Інвестор в установленому порядку оформлює на нього (них) право власності, крім інженерних мереж, які після закінчення робіт по влаштуванню передаються та зараховуються до власності територіальної громади міста Києва, як це передбачено п. 2.9.

2.11.            Об’єкт інвестування використовується Інвестором для ведення підприємницької діяльності.

2.12.            Земельні питання вирішуються Замовником спільно з Інвестором в установленому чинним законодавством України порядку.

2.13.            Після набрання чинності інвестиційним договором та до початку робіт по влаштуванню Об’єкту інвестування, Інвестор має право укласти із Замовником договір про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування та розпочати здійснювати відповідну підприємницьку діяльність на земельних ділянках, що будуть в подальшому використовуватись під час реалізації інвестиційного договору.

2.14.            Вартість послуг платного паркування транспортних засобів, що надаються Інвестором у новоствореному Об’єкті інвестування, не повинна перевищувати встановлений для КП «Київтранспарксервіс» тариф на послуги паркування у відповідній територіальній зоні паркування.

3. Основні умови конкурсу:

3.1.           Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних з проектуванням, оформленням прав користування земельними ділянками, перекладанням інженерних мереж, влаштуванням та введенням Об’єкту інвестування в експлуатацію та подальшої його експлуатації.

3.2.                 Здійснення Інвестором заходів з проектування, влаштування, експлуатації та управління відкритою автостоянкою.

3.3.                 Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пп. 3.4), що виникають на підставі інвестиційного договору.

3.4.                 Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі 5% від орієнтовної вартості будівельно-монтажних робіт по Об'єкту інвестування без урахування ПДВ, що становить 91,666 тис. грн. 67 коп. (Дев’яносто одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.), у разі визнання учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) календарних днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

3.5.           Компенсація витрат Замовнику підготовчих робіт, що становить 147,888 тис. грн. 51 коп. (Сто сорок сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 51 коп.) з ПДВ, у разі визнання учасника переможцем, що сплачується/відшкодовується Замовнику після набрання чинності інвестиційним договором, відповідно до представлених ним кошторисів не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання їх Інвестору.

Кошти, сплачені Інвестором в якості компенсації Замовнику вартості виконання підготовчих робіт, поверненню не підлягають.

3.6.           Компенсація Замовнику переможцем конкурсу його додаткових витрат, які будуть понесені Замовником з дати оголошення Інвестиційного конкурсу на оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, необхідні для реалізації проекту, та витрат пов’язаних з їх утриманням. Витрати, зазначені у п. 3.1., та інші витрати Замовника, пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту, будуть відшкодовуватись Інвестором відповідно до представлених кошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання Інвестору кошторисів, до припинення взаємних зобов’язань між Інвестором та Замовником.

Кошти, сплачені Інвестором в якості компенсації Замовнику, поверненню не підлягають.

3.7.                 Зазначені в пункті 3.6. кошти, сплачуються Інвестором додатково та не враховуються в суму компенсації підготовчих робіт, зазначену в п. 3.5.

3.8.                 Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн. (одна тисяча сімсот гривень) на розрахунковий рахунок №31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.9.                 Переможцем конкурсу визнається учасник, пропозиція якого відповідає умовам конкурсу та який запропонував найбільш вигідні умови для територіальної громади м. Києва реалізації інвестиційного проекту.

3.10.            Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.11.            Термін дії інвестиційного договору становить 15 (п’ятнадцять) років з моменту набрання ним чинності.

3.12.            Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується розробити, погодити та затвердити в установленому порядку проектну та кошторисну документацію протягом 12 (дванадцяти) місяців після оформлення Замовником відповідних правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

3.13.            На підставі затвердженої проектної документації протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту її затвердження сторони договору визначають графік фінансування та реалізації проекту влаштування Об’єкту інвестування шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

3.14.            Термін реалізації інвестиційного проекту повинен бути не більше нормативного, що визначається проектною документацією.

3.15.            Після укладання інвестиційного договору Інвестор спільно із Замовником укладає всі інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту згідно чинного законодавства.

3.16.            Переможець конкурсу (Інвестор) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.17.       Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пп. 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.16 умов конкурсу, або інших зобов’язань відповідно до умов конкурсу (в т.ч. передбачених графіком фінансування та реалізації проекту).

3.17.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу або Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.17.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

  • · необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) календарних днів;
  • · терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення Інвестором порушень його умов.

У разі не усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня відправлення Інвестору на адресу, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.17.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє організатора конкурсу та Замовника про виконання фінансових зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно умов інвестиційного договору.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1.           Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

4.2.           Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, нових робочих місць.

4.3.           Надання учасником конкурсу найвигідніших умов сплати організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

 

5. Основні критерії визначення переможця конкурсу:

5.1.           Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадії влаштування об’єкту інвестування).

5.2.           Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об'єкта інвестування.

5.3.           Надійність учасника, серйозність його намірів та намірів його партнерів.

5.4.           Найкращі умови використання об’єкта інвестицій для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.

5.5.           Найкращі пропозиції щодо розміру внесків, спрямованих на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

6.1.           Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2.           Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3.           Знаходяться в стадії ліквідації.

6.4.           Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5.           Мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6.           Не виконали умови попередніх інвестиційних договорів.

7. Конкурсна документація учасниками конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 каб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00) протягом 4 (чотирьох) тижнів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 4 (чотирьох) тижнів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ вул. Хрещатик,36, каб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єктів інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул.. Хрещатик, 36 каб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00).

10. У разі зміни дати проведення конкурсу учасник конкурсу в обов’язковому порядку повідомляється про нову дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]