Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу

03
грудня неділя

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс по залученню інвестора до будівництва торговельного комплексу по вул. Полярній, 20 в Оболонському районі

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішень Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), від 13.11.2013 № 480/9968 «Про майнові питання, пов’язані з будівництвом автобусного парку на житловому масиві «Троєщина», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.01.2014 № 15 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва торговельного комплексу на вул. Полярній, 20 в Оболонському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1.           Об’єктом інвестування є будівництво торговельного комплексу по вул. Полярній, 20 в Оболонському районі.

1.2.           Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкту інвестування:

Найменування

Одиниці виміру

Значення показників

1

2

3

4

1

Площа земельної ділянки

га

9,62

2

Площа покриття

м2

58581,8

3

Площа озеленення

м2

2150,0

4

Кількість будівель

шт.

2

5

Площа забудови в т.ч.:

м2

30 547,7

5.1.

будівля торговельного комплексу

м2

29 755,3

5.2.

будівля адміністративно-побутового корпусу (АПК)

м2

792,4

6.

Орієнтовна кошторисна вартість будівництва об’єкту інвестування (з ПДВ)

млн. грн.

263, 835

 

1.3.           Орієнтовна кошторисна вартість будівництва об’єкту інвестування – 219 862,5 тис. грн. (Двісті дев’ятнадцять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.

1.4.           Остаточні техніко-економічні показники Об’єкту інвестування, його функціональне призначення та площа, визначатимуться Інвестором на підставі розробленої проектної документації.

1.5.   Орієнтовна вартість будівництва Об’єкту інвестування може змінюватись відповідно до затвердженої проектної документації та фактичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційного проекту.

2. Укладання інвестиційного договору з переможцем конкурсу та окремі його умови:

2.1.           Переможець конкурсу - Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2.           Замовником виконання підготовчих робіт та замовником будівництва об’єкту інвестування є комунальне підприємство «Київпастранс» (далі - Замовник).

2.3.           Замовник забезпечує оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою, необхідною для будівництва Об’єкту інвестування.

2.4.           Проектування та будівництво Об’єкту інвестування відбувається відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу, а також інших пов’язаних договорів/угод, укладених, у разі необхідності, між Інвестором та Замовником.

2.5.           Умовами інвестиційного договору, в межах чинного законодавства України, може передбачатись повне або часткове делегування прав та обов’язків Замовника будівництва Інвестору.

2.6.           Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і попадають в зону будівництва, у разі необхідності демонтуються в установленому порядку і за кошти Інвестора створюються нові, які передаються безкоштовно до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

2.7.           Після виконання Інвестором всіх умов інвестиційного договору та введення Об’єкту інвестування в експлуатацію, прийняття до комунальної власності побудованого та введеного в експлуатацію Інвестором автобусного парку на житловому масиві Троєщина згідно п. 3.3.3., Інвестор в установленому порядку оформлює на Об’єкт інвестування право власності, крім інженерних мереж, які після закінчення будівельних робіт передаються та зараховуються до власності територіальної громади міста Києва, як це передбачено п. 2.6.

2.8.           Земельні питання вирішуються Замовником та Інвестором в установленому чинним законодавством України порядку.

2.9.           Після належного виконання Інвестором всіх умов інвестиційного договору та введення Об’єкту інвестування в експлуатацію Інвестор у встановленому порядку оформлює право власності або користування на земельну ділянку, на якій реалізовано проект будівництва Об’єкту інвестування.

3. Основні умови конкурсу:

3.1.           Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних з проектуванням, оформленням прав користування земельною ділянкою, перекладанням інженерних мереж, будівництвом та введенням Об’єкту інвестування в експлуатацію.

3.2.           Фінансування Інвестором на виконання рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 480/9968 усіх витрат, пов’язаних з проектуванням, оформленням прав користування земельною ділянкою (у разі необхідності), перекладанням інженерних мереж (у разі необхідності), будівництвом та введенням в експлуатацію нового автобусного парку на житловому масиві Троєщина, орієнтовна вартість будівництва якого за попередніми розрахунками Замовника становить близько 60, 0 млн. грн.

3.3.           Відшкодування Інвестором вартості знесених та списаних будівель та споруд автобусного парку на вул. Полярній, 20 в Оболонському районі м. Києва шляхом безоплатної передачі до комунальної власності територіальної громади м. Києва побудованого та введеного у встановленому порядку в експлуатацію автобусного парку на житловому масиві Троєщина згідно п.3.2.

3.3.1.          Вартість знесених та списаних будівель та споруд автобусного парку на вул. Полярній, 20 в Оболонському районі м. Києва буде оцінена відповідно до підпункту 2.1. пункту 2. рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 480/9968.

3.3.2.          У разі перевищення вартості будівель і споруд на вул. Полярній, 20, оцінених відповідно до п. 3.3.1. цих умов, над вартістю витрат Інвестора по будівництву нового автобусного парку на житловому масиві Троєщина, різницю коштів Інвестор сплачує до бюджету міста.

3.3.3.          Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно із Замовником зобов’язаний забезпечити прийняття до комунальної власності побудованого та введеного в експлуатацію Інвестором автобусного парку на житловому масиві Троєщина та закріплення його на праві господарського відання за Замовником відповідно до рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 480/9968.

