Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу судової роботи юридичного управління Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

12
січня середа
час проведення 17:00

Посилання на оголошення про вакансію на сайті НАДС: https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=119360

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст відділу судової роботи юридичного управління Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

- за дорученням директора Департаменту та заступника директора - начальника юридичного управління представляє інтереси Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департамент у всіх загальних, господарських, адміністративних місцевих та апеляційних судах, а також у Верховному Суді;

- за дорученням начальника відділу судової роботи:

 вживає заходів щодо досудового врегулювання спорів та звертається від імені Департаменту з претензіями та позовами до юридичних та фізичних осіб;

 готує проекти позовів Київської міської ради відповідно до компетенції, та направляє позови, погоджені у встановленому порядку з управлінням правового забезпечення діяльності Київської міської ради, до суду;

 здійснює своєчасну підготовку та надіслання до судових органів процесуальних документів, передбачених процесуальним законодавством;

 здійснює оскарження в апеляційному та касаційному порядку рішень, постанов, ухвал судів, подання заяв про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судових рішень, подання заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, заяв про встановлення або зміну способу або порядку виконання судових рішень;

 сприяє своєчасному вжиттю заходів за окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами ухвалами судів усіх рівнів, відповідними документами правоохоронних та контролюючих органів, а також органів державної виконавчої служби;

 готує відповіді на запити і листи правоохоронних, контролюючих та інших органів, а також бере участь у розгляді запитів на отримання публічної інформації та звернень фізичних та юридичних осіб;

організовує облік і зберігання законодавчих та інших нормативних актів, з використанням сучасних технічних засобів, здійснює їх кодифікацію і систематизацію;

 бере участь у заходах по підвищенню кваліфікації працівників відділу судової роботи юридичного управління для більш ефективного виконання покладених на нього завдань;

 надає методичну та консультативну допомогу з правових питань працівникам інших структурних підрозділів Департаменту;

 виконує інші завдання та доручення керівництва.

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково:

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3)      заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 4) копію Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Держаних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Інформація для участі у конкурсі приймається до 17 год. 00 хв. 12 січня 2022 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

13 січня 2022 року о 10.00.

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Співбесіда - м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а (за фізичної присутності кандидатів)

Про дату та час проведення співбесіди кандидатів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваленко Яна Василівна

202 79 89

yana.kovalenko@kyivland.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за напрямом підготовки «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Досягнення результатів

 Здатність до чіткого бачення результату діяльності;

 Вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

Вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

2.

Аналітичні здібності

 здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

 вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

 вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

3.

Відповідальність

 усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

 усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки та прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

 здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

4.

Комунікація та взаємодія

 вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

 здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

 вміння публічно виступати перед аудиторією;

 здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

5.

Цифрова грамотність

 вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

 вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;

 здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

 здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

 вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

 здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

 

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Земельного кодексу України;

Цивільного кодексу України;

Господарського кодексу України;

Цивільного процесуального кодексу України;

Господарського процесуального кодексу України;

Кодексу адміністративного судочинства України;

Законів України:

«Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр»,
«Про державну експертизу землевпорядної документації»,
«Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про судовий збір», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ».

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua