Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсів на посади головних спеціалістів відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА та відділу операційного аудиту Управління операційного аналізу Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА (категорія «В»)

23
вересня понеділок
час проведення 11:00

Умови
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

 У межах повноважень організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності.

Формує пакет документів для подання до ГУ ДКС України в м. Києві для здійснення банківських операцій та операцій, пов’язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей.

Здійснює нарахування та виплату заробітної плати, лікарняних листів, відпускних, компенсаційних виплат працівникам Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

Забезпечує своєчасну сплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством.

Оформлює та забезпечує зберігання бухгалтерських документів з виплати заробітної плати штатним працівникам.

Складає та подає в установлені строки на основі даних бухгалтерського обліку статистичну та податкову звітності.

Готує довідки працівникам Департаменту фінансів про середню заробітну плату, довідки для перерахунку пенсій.

Формує пакет документів для оформлення та отримання в банківській установі платіжних карток.

Бере участь в організації проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Департаменту.

Бере участь в організації обліку товарно-матеріальних цінностей.

Здійснює систематизацію та зберігання первинних документів.

Веде розгляд листів, заяв, запитів, звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб та вирішує порушені питання в межах компетенції Департаменту.

Готує відповіді з питань обліку та звітності за дорученням керівництва на запити відповідних центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, їх фінансових структур.

Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язання

Умови оплати праці

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» зі змінами посадовий оклад головного спеціаліста складає 5110 грн 00 коп.; інші надбавки та премії відповідно до законодавства України.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заява, зазначена у підпункті 2 цього пункту, пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), а заява, зазначена у підпункті 3 цього пункту, - власноручно.

Документи приймаються до 16.09.2019 до 18.00 год.

Додаткові (необов’язкові) документи

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4Б, 23 вересня 2019 року об 11.00

За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Карпенко Олена Володимирівна

(044) 239 86 66

karpenko@kyivaudit.gov.ua, або

Крамаренко Анастасія Григорівна

(044) 239 86 62

kramarenko@kyivaudit.gov.ua,

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра (економічна).

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач: MSOffice (Excel, Power Point, Word), з різними браузерами (Opera, Chrom, Firefox, Internet Explorer), робота з електронною поштою

2.

Ділові якості

Аналітичні здібності;

вміння працювати в команді та взаємодіяти з колегами;

вміння вести перемовини;

вміння вести перемовини;

вміння розподіляти роботу;

вміння аргументовано доводити власну точку зору.

3.

Особистісні якості

Порядність, чесність, дисциплінованість;

готовність допомогти

контроль емоцій;

неупередженість, гнучкість, наступність;

вміння працювати в стресових ситуаціях, вирішувати нестандартні завдання.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:
Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Бюджетного кодексу України;

Податкового Кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють законодавство у сфері оплати праці.

 

Умови
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу операційного аудиту Управління операційного аналізу Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

 В межах повноважень проводить оцінку ризиків та ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, планування і виконання бюджетних програм підприємств, їх об’єднань, установ та організацій комунальної форми власності.

 Здійснює аналіз проектів наказів, договорів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів та комунальних ресурсів.

 Проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту.

 Подає керівництву Департаменту аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

 Готує матеріали керівництву Департаменту для участі у засіданнях та нарадах, що відносяться до компетенції Управління (Відділу).

 Опрацьовує пропозиції, заяви, скарги, звернення громадян, підприємств, установ і організацій, що відносяться до компетенції Управління (Відділу).

 Надає методичну допомогу з питань, що відносяться до компетенції Управління (Відділу).

 Здійснює моніторинг та аналіз тендерних процедур та надає відповідні висновки щодо відповідності здійснення закупівель вимогам чинного законодавства.

 Приймає участь у організації та проведенні закупівель для потреб Департаменту.

Умови оплати праці

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» зі змінами посадовий оклад головного спеціаліста складає 5110 грн 00 коп.; інші надбавки та премії відповідно до законодавства України.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заява, зазначена у підпункті 2 цього пункту, пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), а заява, зазначена у підпункті 3 цього пункту, - власноручно.

Документи приймаються до 16.09.2019 до 18.00 год.

Додаткові (необов’язкові) документи

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4Б, 23 вересня 2019 року об 12.00

За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Карпенко Олена Володимирівна

(044) 239 86 66

karpenko@kyivaudit.gov.ua, або

Крамаренко Анастасія Григорівна

(044) 239 86 62

kramarenko@kyivaudit.gov.ua,

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра (економічна, юридична).

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач: MSOffice (Excel, Power Point, Word), з різними браузерами (Opera, Chrom, Firefox, Internet Explorer), робота з електронною поштою

2.

Ділові якості

Аналітичні здібності;

вміння працювати в команді та взаємодіяти з колегами;

вміння вести перемовини;

вміння розподіляти роботу;

вміння аргументовано доводити власну точку зору.

3.

Особистісні якості

Порядність, чесність, дисциплінованість;

готовність допомогти

контроль емоцій;

неупередженість, гнучкість, наступність;

вміння працювати в стресових ситуаціях, вирішувати нестандартні завдання.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України
Закону України «Про державну службу»; 
Закону України «Про запобігання корупції».

 

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання: 

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про публічні закупівлі»;

Бюджетного кодексу України;

Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України  04.10.2011  № 1247;

Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом  Міністерством фінансів України 29.09.2011  № 1217;

Порядку проведення внутрішнього аудиту у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22.10.2018 № 1893.

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua