Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Про проведення 12 квітня 2018 року о 12:00 торгів на право розміщення засобів пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі в місті Києві

20
серпня субота

1. Згідно наказу № 02-п від 02 січня 2018 року комунальне підприємство «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) оголошує про проведення електронних торгів на право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі в місті Києві.

2. Електронні торги будуть проведені ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» 12 квітня 2018 року о 12:00 годині на електронному торговому майданчику за адресою https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/.

3. Предмет торгів: право на розміщення засобів пересувної торгівлі, відповідно до переліку, наведеному в ДОДАТКУ 1.

4. Графічна схема розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві наведена в ДОДАТКУ 2.

5. Суб’єкти господарювання, визначені переможцями торгів, здійснюють розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території міста Києва після укладення договору щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві, затвердженого розпорядженням Виконавчого органу Київради (КМДА) № 300 від 02.04.2015р. зі змінами та доповненнями, та договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою відповідно до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та пункту 4 рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради».

6. Основні вимоги до провадження торгівлі в засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.

6.1. Суб’єкти господарювання, визначені переможцями торгів, зобов'язані мати наступні документи:

6.1.1. документ про взяття на облік як платника податку;

6.1.2. документ щодо правовідносин між суб’єктом господарювання та працівником;

6.1.3. інформаційний талон про сплату пайової участі (повинен бути розміщений на фасаді засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі з забезпеченням зчитування спеціального коду інформаційного талона про сплату пайової участі);

6.1.4. договір щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі з КП «Міський магазин»;

6.1.5. документ, що підтверджує сплату по договору щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.

6.2. Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів в засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, на товари, одержані для продажу, повинні мати:

6.2.1. документи про надходження товарів до продажу (товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару);

6.2.2. документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів (для імпортних товарів – копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера і українською або російською мовою та завірені печаткою суб'єкта господарювання, від якого одержані ці товари);

6.2.3. копії гігієнічних висновків;

6.2.4. ярлики (цінники) або покажчики цін;

6.2.5. санітарну книгу продавця;

6.2.6. сертифікат на газове обладнання та устаткування, якщо таке обладнання встановлене та/або знаходиться безпосередньо в засобі пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.

6.3. Суб’єкти господарювання, що провадять торгівлю в засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі повинні дотримуватись вимог Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 та Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 300 від 02.04.15 «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.07.2016 № 489 «Про внесення змін до Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві» та інших нормативних документів, що регламентують торговельну діяльність.

6.4. У разі виявлення встановлення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі не в зазначеному договором місці та/або встановлено з порушення правил дорожнього руху України та інших законів і нормативно-правових актів України, у разі виявлення факту використання місця не за цільовим призначенням, встановлення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на газонах, клумбах тощо, та здійснення пошкоджень зелених насаджень, а також у разі недотримання правил торгівлі договір буде достроково розірвано.

7. Строк та порядок внесення кінцевої ціни предмету торгів.

7.1. Плата за облаштування та утримання місця розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі сплачується двома окремими платежами за кожний розрахунковий період (шість місяців) наступним чином:

7.1.1. перший платіж сплачується протягом десяти робочих днів з дня укладення договору у вигляді платежу в розмірі не менше ніж плата за облаштування та утримання утримання місця розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі за шість місяців;

7.1.2. другий платіж сплачується попередньою оплатою до 15 чиста місяця, що передує наступному розрахунковому періоду у вигляді платежу в розмірі не менше ніж плата за облаштування та утримання місця розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі за шість місяців.

7.2. Гарантійний внесок, який був внесений для участі в торгах, першочергово зараховується як частина або вся сума першого платежу, а залишок, якщо лишився, зараховується як частина плати за цим Договором в наступний черговий платіж. Якщо сума гарантійного внеску є меншою платежу, суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити обсяг коштів, яких не вистачає, в строк, зазначений в Договорі.

8. Після укладення договору щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 10 днів укласти договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою відповідно до вимог рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року №56/5443 та пункту 4 рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62.

9. Договір щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі укладається терміном на 1 (один) рік.

10. Для участі в торгах суб’єкти господарювання (безпосередньо керівники юридичної особи, фізичні особи – підприємці) або уповноваженні ними особи подають заяву на участь у торгах в електронному вигляді за адресою https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/ або в паперовому вигляді до Центру надання адміністративних послуг м. Києва, згідно графіку роботи Центру, за адресою: Дніпровська набережна, 19 Б.

Строки прийому заяв:

- початок прийому – 30 березня 2018 року з 1500;

- кінцевий термін – 05 квітня 2018 року до 1800.

11. Для участі в торгах необхідноз 01 квітня до 05 квітня (18:00) сплатити гарантійний тареєстраційний внески.

11.1. Гарантійний внесок сплачується у розмірі згідно Додатку 1 на розрахунковий рахунок КП «Міський магазин» за наступними реквізитами:

11.1.1. р/р № 26005014300401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ

11.1.2. МФО 300346;

11.1.3. код ЄДРПОУ одержувача 36927573;

11.1.4. призначення платежу: сплата гарантійного внеску за участь у проведенні торгів на право використання торгового місця за лот №___ з ПДВ.

11.2. Реєстраційний внесок сплачується у розмірі 200 гривень 00 копійокна розрахунковий рахунок Товарної біржі «Перспектива-Коммодіті» за наступними реквізитами:

11.2.1. п/р № 26006000166001 в ПАТ "БАНК АВАНГАРД",

11.2.2. МФО 380946

11.2.3. код ЄДРПОУ одержувача 37732456.

