Версія для людей із вадами зору

У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

03
грудня вівторок
час проведення 10:00

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 квітня 2016 року за № 647/28777 (в редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16 березня 2018 року № 62) в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»:

 • начальника юридичного відділу.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (https://career.gov.ua) документи визначені в умовах проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – начальника юридичного відділу Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Посилання на оголошення на Порталі вакансій.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
20 листопада 2019 р. № 206-к/тр            

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби –
начальника юридичного відділу Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)     

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво юридичним відділом, несе персональну відповідальність перед директором Департаменту за виконання покладених на відділ завдань.

Здійснює контроль за правильним застосуванням у Департаменті нормативно-правових актів та інших документів, подає директору Департаменту пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю Департаменту.

Розробляє та бере участь у розробці проектів законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших нормативно-правових актів, наказів та інших документів з питань діяльності Департаменту.

Забезпечує проведення юридичної експертизи проектів законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших нормативно-правових актів, наказів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами Департаменту або іншими підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Забезпечує проведення разом із структурними підрозділами Департаменту роботу з перегляду згідно з його компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

Організовує проведення аналізу на предмет відповідності чинному законодавству України наказів та інших документів з питань діяльності Департаменту.

Організовує роботу з розробки та/або бере участь у підготовці договорів.

Забезпечує, у необхідних випадках, листування з правових питань та розгляд, в межах компетенції, звернень громадян, заяв, скарг органів державної влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій та надання відповіді відповідно до чинного законодавства.

Організовує здійснення претензійної та позовної роботи, проводить аналіз її результатів.

Забезпечує здійснення обліку і зберігання матеріалів судових справ, виконавчих проваджень, які перебувають у провадженні Департаменту.

Забезпечує підготовку судових позовів та супроводження справ, що стосуються діяльності Департаменту.

Надає юридичну допомогу та консультації працівникам Департаменту при здійсненні ними своїх службових обов’язків, а також працівникам Департаменту, які потребують соціального захисту.

Здійснює методичне керівництво правової роботи в Департаменті, надання структурним підрозділам Департаменту та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства, в т.ч. допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

За дорученням керівництва представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Департаменту, Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судах та інших державних органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності і громадських організаціях під час розгляду правових питань і спорів у межах наданих йому повноважень.

Розробляє положення, інструкції та інші документи, необхідні для здійснення Департаментом своїх повноважень.

Здійснює заходи щодо запобігання корупції та здійснює контроль за дотриманням посадовими особами Департаменту вимог антикорупційного законодавства.

Реалізує інші завдання, покладені на юридичний відділ та виконує обов’язки, передбачені Законом України «Про державну службу».

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2019 рік становить 6480 грн на місяць.

Інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком від одного до шести місяців.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби Національного агенства України з питань державної служби до конкурсної комісії таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади (за формою).

2) резюме (за формою), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається  до 18 год 00 хв 28 листопада 2019 року

за адресою: Бессарабська площа, 2, ІІІ поверх, сектор з питань управління персоналом Департаменту.

Додаткові (необов’язкові) документи

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву щодо забезпечення розумним пристосуванням (за формою). Також, особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

 

 

03 грудня 2019 року проведення конкурсу

орієнтовно з 10.00 год

за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, управління торгівлі та побуту Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Осіпова Лілія Юріївна

235-07-18

dprp.kadry@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

- досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

- знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями;

- навички роботи в системі електронного документообігу АСКОД.

2

Ділові якості

- навички управління;

- навички контрою;

- організаторські здібності;

- лідерські якості;

- стратегічне мислення;

- вміння визначати пріоритети;

- здатність працювати в декількох проектах одночасно;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

- виваженість.

3

Особисті якості

 • порядність;
 • емоційна стабільність;
 • чесність;
 • комунікабельність;
 • дисциплінованість;
 • повага до інших;
 • уважність;
 • ініціативність;
 • відповідальність;
 • рішучість;
 • тактовність;
 • креативність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституція України.                                                                              

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Закону України «Про звернення громадян».

Закону України «Про інформацію».

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закону України «Про захист персональних даних».

Рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

інші нормативно-правові акти, які регулюють питання, що належать до компетенції Департаменту.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua