Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Повідомлення про формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

16
вересня четвер
час проведення 12:00

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» при місцевих та центральних органах утворюються громадські ради, які є тимчасовими консультативно-дорадчими органами, строк повноважень яких становить два роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу.

Установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) орієнтовно будуть проведені 16 вересня 2021 року, початок о 12:00 год (реєстрація з 11.00 год) за адресою: вулиця Хрещатик, 2, у приміщенні Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім».

Порядок проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

Формування Громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу Громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу Громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу Громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу Громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу Громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оприлюднює протокол установчих зборів на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

Вимоги до інститутів громадянського суспільства*:

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку.

Інститут громадянського суспільства не менше шести місяців до дати оприлюднення цього повідомлення має провадити свою діяльність, реалізувати свої проєкти у сфері, пов’язаній з діяльністю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) якого визначені відповідні цілі і завдання.

Під провадженням діяльності у сфері, що пов’язана з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проєктів тощо, які відносяться до сфери діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

Вимоги до делегованих представників інститутів громадянського суспільства*:

До складу громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення цього повідомлення проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території Києва та які є фахівцями у відповідній сфері, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за дванадцять місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

*До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Перелік документів, які необхідно подати інститутам громадянського суспільства для участі їх делегованих представників в установчих зборах:

 1. Заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
 2. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.
 3. Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто.
 4. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності)
 5. Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у сфері діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради.
 6. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
 7. Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді.
 8. Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Рекомендовані шаблони документів можна завантажити за посиланням.

Усі документи подаються у електронному вигляді до Ініціативної групи у термін з 02.08.2021 до 17.08.2021 (включно) на електронну скриньку: [email protected].

Підписані та завірені в установленому порядку заяви і документи до них приймаються (у форматі відсканованого документу PDF або завірені електронними цифровими підписами) приймаються 17.08.2021 (включно). Після закінчення терміну прийому документів, встановленого ініціативною групою, отримані заяви та документи вважаються не прийнятими для розгляду.

Відповідальна особа: Олена Артеменко – секретар ініціативної групи для формування складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), e-mail: [email protected], контактний номер телефону: (044) 235-07-80.

Консультації, друковані методичні матеріали, а також інформацію щодо процедури формування та здійснення діяльності громадських рад, можна отримати у відкритих громадських просторах VCENTRI HUB:

 1. Vcentri HUB Шевченківського району за адресою: вул. Володимирська, 51 Б, тел: 093 389 44 57.
 2. Vcentri Hub: Оболонського району за адресою: пр-т. Оболонський, 22 А, тел: 067 508 10 49.

Склад ініціативної групи для формування складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 липня 2021 року № 1595.

 1. АРТЕМЕНКО Олена Ігорівна - головний спеціаліст відділу внутрішньої політики та взаємодії з інститутами громадянського суспільства Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 2. БАЛИБІНА Олена Сергіївна - представник громадської організації «РОТАРІ КЛУБ КИЇВ ІНТЕРНЕШЕНАЛ»
 3. КОЦЬКО Ольга Миколаївна - представник громадської організації «Антикорупційний захист, децентралізація та безпека»
 4. КРИВОШЕЯ Геннадій Григорович - представник громадської організації «Громадянський рух підтримки реформ»
 5. МАРУЩАК Маргарита Андріївна - головний спеціаліст юридичного відділу Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 6. НАЗАРЕНКО Богдан Станіславович - представник громадської організації «Центр сприяння і розвитку громадських рад України»
 7. ПЕТРОВА Наталія Петрівна - заступник начальника управління – начальник відділу внутрішньої політики та взаємодії з інститутами громадянського суспільства Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 8. РУБАН Дмитро Олександрович - перший заступник директора Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Протокол № 1 засідання ініціативної групи для формування складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Протокол № 2 засідання ініціативної групи для формування складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження КМДА від 16 липня 2021 року № 1595 «Про утворення ініціативної групи для формування складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації»

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]