Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Про проведення торгів на право розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві

05
травня четвер
час проведення 09:00 — 11:00

1. Відповідно до наказу комунального підприємства «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від
20 січня 2022 року № 1-п/c «Міський магазин» оголошує про проведення електронних торгів на право розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі в місті Києві.

2. Електронні торги будуть проведені Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська універсальна біржа» (далі – ТОВ «УУБ») 05 травня 2022 року о 09.00, 09.20, 09.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00 годинах на електронному торговому майданчику за адресою HYPERLINK "https://auk.uub.com.ua/" https://auk.uub.com.ua/.

3. Предмет торгів: право на розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі (далі – об’єкти сезонної торгівлі), відповідно до переліку, наведеному в Додатку 1.

4. Суб’єкти господарювання, визначені переможцями торгів, здійснюють розміщення об’єктів сезонної торгівлі після укладення договору щодо розміщення об’єкту сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 300, та договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою відповідно до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та пункту 4 рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради».

5. Основні вимоги до провадження торгівлі в об’єктах сезонної торгівлі:

5.1. Суб’єкти господарювання, визначені переможцями торгів, зобов’язані мати наступні документи:

5.1.1. документ про взяття на облік як платника податку;

5.1.2. документ щодо правовідносин між суб’єктом господарювання та працівником;

5.1.3. інформаційний талон про сплату пайової участі (повинен бути розміщений на фасаді об’єкту сезонної торгівлі з забезпеченням зчитування спеціального коду інформаційного талона про сплату пайової участі);

5.1.4. договір щодо розміщення об’єкту сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі з КП «Міський магазин»;

5.1.5. документ, що підтверджує сплату по договору щодо розміщення об’єкту сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.

5.2. Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів в об’єктах сезонної торгівлі, на товари, одержані для продажу, повинні мати:

5.2.1. документи про надходження товарів до продажу (товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару);

5.2.2. документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів (для імпортних товарів – копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера і українською або російською мовою та завірені печаткою суб’єкта господарювання, від якого одержані ці товари);

5.2.3. копії гігієнічних висновків;

5.2.4. ярлики (цінники) або покажчики цін;

5.2.5. санітарну книгу продавця;

5.3. Суб’єкти господарювання, що провадять торгівлю в об’єктах сезонної торгівлі повинні дотримуватись вимог Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 та Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 300 від 02.04.2015 «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.07.2016 № 489 «Про внесення змін до Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві» та інших нормативних документів, що регламентують торговельну діяльність.

5.3.1. Суб’єкти господарювання, що провадять торгівлю в об’єктах сезонної торгівлі повинні дотримуватись карантинних заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановлених відповідними постановами Кабінету Міністрів України, актами Міністерства охорони здоровя України, постанов Головного державного санітарного лікаря України, рішеннями постійної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.4. У разі виявлення встановлення об’єкту сезонної торгівлі не в зазначеному договором місці та/або встановлено з порушення правил дорожнього руху України та інших законів і нормативно-правових актів України, у разі виявлення факту використання місця не за цільовим призначенням, встановлення об’єкту сезонної торгівлі на газонах, клумбах в парках, скверах тощо, та здійснення  пошкоджень  зелених насаджень, а також у разі недотримання правил торгівлі договір буде достроково розірвано.

6. Термін розміщення об’єктів сезонної торгівлі: з моменту підписання договору по 15 жовтня 2022 року.

7. Строк та порядок внесення кінцевої ціни предмету торгів.

7.1. Плата за облаштування та утримання якщо її розмір не перевищує суму 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), сплачується Стороною 2 на поточний рахунок Сторони 1 у повному розмірі в строк до 05 (п’яти) робочих днів з дня підписання Сторонами цього Договору.

7.2. У випадку якщо розмір плати за облаштування та утримання Місця перевищує суму 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), плата за облаштування та утримання Місця сплачується Стороною 2 на поточний рахунок Сторони 1 двома платежами у наступному порядку:

7.3. Перший платіж в розмірі 50 % (п’ятдесяти відсотків) від загального розміру плати за облаштування та утримання Місця сплачується Стороною 2 на поточний рахунок Сторони 1 в строк до 05 (п’яти) робочих днів з дня підписання Сторонами цього Договору.