12. Для участі у торгах заявнику потрібно зареєструватися на електронному торговому майданчику ТБ «Перспектива-Коммодіті» ознайомитися з Правилами проведення торгів на право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібно роздрібної торговельної мережі в місті Києві на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» та договором приєднання за адресою https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/.

12.1. Процес реєстрації та подачі заяв на участь у торгах на електронному торговому майданчику ТБ «Перспектива-Коммодіті» за адресою https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/ відбувається відповідно до покрокової інструкції згідно ДОДАТКУ 3.

12.2. Зверніть увагу!В графі «Банківські реквізити для повернення гарантійного внеску» необхідно вказати саме розрахунковий (поточний) рахунок. Картковий або депозитний рахунок не приймаються.

13. Проведення електронних торгів на електронному торговому майданчику ТБ «Перспектива-Коммодіті» за адресою https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/.

13.1. Інформація про час початку та тривалість торгів оприлюднюється в оголошенні про проведення торгів на головній сторінці електронного торгового майданчику ТБ «Перспектива-Коммодіті» за адресою https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/.

13.2. Учасники, які отримали допуск до участі у торгах, запрошуються до участі в торгах шляхом надсилання ТБ «Перспектива-Коммодіті» на їх поштову скриньку, вказану при реєстрації, повідомлення про час проведення торгів та посиланням на сторінку відкритих торгів.

13.3. Учасники на сторінці відкритих торгів обирають лот, у якому будуть приймати участь у торгах за номером лоту або номером об’єкту продажу.

13.4. Крок торгів становить 10% від попередньої ціни лоту.

13.5. Учасники мають право протягом 15 хвилин надати свої цінові пропозиції на сторінці проведення торгової сесії. При цьому, кожна з додаткових цінових пропозицій, наданих учасниками торгів, повинна перевищувати попередню не менше, ніж на крок торгів, що становить 10 відсотків від попередньої ціни лота.

13.6. Строк проведення торгів (тривалість торгової сесії) – проміжок часу, протягом якого Учасники можуть подавати пропозиції про ціну. У разі виникнення спору, відносно часу внесення пропозиції про ціну, приймається до уваги показники часу, які міститься на веб-сайті ТБ «Перспектива-Коммодіті» (https://kmda.e-commodity.fbp.com.ua/) електронних торгів. Тривалість торгової сесії становить 15 хвилин.

13.7. Якщо пропозиція внесена за 5 хвилин до закінчення торгової сесії, то час проведення торгів продовжується на 10 хвилин і так доти, поки не буде виявлено переможця торгів. Торги вважаються закінченими у разі, якщо в останні 5 хвилин не було подано жодної пропозиції про ціну.

13.8. У разі, якщо один Заявник є Учасником по декільком лотам, торги за якими визначено в один час – Учасник повинен надавати свої цінові пропозиції паралельно шляхом відкриття по кожному лоту окремої торгової сесії.

13.9. Переможцем торгів визначається учасник, що запропонував найвищу ціну на час завершення торгів.

13.10. Звертаємо Вашу увагу, що торги по декільком засобам пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі можуть здійснюватися одночасно.

14. Після закінчення торгів по лоту переможець у власному персональному кабінеті в ЕТС роздруковує протокол, в якому відображаються результати торгів. Якщо переможець торгів не має можливості роздрукувати протокол, то він звертається до ТБ «Перспектива-Коммодіті» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 14, та отримує протокол і рахунок на сплату послуг ТБ «Перспектива-Коммодіті».

15. Оплату послуг ТБ «Перспектива-Коммодіті» за проведення торгів здійснює переможець торгів відповідно до умов договору приєднання на підставі рахунку ТБ «Перспектива-Коммодіті».

16. Переможець зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня проведення торгів сплатити рахунок ТБ «Перспектива-Коммодіті» за надані послуги з проведення торгів, підписати протокол та надати його ТБ «Перспектива-Коммодіті» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 14.

Разом з протоколом переможець має надати ТБ «Перспектива-Коммодіті» заповнену анкету-опитувальник для здійснення фінансового моніторингу. Завантажити анкету можна за посиланням http://e-commodity.fbp.com.ua/AlgorithmKMDA.aspx/.

17. Протягом десяти робочих днів після оприлюднення інформації про результати торгів переможець торгів повинен укласти з КП «Міський магазин» договір щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.

Звертаємо Вашу увагу! У випадку зазначення функціонального призначення предмету торгів, що наведений у ДОДАТКУ 1, як «гарячі напої/швидке харчування», суб’єкт господарювання, який визначений переможцем торгів, на момент укладення договору, зобов’язаний обрати один вид функціонального призначення із наведених.

18. КП «Міський магазин» протягом двадцяти одного робочого дня з дня отримання від товарної біржі протоколів про результати торгів повертає гарантійні внески особам, які брали участь у торгах, однак не були визначені переможцями.

19. Гарантійний внесок не повертається, якщо заявник у разі перемоги на торгах відмовився від підписання протоколу про результати торгів або не уклав договір з КП «Міський магазин» щодо розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на умовах, зазначених в документації торгів.

Гарантійний внесок, внесений заявниками, яких визнано переможцями торгів, зараховується як частина плати за договором на розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на рахунок КП «Міський магазин».

20. Контактні телефони: (044) 235-03-29; 067-383-20-82; 067-326-08-62.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту suppor[email protected]