Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Плану дій «Зелене місто» для міста Києва

05
листопада п'ятниця

1. Повна назва документа державного планування (далі - ДДП), що пропонується та стислий виклад його змісту – План дій «Зелене місто» для міста Києва.

          Проєкт Плану дій «Зелене місто» для міста Києва розробляється у рамках Програми «Зелені міста» Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), яка надає підтримку містам-партнерам у системному подоланні викликів кліматичних змін, забезпеченні політичних та стратегічних засад сталого майбутнього та інвестуванні у сталу міську інфраструктуру.

          План дій «Зелене місто» для міста Києва є документом стратегічного планування, що стосується довгострокового покращення стану довкілля та екологічних активів міста через пом’якшення тиску секторів, серед яких:

  • транспорт;
  • промислові підприємства, будівлі та енергетика;
  • водопостачання та водовідведення;
  • поводження з відходами;
  • землекористування.

          План дій «Зелене місто» (ПДЗМ) - це оцінка та визначення пріоритетів екологічних проблем на основі конкретних показників та розробка дій для подолання викликів за допомогою відповідних заходів та інвестицій у сталу міську інфраструктуру.

          ПДЗМ визначено комплекс заходів, що сприятимуть та стимулюватимуть забезпечення публічних чи приватних зелених інвестицій у такі сектори як міський транспорт та мобільність, енергоефективність будівель та централізоване енергопостачання, водопостачання та водовідведення, управління відходами, стійкість міста та природоорієнтовані рішення, «розумне місто» та управління даними.

          План дій «Зелене місто» сприятиме становленню міста Києва як низьковуглецевого, екологічно свідомого і розумного міста, що надає інклюзивні якісні громадські послуги, спрямовані на посилення життєстійкості в умовах сучасних викликів, та забезпечує всім мешканцям можливості активного, здорового способу життя та доступ до збереженого природного середовища проживання.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Київська міська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення:

          а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з 05.11.2021 до 06.12.2021 включно (30 календарних днів);

          б) способи участі громадськості: надання письмових зауважень і пропозицій у друкованому та електронному вигляді;

          в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): громадські слухання не проводяться.

          г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП: із проєктом Плану дій «Зелене місто» для міста Києва, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП, можна ознайомитись у Департаменті економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, а також на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва за посиланням: https://kyivcity.gov.ua/navkolyshnie_seredovyshche_mista/Green_City/dokumenti_ta_prezentatsi/.

          ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, електронна пошта: [email protected]

Відповідальна особа: Світличний Олег Петрович.

          д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП: підстави для проведення транскордонних консультацій відсутні.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]