7.4. Другий платіж у розмірі, що залишився після сплати першого платежу, сплачується Стороною 2 на поточний рахунок Сторони 1 в термін
до 25 липня 2022 року включно.

7.5. Гарантійний внесок, який був внесений для участі в торгах, зараховується, як частина, або вся сума платежу, зазначеного у договорі.

Якщо сума гарантійного внеску є меншою ніж сума договору, суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити обсяг коштів, яких не вистачає, протягом 5 (п’яти) робочих з дати підписання договору.

8. Після укладення договору щодо розміщення об’єкту сезонної торгівлі суб’єкт господарювання зобов’язаний укласти договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою відповідно до вимог рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 та пункту 4 рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62.

9. Зверніть увагу! З місцем розміщення (карту) об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі підприємець може ознайомитися за адресою: HYPERLINK "https://auk.uub.com.ua/" https://auk.uub.com.ua/. Реєстрація для участі в торгах та самі торги будуть проводитись на електронному торговому майданчику Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська універсальна біржа» за адресою: HYPERLINK "https://auk.uub.com.ua/" https://auk.uub.com.ua/.

10. Для участі в торгах суб’єкти господарювання (безпосередньо керівники юридичної особи, фізичні особи – підприємці) або уповноваженні ними особи подають заяву на участь у торгах в електронному вигляді за адресою https://auk.uub.com.ua/ або в паперовому вигляді до ТОВ «УУБ» за адресою: вул. Кирилівська, 69В, 5 поверх, каб 500, м. Київ.

Строки прийому заяв:

початок прийому – 25 квітня 2022 року з 1200;

кінцевий термін – 29 квітня 2022 року до 1800 включно.

11. Для участі в торгах необхідно з 25 квітня до 29 квітня (18:00) сплатити гарантійний та реєстраційний внески.

Зверніть увагу! Змінено реквізити!

11.1. Гарантійний внесок сплачується у розмірі згідно Додатку 1 на розрахунковий рахунок КП «Міський магазин» за наступними реквізитами:

11.1.1. р/р UA793052990000026005020109525

11.11.2. в АТ КБ «Приватбанк»

11.1.3. код ЄДРПОУ одержувача 36927573;

11.1.4. призначення платежу: сплата гарантійного внеску за участь у проведенні торгів на право використання торгового місця за лот № ______ з ПДВ.

11.2. Реєстраційний внесок сплачується у розмірі 200 гривень 00 копійок (з ПДВ) на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська універсальна біржа» за наступними реквізитами:

11.2.1. р/р № UA903006140000026004500397206

11.2.2. в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,

11.2.3. код ЄДРПОУ 25158707

12. Для участі у торгах заявнику потрібно зареєструватися на електронному торговому майданчику ТОВ «УУБ», ознайомитися з Правилами проведення торгів на право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві на ТОВ «УУБ» та договором про умови участі за адресою HYPERLINK "https://auk.uub.com.ua/" https://auk.uub.com.ua/

12.1. Процес реєстрації та подачі заяв на участь у торгах на електронному торговому майданчику ТОВ «УУБ» за адресою HYPERLINK "https://auk.uub.com.ua/" https://auk.uub.com.ua/ відбувається відповідно до покрокової інструкції згідно Додатку 2.

12.2. Зверніть увагу! В графі «Банківські реквізити для повернення гарантійного внеску» необхідно вказати саме розрахунковий (поточний) рахунок відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного банківського рахунку (IBAN) в Україні». Картковий або депозитний рахунок не приймаються.

13. Проведення електронних торгів на електронному торговому майданчику ТОВ «УУБ» за адресою HYPERLINK "https://auk.uub.com.ua/" https://auk.uub.com.ua/.

13.1. Інформація про час початку та тривалість торгів оприлюднюється на головній сторінці електронного торгового майданчику ТОВ «УУБ» за адресою HYPERLINK "https://auk.uub.com.ua/" https://auk.uub.com.ua/.

13.2. Учасники, які отримали допуск до участі у торгах, запрошуються до участі в торгах шляхом надсилання ТОВ «УУБ» на їх поштову скриньку, вказану при реєстрації, повідомлення про час проведення торгів та посиланням на сторінку відкритих торгів.

13.3. Учасники на сторінці відкритих торгів обирають лот, у якому будуть приймати участь у торгах за номером лоту або номером об’єкту продажу.

13.4. Крок торгів становить 10% від ціни.

13.5. Учасники мають право протягом 15 хвилин надати свої цінові пропозиції на сторінці проведення торгової сесії. При цьому, кожна з додаткових цінових пропозицій, наданих учасниками торгів, повинна перевищувати попередню не менше, ніж на крок торгів, що становить
10 відсотків.

13.6. Строк проведення торгів (тривалість торгової сесії) – проміжок часу, протягом якого Учасники можуть подавати пропозиції про ціну. У разі виникнення спору, відносно часу внесення пропозиції про ціну, приймається до уваги показники часу, що зазначені на веб-сайті ТОВ «УУБ» ( HYPERLINK "https://auk.uub.com.ua/" https://auk.uub.com.ua/) електронних торгів.

13.7. Якщо пропозиція внесена за 5 хвилин до закінчення торгової сесії, то час проведення торгів продовжується на 10 хвилин і так доти, поки не буде виявлено переможця торгів. Торги вважаються закінченими у разі, якщо в останні 5 хвилин не було подано жодної пропозиції про ціну.

13.8. У разі, якщо один Заявник є Учасником по декільком лотам, торги за якими визначено в один час – Учасник повинен надавати свої цінові пропозиції паралельно шляхом відкриття по кожному лоту окремої торгової сесії.

13.9. Переможцем торгів визначається учасник, що запропонував найвищу ціну на час завершення торгів.

13.10. Звертаємо Вашу увагу, що торги по декільком об’єктам сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі можуть здійснюватися одночасно.

14. Після закінчення торгів по лоту переможець у власному персональному кабінеті роздруковує протокол, в якому відображаються результати торгів. Якщо переможець торгів не має можливості роздрукувати протокол, то він звертається до ТОВ «УУБ» за адресою: вул. Кирилівська, 69В, 5 поверх, каб 500, м. Київ, та отримує протокол і рахунок на сплату послуг ТОВ «УУБ».

15. Оплату послуг ТОВ «УУБ» за проведення торгів здійснює переможець торгів відповідно до умов договору про умови участі на підставі рахунку
ТОВ «УУБ».

16. Переможець зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня проведення торгів сплатити рахунок ТОВ «УУБ» за надані послуги з проведення торгів, підписати протокол та надати його ТОВ «УУБ» за адресою: вул. Кирилівська, 69В, 5 поверх, каб 500, м. Київ.

Разом з протоколом переможець має надати ТОВ «УУБ» заповнену анкету-опитувальник для здійснення фінансового моніторингу. Завантажити анкету можна за посиланням HYPERLINK "https://auk.uub.com.ua/" https://auk.uub.com.ua/

17. Протягом десяти робочих днів після оприлюднення інформації про результати торгів переможець торгів повинен укласти з КП «Міський магазин» договір щодо розміщення об’єкту сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.

18. КП «Міський магазин» протягом двадцяти одного робочого дня з дня отримання від ТОВ «УУБ» протоколів про результати торгів повертає гарантійні внески особам, які брали участь у торгах, однак не були визначені переможцями.

19. Гарантійний внесок не повертається, якщо заявник у разі перемоги на торгах відмовився від підписання протоколу про результати торгів або не уклав договір з КП «Міський магазин» щодо розміщення об’єкту сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на умовах, зазначених в документації торгів.

Гарантійний внесок, внесений заявниками, яких визнано переможцями торгів, зараховується як частина плати за договором на розміщення об’єкту сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на рахунок КП «Міський магазин».

20. Контактні телефони: (067) 383 20 82.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]