Версія для людей із вадами зору

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА оголошено конкурси на зайняття вакантних посад державної служби (категорія «В»)

11
лютого вівторок
час проведення 11:00

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 в Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (категорія «Б»):

  1. головний спеціаліст відділу правового забезпечення юридичного управління;
  2. головний спеціаліст відділу бухгалтерської звітності управління бухгалтерського обліку та звітності;
  3. головний спеціаліст відділу фінансово-економічного забезпечення управління з фінансово-економічних питань.

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 23.01.2020).

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 23.01.2020). https://career.gov.ua/site/vacantions-search

Інформація для участі в конкурсі:

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу правового забезпечення юридичного управління Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення юридичного управління Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виконує обов’язки, передбачені Законом України «Про державну службу» та завдання, що випливають з положень про Департамент, управління, відділ та посадової інструкції:

1.Забезпечує юридичне супроводження діяльності Департаменту.

2.Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи сектору правового забезпечення. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі.

3.Дотримується принципів державної служби та правил етичної поведінки.

4.Здійснює моніторинг змін у законодавстві, про що інформує завідувача сектору правового забезпечення та/або директора та працівників Департаменту.

5.Проводить аналіз документів на відповідність чинному законодавству, приймає участь у підготовці договорів (контрактів), проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради та візує їх у директора Департаменту, розглядає проекти нормативних актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до його компетенції, здійснює підготовку проектів письмових висновків та зауважень до них.

6.Проводить разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади роботу з перегляду нормативних актів з метою приведення їх у відповідність до законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність.

7.Забезпечує у необхідних випадках листування з правових питань з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами та організаціями з основних питань діяльності.

8.За дорученням керівництва представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Департаменту в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів у межах наданих йому повноважень.

9.Приймає участь у нарадах, які проводяться у Департаменті, в разі розгляду на них питань практики застосування нормативних актів та інших питань, що віднесені до компетенції Департаменту.

10.Забезпечує разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади роботу погодження проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови та проектів рішень Київської міської ради, які підготовлені Департаментом.

11.Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Департаментом, готує правові висновки за фактами виявлення правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

12.Здійснює претензійну та позовну роботу, контролює її проведення, забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Департаменту в судах та інших органах.

13.Здійснює опрацювання запитів на інформацію в межах, визначених законом, надає консультації під час оформлення запитів.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад 5110,00 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік інформації, необхідної для участі у конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади (за формою);

2) резюме (за формою), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву (за формою).

Інформація приймається до 07 лютого 2020 року включно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua).

Додаткові (необов’язкові) документи

- інформація стосовно попередніх результатів тестування;

- інформація стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування

Тестування проводиться за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 6, кабінет 5

об 11.00 год 11 лютого 2020 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кіфоришина Тетяна Флорівна

366-63-08

mega.kadry_dti@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за напрямом правознавство

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не обов’язково

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

- організаторські здібності;

- навички управління;

- навички контролю;

- діалогове спілкування (письмове і усне);

- лідерські якості;

- вміння вести перемовини;

- навички розв'язання проблем.

2.

Уміння працювати з комп’ютером

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку, досвідчений користувач MS Word, MS Excel, Internet.

3.

Особистісні якості

- відповідальність;

- ініціативність;

- емоційна стабільність;

- комунікабельність;

- неупередженість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституції України.

Закону України «Про державну службу».

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Закону України «Про звернення громадян».

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040

«Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»

Рішень Київської міської ради.

Розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інші нормативно-правові акти, що стосуються галузі.

Порядку підготовки, оформлення, погодження нормативних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерської звітності управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу бухгалтерської звітності управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виконує обов’язки, передбачені Законом України «Про державну службу» та завдання, що випливають з положень про Департамент, управління, відділ та посадової інструкції:

1.Формує місячні, квартальні і річні звіти по виконанню дохідної та видаткової частини Департаменту.

2.Здійснює контроль за поданням звітів підвідомчих підприємств до Департаменту.

3.Звіряє із даними бухгалтерського обліку Департаменту подані підвідомчими підприємствами звіти, складає зведені форми звітності та подає до контролюючих органів.

4.Подає пропозиції щодо вирішення питань роботи відділу, які потребують застосування правових норм та чинного законодавства

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад 5110,00 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік інформації, необхідної для участі у конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади (за формою);

2) резюме (за формою), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву (за формою).

Інформація приймається до 07 лютого 2020 року включно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua).

Додаткові (необов’язкові) документи

- інформація стосовно попередніх результатів тестування;

- інформація стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування

Тестування проводиться за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 6, кабінет 5

об 11.00 год 11 лютого 2020 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кіфоришина Тетяна Флорівна

366-63-08

mega.kadry_dti@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за фінансово-економічним напрямом

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не обов’язково

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

- організаторські здібності;

- навички управління;

- навички контролю;

- діалогове спілкування (письмове і усне);

- лідерські якості;

- вміння вести перемовини;

- навички розв'язання проблем.

2.

Уміння працювати з комп’ютером

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку, досвідчений користувач MS Word, MS Excel, Internet.

3.

Особистісні якості

- відповідальність;

- ініціативність;

- емоційна стабільність;

- комунікабельність;

- неупередженість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституції України.

Закону України «Про державну службу».

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закону України «Про звернення громадян».

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Акти Державного казначейства України.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Бюджетний Кодекс України.

Порядок підготовки, оформлення, погодження нормативних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Рішень Київської міської ради.

Розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інші нормативно-правові акти, що стосуються галузі.

Порядок підготовки, оформлення, погодження нормативних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу фінансово-економічного забезпечення управління з фінансово-економічних питань Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу фінансово-економічного забезпечення управління з фінансово-економічних питань Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виконує обов’язки, передбачені Законом України «Про державну службу» та завдання, що випливають з положень про Департамент, управління, відділ та посадової інструкції:

1.Готує паспорти бюджетних програм по Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва.

2.Опрацьовує помісячні плани та графіки фінансування в розрізі об’єктів Програми.

3.Опрацьовує та готує замовлення на фінансування об’єктів Програми.

4.Надання підприємствам погодження щодо здійснення авансових платежів попередньої оплати робіт, ведення реєстру авансових платежів та актів виконаних робіт.

5.Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

6.Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку підприємств дорожньо-транспортного комплексу.

7.Аналізує та контролює хід виконання Програми економічного і соціального розвитку міста в частині, що стосується підприємств транспорту.

8.Бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів, проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напрямку роботи Управління та підготовці інформації про результати цієї роботи.

9.Забезпечує оперативний зв'язок з підприємствами, підпорядкованими Департаменту та відповідними підрозділами районних у м. Києві державних адміністрацій, науковими установами під час розв’язання питань, що стосуються його компетенції.

10.Готує матеріали та вносить відповідні пропозиції для розгляду на нарадах, що проходять в Департаменті.

11.Готує та доводить до відома організацій довідки про зміни помісячних планів асигнувань бюджету.

12.Надання підприємствам погодження щодо вчинення правочину на здійснення обсягів закупівель та виконання робіт.

13.Здійснює моніторинг стану погашення заборгованості по енергоносіях на комунальних підприємствах.

14.Готує в межах компетенції та обов’язків відповіді на депутатські звернення, листи та заяви що надійшли до відділу.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад 5110,00 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік інформації, необхідної для участі у конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади (за формою);

2) резюме (за формою), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву (за формою).

Інформація приймається до 07 лютого 2020 року включно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua).

Додаткові (необов’язкові) документи

- інформація стосовно попередніх результатів тестування;

- інформація стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування

Тестування проводиться за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 6, кабінет 5

об 11.00 год 11 лютого 2020 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кіфоришина Тетяна Флорівна

366-63-08

mega.kadry_dti@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не обов’язково

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

- організаторські здібності;

- навички управління;

- навички контролю;

- діалогове спілкування (письмове і усне);

- лідерські якості;

- вміння вести перемовини;

- навички розв'язання проблем.

2.

Уміння працювати з комп’ютером

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку, досвідчений користувач MS Word, MS Excel, Internet.

3.

Особистісні якості

- відповідальність;

- ініціативність;

- емоційна стабільність;

- комунікабельність;

- неупередженість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституції України.

Закону України «Про державну службу».

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Конституції України.

Закону України «Про державну службу».

Закону України «Про запобігання корупції».

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Закону України «Про звернення громадян».

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Бюджетного Кодексу України. Національного положення бухгалтерського обліку.

Порядку підготовки, оформлення, погодження нормативних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua