Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу від 21 березня 2014 року

25
липня четвер

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс по залученню інвестора

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.10.2011 №1916 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва Wi-Fi мережі в Київському метрополітені для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1.                 Об’єкт інвестування – будівництво Wi-Fi мережі в Київському метрополітені для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста, в т.ч. системи відеоспостереження на базі Wі-Fі.

1.2.                 Орієнтовна вартість будівництва Wi-Fi мережі в Київському метрополітені, в т.ч. системи відеоспостереження на базі Wі-Fі – 20 746 750,00 грн. без урахування ПДВ, з урахуванням ПДВ - 24 896 100,00 грн.:

1.2.1.            Будівництво безпровідної мережі на 52 станціях метрополітену (кількість може збільшуватись в залежності від введення в експлуатацію нових станцій метрополітену).

1.2.2.            Будівництво безпровідної мережі у рухомому складі (774 вагони) Київського метрополітену (враховуючи можливість подальшого поповнення парку вагонів метрополітену).

1.2.3.            Будівництво безпровідної мережі на перегонах (в тунелях) ліній метрополітену орієнтовною протяжністю 67,5 км (може збільшуватись в залежності від введення в експлуатацію нових станцій метрополітену).

1.2.4.            Будівництво біллінгової системи безпровідної мережі (будівництво виконується на технологічних площадках Інвестора поза територією метрополітену).

1.2.5.            Будівництво системи відеоспостереження на 37 станціях метрополітену (кількість постійна та не залежить від введення в експлуатацію нових станцій метрополітену).

1.2.6.            Будівництво системи відеоспостереження у рухомому складі метрополітену:

-  будівництво системи відеоспостереження в повному обсязі в 3-х зчепах (15 вагонів) метрополітену;

-  адаптація встановленої в 30 вагонах метрополітену системи відеоспостереження для передачі відеоданих за допомогою мережі Wi-Fi;

-  створення телекомунікаційної інфраструктури в інших 729 вагонах та у вагонах парку поповнення метрополітену (без проведення модернізації мережі) з можливістю подальшого встановлення, підключення та інтеграції нових пристроїв системи відеоспостереження.

Детальна інформація наведена у передпроектних пропозиціях (техніко-економічних показниках), погоджених Департаментом транспортної інфраструктури, комунальним підприємством «Київський метрополітен», які є невід’ємною складовою конкурсної документації.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови.

2.1.                  Переможець конкурсу-Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2.                  Замовник будівництва (далі – Замовник) – комунальне підприємство «Київський метрополітен» (за винятком технологічних площадок, які є власністю Інвестора та перебувають поза територією метрополітену).

2.3.                  Реалізація проекту здійснюється відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу.

Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може передбачатись делегування (часткове делегування) прав та обов’язків Замовника будівництва Інвестору.

2.4.                  Термін дії інвестиційного договору становить 10 років з моменту набрання ним чинності.

2.5.                  Після належного виконання всіх умов інвестиційного договору та введення Об’єкта інвестування в експлуатацію Інвестор в установленому чинним законодавством порядку оформляє право власності на Wi-Fi мережу (активне та пасивне обладнання, програмне забезпечення, станційні волоконно-оптичні мережі, які прокладені за кошти Інвестора).

2.6.                 Після введення Об’єкта інвестування в експлуатацію Інвестор передає систему відеоспостереження (все обладнання, програмне забезпечення, документацію новозбудованої системи та інтеграції з існуючою системою), в т.ч. забезпечивши її інтеграцію з існуючою в 30 вагонах, на баланс Замовника.

3. Основні умови конкурсу:

3.1.                 Фінансування Інвестором всіх витрат, пов’язаних з проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, підтримкою Wi-Fi мережі на станціях, у рухомому складі та на перегонах (в тунелях) Київського метрополітену, та інших витрат, пов’язаних з реалізацією проекту.

3.2.                 Фінансування Інвестором всіх витрат, пов’язаних з проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, передачею на баланс Замовника системи відеоспостереження на базі Wi-Fi на станціях та у рухомому складі метрополітену (в т.ч. робіт з інтеграції системи відеоспостереження з існуючою в 30 вагонах).

3.3.                 Фінансування Інвестором всіх витрат та забезпечення Замовника на весь термін дії інвестиційного договору:

-       окремим оптоволоконним з’єднанням від точки присутності метрополітену до UA-IX;

-       окремим нетарифікованим каналом доступу до мережі Інтернет з пропускною здатністю не менше 20 Мб/с – зарубіжжя, 100 Мб/с – Україна (UA-IX).

3.4.                  Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним зобов’язань перед міським бюджетом, які передбачені п. 3.5. цих Умов та інвестиційним договором.

3.5.                  Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості будівництва Об'єкта інвестування без урахування ПДВ, що становить не менше 1 037 337,50 грн. у разі визнання учасника переможцем.

Зазначені кошти Інвестором сплачуються у наступному порядку:

- 25% - не пізніше 10 робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

- 25% - не пізніше 6 місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

- 50% - не пізніше 12 місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

3.6.                  Компенсація Інвестором Замовнику на підставі кошторису витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих робіт у розмірі не менше 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування із врахування ПДВ, що становить не менше 248 961,00 (двісті сорок вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна гривня 00 коп.) у разі визнання учасника переможцем, сплачується протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.7.                  Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн. без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок №31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.8.                  Переможцем конкурсу визнається претендент, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу, та який запропонував найбільш вигідні умови для територіальної громади м. Києва.

3.9.                 Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.10.              Термін будівництва повинен бути не більшим нормативного, що визначається проектною та робочою документацією. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується з урахуванням завдання на проектування та технічних (технологічних) вимог Замовника, розробити, погодити, провести експертизу та затвердити у встановленому законодавством порядку проектну та робочу документацію, не пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання чинності інвестиційним договором. З об’єктивних причин за узгодженням з Організатором конкурсу та Замовником даний термін може змінюватись в рамках виконання інвестиційного договору, але у будь-якому разі не повинен перевищувати 12 місяців з дня набрання чинності інвестиційним договором.

3.11.              Проектні та технічні рішення, які будуть відображатись в проектній документації, повинні відповідати вимогам відомчих документів метрополітену та погоджуватись із Замовником.

3.12.              На підставі погодженої і затвердженої проектної та робочої документації сторони договору протягом 60 календарних днів визначають графік фінансування та реалізації проекту, який є невід’ємною частиною укладеного інвестиційного договору.

3.13.              Вирішення Інвестором питання використання магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку будь-якої мультисервісної мережі (окрім технологічних волоконно-оптичних мереж метрополітену) без прокладання нових.

3.14.              Укладання згідно з чинним законодавством між Замовником, Інвестором, профільними підрозділами КМДА, КП «Київжитлоспецексплуатація» та іншими окремих договорів щодо визначення розміру місячної/річної плати за оренду приміщень метрополітену, розмірів плати за користування іншим майном, необхідним для проектування, будівництва та експлуатації Об’єкта інвестування, а також інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту.

3.15.              Контроль будівництва Об’єкта інвестування здійснює Замовник та Організатор конкурсу відповідно до покладених на них зобов’язань за інвестиційним договором, та відповідно до затвердженої проектної та робочої документації, графіку фінансування та реалізації проекту.

3.16.              Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.17.              Організатор конкурсу має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пп. 3.1., 3.2, 3.3., 3.5., 3.6, 3.10., 3.12., 3.13., 3.14, 3.16 умов конкурсу або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком фінансування та реалізації проекту, що передбачений п. 3.12.).

3.17.1.        У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором, питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу або Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.17.2.        Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу:

-          протягом 30 календарних днів повідомляє Інвестора про необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору;

-          повідомляє Інвестора про терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.17.3.        У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання фінансових зобов’язань та надає інформацію з копіями підтверджуючих документів про фактичне виконання робіт згідно умов інвестиційного договору.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1.                  Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

4.2.                  Надання учасником конкурсу найвигідніших умов сплати Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

4.3.                  Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на будівництво Wi-Fi мережі, в тому числі системи відеоспостереження в Київському метрополітені та розширення її функціональних можливостей.

4.4.                  Прибуток Інвестора може складатись від продажу послуги доступу до мережі Інтернет та надання різноманітної інформації і сервісів користувачам мережі. Зазначений прибуток від реалізації інвестиційного проекту визначається безпосередньо Інвестором з урахування власного досвіду та/або досвіду своїх партнерів, що пропонують відповідні послуги населенню України з можливістю розділення доступу до мережі на безоплатній та платній основі (диференційовано), в залежності від доступу на відповідні Інтернет сайти, трафіку, що використовується, тощо.

5. Основні критерії визначення переможця конкурсу:

5.1.                  Найкращі пропозиції щодо розміру внесків, спрямованих на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

5.2.                  Надійність учасника, серйозність його намірів та намірів його партнерів.

5.3.                 Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

5.4.                 Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об'єкта інвестування.

5.5.                 Найкращі умови використання Об’єкта інвестицій для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.

5.6.                 Відповідність пропозицій основним умовам конкурсу та найкращі пропозиції по додатковим умовам конкурсу.

5.7.                 Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

5.8.                  Обов’язкова наявність в Інвестора та/або залучених ним в установленому порядку підрядних організацій ліцензій і дозволів на проектування та виконання робіт з будівництва мережі Wi-Fi та системи відеоспостереження на базі обладнання бездротового зв’язку, а також сертифікатів (свідоцтв) на матеріали та обладнання, яке буде застосовуватись для реалізації проекту.

6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

6.1.                  Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2.                  Не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3.                  Знаходяться в стадії ліквідації.

6.4.                  Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5.                  Мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6.                  Не виконали умови попередніх інвестиційних договорів.

7. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 каб. 612 (фактично Леонтовича, 6, каб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-66 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00) протягом 4 (чотирьох) тижнів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 4 (чотирьох) тижнів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 612 (фактично Леонтовича, 6, каб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-66 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9.За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкту інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 каб. 612 (фактично Леонтовича, 6, каб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-66 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00).

10.У разі зміни дати проведення конкурсу учасник конкурсу в обов’язковому порядку повідомляється про нову дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]