3.3.4.          Технічне завдання на будівництво автобусного парку на житловому масиві Троєщина, розроблене Замовником, є невід’ємною частиною конкурсної документації.

3.4.           Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пп. 3.5.), що виникають на підставі інвестиційного договору.

3.5.           Сплата організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості будівництва Об'єкту інвестування без урахування ПДВ, що становить не менше 10 993,125 тис. грн. (Десять мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі сто двадцять п’ять гривень 00 коп.) у разі визнання учасника переможцем.

Зазначенні кошти інвестором сплачуються у наступному порядку:

-25% коштів - протягом 10 (десяти) календарних днів з дня набрання чинності інвестиційним договором;

-25% коштів не пізніше 6 (шести) місяців з дня набрання чинності інвестиційним договором;

-50% не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з дня набрання чинності інвестиційним договором.

3.6.           Компенсація Замовнику витрат, пов'язаних із виконанням підготовчих робіт, у розмірі, що погоджується Комісією на підставі наданого Замовником кошторисного розрахунку понесених витрат, але не менше 1 % (одного відсотка) від орієнтовної вартості будівництва Об'єкта інвестицій із врахуванням ПДВ, що становить не менше 2 638,35 тис. грн. (Два мільйони шістсот тридцять вісім тисяч триста п’ятдесят гривень 00 коп.) з ПДВ, у разі визнання учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються не пізніше 10 (десяти) робочих днів після набрання чинності інвестиційним договором.

3.7.           Кошти, сплачені Інвестором в якості компенсації Замовнику, поверненню не підлягають.

3.8.           Сплата реєстраційного внеску в розмірі 4 250,00 грн. (Чотири тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ на розрахунковий рахунок №31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.9.           Переможцем конкурсу визнається учасник, пропозиція якого відповідає умовам конкурсу, та який запропонував найбільш вигідні умови для територіальної громади м. Києва та реалізації інвестиційного проекту.

3.10.       Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.11.       Термін будівництва об’єкту інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається проектною документацією.

3.12.       Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується розробити, погодити та затвердити в установленому порядку проектну та кошторисну документацію на Об’єкт інвестування протягом 9 (дев’яти) місяців після оформлення Замовником правовстановлюючих документів на земельну ділянку.

3.13.       На підставі затвердженої проектної документації протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту її затвердження сторони договору визначають графік фінансування та реалізації проекту будівництва Об’єкту інвестування шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

3.14.       Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується розробити, погодити та затвердити в установленому порядку проектну та кошторисну документацію на автобусний парк на житловому масиві Троєщина протягом 6 (шести) місяців з дня набрання чинності інвестиційним договором.

3.15.       На підставі затвердженої проектної документації протягом 30 (тридцяти) днів з моменту її затвердження сторони договору визначають графік фінансування та реалізації будівництва автобусного парку на житловому масиві Троєщина шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

3.16.       Після укладання інвестиційного договору Інвестор спільно із Замовником у разі необхідності укладає всі інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту згідно чинного законодавства.

3.17.       Переможець конкурсу (Інвестор) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою організатором конкурсу.

3.18.       Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пп. 3.1 - 3.3, 3.5, 3.6, 3.12, 3.14, 3.17 умов конкурсу, або інших зобов’язань відповідно до умов конкурсу (в т.ч. передбачених графіком фінансування та реалізації проекту).

3.18.1 У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу або Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.18.2 Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

  • необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) календарних днів;
  • терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення Інвестором порушень його умов.

У разі не усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня отримання Інвестором, на адресу, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.17.3 У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє організатора конкурсу та Замовника про виконання фінансових зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно умов інвестиційного договору.

3.17.4 Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором фінансових зобов’язань, зазначених у п. 3.17.3.

3. Додаткові умови конкурсу:

3.3.            Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

3.4.            Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, нових робочих місць.

3.5.            Надання учасником конкурсу найвигідніших умов сплати організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

4. Основні критерії визначення переможця конкурсу:

4.3.            Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва об’єкту інвестування).

4.4.            Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об'єкта інвестування.

4.5.            Надійність учасника, серйозність його намірів та намірів його партнерів.

4.6.            Найкращі умови використання об’єкта інвестицій для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.

4.7.            Найкращі пропозиції щодо розміру внесків, спрямованих на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

5. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

5.3.                Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

5.4.                Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

5.5.                Знаходяться в стадії ліквідації.

5.6.                Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

5.7.                Мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

5.8.                Не виконали умови попередніх інвестиційних договорів.

  1. Конкурсна документація учасниками конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 каб. 611 (фактично Леонтовича, 6, каб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00) протягом 4 (чотирьох) тижнів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.
  2. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 4 (чотирьох) тижнів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ вул. Хрещатик,36, каб. 611, (фактично Леонтовича, 6, каб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.
  3. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єктів інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 каб. 611, (фактично Леонтовича, 6, каб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-76-78 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00).
  4. У разі зміни дати проведення конкурсу учасник конкурсу в обов’язковому порядку повідомляється про нову дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]