Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на посаду начальника відділу документообігу та контролю Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

01
лютого вівторок
час проведення 10:00

Посилання на оголошення про вакансію на сайті НАДС

Оголошення ДЗР41К-22

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Начальник відділу документообігу та контролю Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) зобов’язаний:

1.Забезпечувати здійснення з дотриманням єдиних вимог реєстрації та обліку кореспонденції, яка надходить до Департаменту в електронній чи паперовій формі через систему електронного документообігу «АСКОД» та здійснювати організацію надання методичної допомоги структурним підрозділам та посадовим особам Департаменту щодо питань роботи електронної системи документообігу «АСКОД».

2. Забезпечувати роботу з обліку та реєстрації наказів з основної діяльності Департаменту.

3. Здійснювати організацію прийому документів, що надходять до Департаменту, їх первинне опрацювання, реєстрацію та передачу на розгляд керівництву Департаменту для визначення безпосередніх виконавців та накладання резолюцій.

4. Забезпечувати проведення аналізу роботи зі зверненнями громадян, результатів їх розгляду згідно з вимогами Указу Президента від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в межах компетенції Відділу та інформування керівництва про стан роботи із зверненнями.

5. Забезпечувати проведення аналізу причин порушення строків виконання документів їх безпосередніми виконавцями і підготовка пропозицій щодо їх усунення.

6. Здійснювати підготовку і подання на розгляд директору Департаменту аналітичної інформації за результатами моніторингу стану розгляду документів їх безпосередніми виконавцями.

7. Забезпечувати організацію:

- контролю за строками виконання протокольних доручень, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших документів, що надходять до Департаменту.

- визначення контрольних строків розгляду звернень громадян, депутатських, адвокатських запитів, запитів на отримання публічної інформації, листів, запитів правоохоронних та інших органів;

- перевірки правильності складання та оформлення вихідних документів Департаменту, які надаються на реєстрацію, та у разі порушень правил діловодства повернення безпосереднім виконавцям на доопрацювання;

- підготовки та погодження проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу;

- підготовки матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції відділу.

 - надання консультацій  структурним підрозділам та посадовим особам Департаменту  з питань дотримання строків виконання документів та їх оформлення;

- своєчасного подання до відділу організаційного забезпечення інформації та документів, що підлягають оприлюдненню на  веб-порталі Департаменту.

8. Забезпечувати організацію:

- належного ведення діловодства відділу;

- складання номенклатури справ Департаменту, відділу;

- контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання номенклатурних справ, а також їх знищення по закінченню їх строку зберігання у встановленому нормативно-правовими актами порядку;

9. Забезпечувати організацію розгляду та участь у розгляді запитів та звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, нотаріусів, фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з питань, що належать до компетенції відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 16  від 15 січня 2020 р.), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково:

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Держаних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Інформація для участі у конкурсі приймається

до 17:00 год. 00 хв. 31 січня 2022 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/ тестування

01 лютого 2022 року о 10:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання  кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Розв’язання ситуаційних завдань

м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а (за фізичної присутності кандидатів)

Про дату та час проведення розв’язання ситуаційних завдань

кандидатів буде повідомлено додатково.

Співбесіда - м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а (за фізичної присутності кандидатів)

Про дату та час проведення співбесіди кандидатів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваленко Яна Василівна
202 79 89
[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

Вища освіта з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

2.

Делегування завдань

розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;

уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;

здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання

3.

Досягнення результатів

Здатність до чіткого бачення результату діяльності;

Вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

Вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

4.

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

5.

Стресостійкість

уміння розуміти та управляти своїми емоціями;

здатність до самоконтролю;

здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;

оптимізм

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання законодавства у сфері

Закони України

«Про звернення громадян»,

«Про доступ до публічної інформації»,

«Про інформацію»,

«Про місцеві державні адміністрації»,

«Про столицю України – місто-герой Київ»,

постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення Київської міської ради, розпорядження Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інші нормативно-правовими акти.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]