Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

05
грудня четвер
час проведення 11:00

Відповідно до Закону України «Про державну службу» розпорядженням Київського міського голови від 22 листопада 2019 року № 970 у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»);

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

 • заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);
 • резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:
 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 • підтвердження рівня володіння державною мовою;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;
 • заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі може подати в установленому порядку до конкурсної комісії необхідну інформацію особисто.

Інформація приймається до 16.45 год. 29 листопада 2019 року за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 308, тел. (044) 202-74-69

Місце, час та дата початку проведення оцінювання кандидатів:

 • м. Київ, вул. Хрещатик, 36, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) 05 грудня 2019 року об 11.00 год.

Посилання на сайті Нацдержслужби.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови
22 листопада 2019 року_№ _970

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
директора Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) очолює Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент), до основних завдань якого належить:

забезпечення реалізації державної політики у сферах автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства;

забезпечення надання якісних транспортних послуг населенню міста Києва;

забезпечення організації дорожнього руху на території міста Києва;

розвиток транспортної, паркувальної інфраструктури та дорожнього господарства в місті Києві;

організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів у місті Києві;

здійснення державного контролю за додержанням правил транспортного обслуговування.

Директор Департаменту безпосередньо:

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Департаменту, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, розподіляє обов’язки між першим заступником та заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності, затверджує посадові інструкції працівників Департаменту;

подає на затвердження Київському міському голові проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в установленому порядку в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

звітує перед Київським міським головою та перед Київською міською радою у встановленому  Регламентом Київської міської ради порядку про виконання покладених на Департамент завдань;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

здійснює добір кадрів;

від імені Департаменту діє без довіреності, представляє в установленому порядку Департамент у відносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності в Україні та за її межами, укладає від імені Департаменту договори (угоди), видає довіреності;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

застосовує до працівників Департаменту заходи заохочення та притягає до дисциплінарної відповідальності;

відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з керівниками підпорядкованих підприємств, об’єднання. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, об’єднання, забезпечує своєчасне продовження та розірвання контрактів;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 10 990,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого
2019 року № 102);

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – передбачені Законом України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 16.45 29 листопада 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 05 грудня 2019 року об 11.00.

Прізвище, ім’я та по батькові номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Пухальська Ольга Анатоліївна, +38 (044) 202-74-69, [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.  Освіта

Присвоєно ступінь вищої світи не нижче магістра.

2.  Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та  організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.  Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

 

 

Компоненти вимоги

1.   Ділові якості

- організаторські здібності;

- аналітичні здібності;

- навички управління;

- навички контрою;

- лідерські якості;

- вміння визначати пріоритети;

- вміння аргументовано доводити власну точку зору.

2.   Уміння працювати з комп’ютером

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, вільне користування інформаційно-комунікаційними технологіями

3.   Особистісні якості

 • відповідальність;
 • ініціативність;
 • інноваційність;
 • комунікабельність;
 • дисциплінованість;
 • неупередженість;
 • контроль емоцій.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

Знання:

Конституції України,

законів України:

«Про державну службу»,

«Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального  законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

законів України:

«Про транспорт»,

«Про автомобільний транспорт»,

«Про міський електричний транспорт»,

«Про дорожній рух»

інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльності Департаменту.


Керівник апарату                                                          Дмитро ЗАГУМЕННИЙ

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]