Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на посаду заступника начальника відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – заступника головного бухгалтера Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

25
березня середа
час проведення 10:00

Код публікації: ДЗР110

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – заступник головного бухгалтера:  

 • у межах компетенції організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Департаменту. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 • контролює своєчасне виконання завдань і окремих доручень підлеглими працівниками;
 • щомісячно перевіряє бухгалтерські  проведення господарських операцій, відображених на рахунках бухгалтерського обліку. Перевіряє сформовані працівниками відділу меморіальні ордери, складає проміжний баланс;
 • контролює надходження та списання товарно – матеріальних цінностей;
 • проводить моніторинг змін законодавства в межах своєї компетенції та контролює підлеглих щодо застосування ними цих змін;
 • контролює виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • забезпечує дотримання  порядку оформлення  первинних і бухгалтерських документів, проведення розрахунків, взяття бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням;
 • забезпечує повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування до органів Державної казначейської служби в м. Києві;
 • контролює повноту справляння надходжень до бюджету від продажу землі;
 • застосовує в роботі встановлені  сучасні засоби механізації і автоматизації, методи бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням особливостей діяльності Департаменту;
 • розраховує частину щомісячного платежу за договорами купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення з розстроченням платежу;
 • на підставі отриманих лімітних довідок складає кошториси доходів і видатків Департаменту;
 • аналізує економію бюджетних коштів, яка виникає після проведених планових закупівель та виносить пропозиції щодо перерозподілу цих коштів;
 • складає паспорти бюджетних прогшрам Департаменту по показникам затрат, продукту, ефективності, якості та формує річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм;
 • здійснює контроль за усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства у сфері бухгалтерського,  фінансового обліку, та закупівель за державні кошти;
 • вживає заходів щодо вдосконалення роботи відділу;
 • виконує інші обов’язки, передбачені законодавством. 

Умови оплати праці

 • посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 16  від 15 січня 2020 р.), інші виплати відповідно до штатного розпису;
 • надбавка до посадового окладу за ранг;
 • інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 • підтвердження рівня володіння державною мовою;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Інформація для участі у конкурсі приймається до 16 год. 45 хв. 20 березня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування

м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а,
25 березня 2020 року о 10:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваленко Яна Василівна
202 79 89
kadru_dzr @kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.          

Освіта

вища економічна, бухгалтерська або фінансова освіта не нище ступеня магістра

2.            

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування,  досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.            

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.       

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом  MS Office (Word, Excel, Internet), вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення, тощо

2.       

Ділові якості

Аналітичні здібності, навички управління, навички контролю, лідерські якості, виваженість, здатність концентруватись на деталях, вміння ведення ділових переговорів, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3.       

Особистісні якості

Емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.            

Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»

2.            

 

 

 

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс України.

Закони України: «Про державну службу»; «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  «Про публічні закупівлі»; «Про відкритість використання публічних коштів».

Постанови Кабінету Міністрів України: «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»; «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету».

Накази Міністерства Фінансів України: план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі;  типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язання розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів; національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі; про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету; порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів; порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядника бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби; порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ; правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання; порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами, загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua