Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності Департаменту охорони культурної спадщини КМДА (категорія «В»)

12
вересня четвер
час проведення 10:00

1. Головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності (категорія «В»)

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 23.08.2019 за № 15339).

2. Головного спеціаліста відділу охорони об’єктів культурної спадщини управління охорони об’єктів культурної спадщини та історичного середовища (категорія «В»)

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 23.08.2019 за № 15340).

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку,
фінансового забезпечення та звітності Департаменту охорони культурної спадщини
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліста сектору бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності:

- приймає участь у розробленні поточних планів асигнувань на утримання Департаменту;

- приймає участь у складанні зведеної фінансової та бюджетної звітності;

- здійснює банківські операції та операції, пов’язані з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей Департаменту;

- здійснює нарахування та перерахування платежів, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати, інших платежів та виплат;

- приймає участь у розробці бюджетних запитів, кошторисів витрат головного розпорядника бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що включений в мережу, у розрізі бюджетних програм Департаменту;

- бере участь у побудові вертикального взаємозв’язку між стратегічними та програмними документами м. Києва Інформаційну систему Програм розвитку міста;

- готує проекти відповідей на листи органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян;

- виконує поточні завдання за дорученням керівництва.

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50,52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року  № 889-VIII «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 18:00 09 вересня 2019 року, м. Київ, вул. Спаська, 12, кабінет 301

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата проведення конкурсу

м. Київ, вул. Спаська, 12,
12 вересня 2019 року о 10:00.

Прізвище, ім’я та по батькові номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Хелімська Тетяна Миколаївна,
+38 (044) 425-92-71
 doks.kmda@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.  Освіта

вища, не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.  Досвід роботи

не вимагається

3.  Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом  MS Office (Word, Excel, Internet), вільне користування системами інформаційного забезпечення, тощо

2. Ділові якості

Діалогове спілкування, вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, уміння працювати в команді, стресостійкість

3. Особистісні якості

Емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.Знання законодавства

 Знання:

 Конституції України,

 Законів України:

«Про державну службу»,

«Про запобігання корупції»

2.Знання спеціального  законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Бюджетний кодекс України;

Законів України:

 «Про столицю України – місто-герой Київ»; «Про звернення громадян»; «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про місцеві державні адміністрації»; «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про Державний  бюджет України на 2019 рік»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Наказів Міністерства фінансів України: № 57 від 28.01.2002 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» ; № 754 від 21.06.2012 «Про внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету»;  Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, акти Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, що стосуються галузі. Положення про Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 березня 2018 року № 381.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
головного спеціаліста відділу охорони об’єктів культурної спадщини
управління охорони об’єктів культурної спадщини та історичного середовища
Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліста відділу охорони об’єктів культурної спадщини управління охорони об’єктів культурної спадщини та історичного середовища:

- забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини в межах міста Києва;

- проводить планові та позапланові заходи, спрямовані на збереження пам’яток історії, архітектури та монументального мистецтва на предмет дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

- видає приписи (розпорядження) щодо охорони пам’яток історії, архітектури та монументального мистецтва, припинення робіт на пам'ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться без затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених законодавством про охорону культурної та археологічної спадщини дозволів або з відхиленням від них, та здійснює контроль за їх виконанням;

- опрацьовує проекти охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини та здійснювати контроль за їх виконанням в межах наданих повноважень;

- здійснює фіксацію незаконного проведення робіт на пам’ятках історії, архітектури та монументального мистецтва та готувати матеріали про вчинення порушень з подальшим поданням їх до відповідних органів для притягнення винних осіб до відповідальності у встановленому законодавством порядку;

- приймає участь у підготовці та вирішенні питань щодо надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках історії, архітектури та монументального мистецтва;

- здійснює заходи, необхідні для запобігання фактам незаконного виконання робіт на об’єктах культурної спадщини міста Києва, з метою забезпечення захисту таких об’єктів від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

- забезпечує належний захист та утримання пам’яток історії, архітектури та монументального мистецтва на території міста Києва, здійснювати відповідно до закону нагляд за станом їх утримання;

- за відповідним дорученням керівника здійснює підготовку проектів постанов про накладення фінансових санкцій;

- приймає участь у розробці та погодженні програм охорони культурної спадщини з питань, що належать до його компетенції;

- бере участь у розгляді питань розміщення вивісок на об’єктах культурної спадщини місцевого значення в межах зон охорони цих об’єктів;

- приймає участь у залученні до роботи досвідчених фахівців у сфері охорони культурної спадщини, а також громадян (на правах громадських інспекторів) для спостереження за станом збереження та використання пам’яток історії, архітектури та монументального мистецтва;

- координує діяльність громадських інспекторів, здійснює аналіз їх роботи, надає методичну допомогу в процесі діяльності таких інспекторів, та надає відповідні висновки керівництву щодо результатів їхньої діяльності;

- приймає участь у підготовці звітів Київського міського голови з питань, що стосуються компетенції відділу, та надає їх на розгляд керівництву;

- бере участь у розробленні проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших нормативних документів з питань, що належать до компетенції відділу;

- бере участь у підготовці проектів угод, меморандумів, протоколів з питань, що належать до компетенції відділу;

- готує проекти відповідей на запити органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його повноважень;

- організовує роботу з документами у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50,52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року  № 889-VIII «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 18:00 09 вересня 2019 року, м. Київ, вул. Спаська, 12, кабінет 301

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата проведення конкурсу

м. Київ, вул. Спаська, 12,
12 вересня 2019 року о 10:00.

Прізвище, ім’я та по батькові номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Хелімська Тетяна Миколаївна,
+38 (044) 425-92-71
doks.kmda@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.  Освіта

вища, не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.  Досвід роботи

не вимагається

3.  Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом  MS Office (Word, Excel, Internet), вільне користування системами інформаційного забезпечення, тощо

2. Ділові якості

Діалогове спілкування, вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, уміння працювати в команді, стресостійкість

3. Особистісні якості

Емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.Знання законодавства

 Знання:

 Конституції України,

 Законів України:

«Про державну службу»,

«Про запобігання корупції»

2.Знання спеціального  законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини;

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Законів України:

«Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про адміністративні послуги», «Про столицю України – місто-герой Київ»; «Про звернення громадян»; «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про місцеві державні адміністрації»; «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про громадські об'єднання»;

нормативно-правових актів щодо охорони культурної спадщини та археологічної спадщини;

Положення про Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 березня 2018 року № 381.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua