Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу організації туристичної діяльності Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

22
лютого вівторок
час проведення 10:00

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 11.02.2022, код публікації №УТПКМДА6-22).

Загальні умови

Посадові обов’язки

Участь у розробці та реалізації заходів, передбачених міськими цільовими програми розвитку туризму в місті Києві;

участь у підготовці пропозицій до проєктів програм економічного і соціального розвитку міста Києва в галузі туризму та курортів;

аналіз, узагальнення та підготовка звітної інформації в частині виконання Управлінням основних завдань, цільових програм і стратегій;

аналіз стану і тенденцій соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки міста Києва в частині розвитку сфер туризму та діяльності курортів, участь у визначенні пріоритетів їх розвитку, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань;

збирання та обробка статистичних даних на території міста Києва в межах повноважень Управління;

забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та Офіційному порталі міста Києва;

підготовка (участь у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп з питань, віднесених до повноважень Управління.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5800,00 гривень на місяць;

2) надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

3) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби (https://career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за встановленою формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹ Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

31)  копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 18 лютого 2022 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

22 лютого 2022 року о 10 год. 00 хв.

Тестування проводиться дистанційно шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Співбесіда з конкурсною комісією проводиться  дистанційно з використанням відеозв’язку на  платформі ZOOM.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

м. Київ, вул. Басейна, 1/2 літера А, поверх 4 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
Про дату і час проведення кожного етапу конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені додатково

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та

адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Франчук Катерина Вікторівна
+38 (044) 366 70 01;

[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта  

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або молодшого бакалавра.

2.

Досвід роботи

Не обов’язково.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3.

Цифрова грамотність

- вміння використовувати  комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання  своїх посадових обов'язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку  потрібної інформації;

- вміння перевіряти надійність джерел і достовірність  даних та інформації у цифровому середовищі; 

- здатність працювати з документами в різних  цифрових форматах;

- зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків;

- вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;               

Закону України «Про туризм»;

Закону України «Про публічні закупівлі»;

Положення про Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2017 року № 450 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 червня 2020 року № 838);

Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2724/2765;

інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у галузі туризму.  

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]