Версія для людей із вадами зору

Про умови та строки проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду керівника комунального підприємства Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»

11
листопада понеділок
10
січня п'ятниця

Загальні відомості щодо підприємства

Найменування підприємства

Комунальне підприємство Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»

Код ЄДРПОУ

16469058

Юридичне та фактичне місцезнаходження

01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 26-Г.

01001, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 51-Б.

Основні напрями діяльності підприємства

- громадські консультації щодо міських політик

- інформаційно-просвітницька діяльність з популяризації та реалізації Громадського бюджету

- співробітництво на партнерських засадах з державними установами, іншими органами державної влади, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у сфері моніторингу розвитку громадянського суспільства з метою оцінки його реального стану

- надання консультативної допомоги неурядовим організаціям з питань розвитку співпраці з інститутами влади

- інформаційно-консультативна діяльність, підтримка інститутів громадянського суспільства

- забезпечення функціонування аудіовізуального (електронного) засобу масової інформації

- всебічне та повне висвітлення економічного, суспільно-політичного, громадського, господарського та культурного життя міста Києва

- інформування населення міста про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

- виконання функцій інформаційних агентств

- поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

- інформування громадськості про плани, програми, проекти, послуги та ініціативи міської влади

- проведення досліджень громадської думки

- організація, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення офіційних заходів

- організація та проведення семінарів, круглих столів, тренінгів, прес-конференцій, симпозіумів, виставок, ярмарків та презентацій

- рекламна діяльність

- надання інших комерційних послу, що не суперечать законодавству України

Відомості щодо приймання документів для участі в конкурсі

Строк і місце приймання документів для участі у конкурсі

Документи приймаються з 11.11.2019 до 10.01.2020 (до 16.45) щоденно з 10.00 до 13.00 (крім суботи, неділі та святкових днів) в Департаменті суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: м. Київ. вул. Хрещатик, будинок 50-Б, другий поверх (вхід ліворуч), кабінет 304.

Номер телефону для довідок

235 05 15

Адреса електронної пошти конкурсної комісії

dsk_cpci@ukr.net

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

Особа, яка претендує на зайняття керівної посади (далі – кандидат) подає особисто (бажано додатково в електронному вигляді на адресу dsk_cpci@ukr.net) у визначений в оголошенні строк такі документи:

1. заяву в дозвільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (бажано додатково в електронному вигляді на адресу);

2. ксерокопії першої та другої (у разі заповнення 3-6) сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу);

3. автобіографію кандидата (рекомендовано в друкованому вигляді), що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості ), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4. чотири фотографії кандидата розміром 4 на 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

5. копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

6. копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);

7. копію військового квитка або довідку від військового комісаріату (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8. довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого допуску);

9. декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.

Особа пред'являє секретарю конкурсної комісії або іншій уповноваженій конкурсною комісією особі оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії. Секретар конкурсної комісії або інша уповноважена конкурсною комісією особа після ознайомлення з оригіналом документа ставить на всіх сторінках його копії відмітку «Оригінал пред'явлено, [прізвище, ініціали], [підпис секретаря комісії], [дата проставлення відмітки]».

Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд

Перелік вимог до кандидата на посаду керівника підприємства

Кандидатом на посаду керівника підприємства може бути особа, яка

- має повну вищу освіту;

- має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

- вільно володіє державною мовою;

- має високі моральні, ділові, професійні якості та організаційні здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім та професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- щодо якої відсутні обставини, передбачені в частині другій статті 2 Положення.

- не менше 3-х років досвіду роботи на керівних посадах на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

- володіння англійською та іншими мовами;

- має досвід співробітництва з державними установами, іншими органами державної влади, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у сфері розвитку громадянського суспільства;

- володіє достатніми компетенціями управління людьми, проектами, делегування, прийняття рішень, якісного лідерства.

Переваги:

Посадові обов’язки

- несе персональну відповідальність за діяльність Підприємства та виконання покладених на Підприємство завдань, за додержанням порядку організації та ведення бухгалтерського обліку, достовірність фінансової звітності та статистичної інформації;

- забезпечує виконання актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- забезпечує виконання планів діяльності Підприємства, відповідає за його прибутковість, дотримання державної фінансової дисципліни;

- спрямовує діяльність Підприємства на виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів та чистого прибутк;

- діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади й органах місцевого самоврядування , інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки у банківських установах;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує та перевіряє їх виконання;

- розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Підприємства;

- забезпечує ефективне використання та збереження комунального майна, закріпленого за Підприємством;

- організовує роботу Підприємства, його структурних підрозділів;

- затверджує структуру і штатний розпис Підприємства;

- призначає на посади і звільняє з посад у встановленому порядку заступників директора Підприємства, керівників та спеціалістів структурних підрозділів, інших працівників Підприємства;

- визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції працівників Підприємства, положення про його структурні підрозділи;

- обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором;

- забезпечує дотримання законодавства України;

- здійснює інші повноваження управління Підприємством, які не належать до виключної компетенції Київської міської ради і встановлюються законодавством України.

Умови оплати праці

Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2017 № 77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств та об»єднань підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва) із змінами, внесеними Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 № 736.

Інформація про строковість призначення на посаду

Призначення здійснюється строково, на контрактній основі, на строк, рекомендований конкурсною комісією, але не більше трьох років.

Інтернет-посилання на текст Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників КП:

http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4848/doc/1471019764.html

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR160694.html

https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/Adv_1551963685/File_1551963820_314697/

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua