Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Про добір на період дії карантину з призначення на вакантну посаду начальника Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

21
жовтня середа
26
жовтня понеділок
час проведення 17:00

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

Посадові обов’язки

 

 

 

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює керівництво Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Управління), до основних завдань якого належить:

забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;

здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;

інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на території міста Києва, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

Начальник Управління безпосередньо:

здійснює керівництво Управлінням, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

подає на затвердження Київському міському голові положення про структурний підрозділ;

подає на затвердження Київському міському голові проекти кошторисів та штатного розпису Управління в установленому порядку;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

призначає на посади і звільняє з посад працівників Управління у порядку, передбаченому законодавством України;

застосовує до працівників Управління заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Управлінню;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

звітує перед Київським міським головою про виконання покладених на Управління завдань;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад начальника Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 10550,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до законодавства з питань державної служби.

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби https://career.gov.ua:

1)     заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2)     резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;     

3)     заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається з 21 жовтня до 17.00 години 26 жовтня 2020 року включно.

Адресат: управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Пухальська Ольга Анатоліївна, тел. +38 (044) 202-74-69,
e-mail: [email protected]

Вимоги

1. Освіта

Ступінь вищої освіти – не нижче магістра.

2. Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та  організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]