Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців категорії “Б”і "В" у Департаменті молоді та спорту КМДА

03
грудня понеділок
час проведення 11:00

Умови
проведення конкурсу на зайняття посади завідувача сектору тендерних процедур Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації)
(категорія “Б”)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво сектором тендерних процедур.

2. Розподіляє доручення між працівниками сектору тендерних процедур.

3. Забезпечує контроль та координує діяльність сектору тендерних процедур.

4. Надає роз’яснення з питань проведення закупівель згідно чинного законодавства України.

5. Готує та візує проекти наказів з питань, що належать до компетенції сектору тендерних процедур.

6. Бере участь в розробці тендерної документації для забезпечення проведення процедур закупівель згідно чинного законодавства України.

7. Організовує здійснення закупівель товарів, робіт та послуг в Департаменті відповідно до чинного законодавства України.

8. Здійснює спільно з членами тендерного комітету Департаменту розгляд документів тендерної пропозиції пов’язаних з проведенням закупівель, в тому числі проекти договорів згідно чинного законодавства України.

9. Аналізує матеріали з питань закупівель, що надійшли від Уповноваженого органу з питань закупівель, контрольно–ревізійних, правоохоронних органів та розробляє пропозиції щодо усунення можливих недоліків діяльності тендерного комітету Департаменту.

10. Здійснює листування з питань закупівель, що надійшли від Уповноваженого органу з питань закупівель, контрольно–ревізійних, правоохоронних органів та розробляє пропозиції щодо усунення можливих недоліків діяльності тендерного комітету Департаменту.

11. Надає пропозиції щодо удосконалення роботи діяльності тендерного комітету Департаменту;

за дорученням директора Департаменту виконує інші завдання.

Умови оплати праці

1) Посадовий оклад – 5400,00 грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24) «Питання оплати праці працівників державних органів»;

2) надбавки, доплати та премії – передбачені Законом України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини , сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

4) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнену особову картку встановленого зразка;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб- сайті НАЗК)

Заяви, зазначені у підпунктах 2,3 і 4 цього пункту, пишуться власноручно.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17.00 год.

27 листопада 2018 року, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, каб. 2

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 03 грудня 2018 року об 11.00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кузнєцова Неллі Миколаївна, головний спеціаліст з питань персоналу Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел. (044)278-81-60, kuznelli@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Offise (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Internet; знання сучасних технологій з електронного урядування

2

Ділові якості

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) здатність концентруватись на деталях;

4) уміння дотримуватись субординації;

5) стійкість;

6) оперативність;

7) вміння визначати пріоритети;

8) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

3

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) інноваційність та креативність;

4) дисциплінованість;

5) об'єктивність;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях;

7) комунікабельність.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України “Про державну службу”;

Закону України “Про запобігання корупції”.

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання законів України:

«Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів у сфері здійснення публічних закупівель;

«Про столицю України – місто-герой Київ»;

«Про звернення громадян»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Бюджетний кодекс України»

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

«Про громадські об’єднання»;

інші нормативно-правові акти у галузі оздоровлення та відпочинку дітей;

Загальні правила поведінки державного службовця.

 

Умови
проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста сектору організаційної роботи Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації)
(категорія “В”)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує в межах компетенції контроль за порядком розгляду звернень громадян та запитів на інформацію, депутатських звернень та запитів Народних депутатів України і депутатів Київської міської ради, виконання доручень Київського міського голови та його заступників, вирішення питань, порушених у них, та у разі потреби вживає відповідні заходи реагування.

2. Бере участь у перевірці дотримання вимог нормативно-правових актів з питань, що регламентують роботу зі зверненнями громадян, запитами на інформацію, депутатськими зверненнями та запитами Народних депутатів України і депутатів Київської міської ради в структурних підрозділах Департаменту.

3. Здійснює, в межах повноважень, контроль за дотриманням нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян та запитами на інформацію, депутатськими зверненнями та запитами Народних депутатів України і депутатів Київської міської ради та Регламенту Департаменту.

4. Надає методичну допомогу працівникам Департаменту в організації роботи з питань, що належать до компетенції сектору.

5. На виконання основних завдань та повноважень сектору здійснює:

 - приймання, реєстрацію та облік звернень з особистого прийому і листів громадян, що надходять до Департаменту;

- організацію діловодства у секторі, забезпечення зберігання та контроль за проходженням документів у Департаменті, у тому числі документів, контроль за додержанням термінів виконання доручень керівництва Департаменту працівниками Департаменту;

- внесення до автоматизованої системи електронного документообігу «АСКОД» інформації щодо стану виконання та закриття доручень керівництва Департаменту, Київського міського голови та його заступників;

- контроль за додержанням термінів опрацювання працівниками Департаменту пропозицій, заяв і скарг громадян, які надходять до Департаменту;

- контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах Департаменту;

- контроль за додержанням термінів розгляду контрольних доручень Департаменту;

- облік та контроль виконання в автоматизованій системі документообігу «АСКОД» запитів на інформацію, розглянутих у Департаменті, як відповідальна особа з питань запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

організацію інформування керівництва Департаменту про результати роботи сектору.

6. Виконує інші доручення директора Департаменту та завідувача Сектором.

Умови оплати праці

1) Посадовий оклад – 4800,00 грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24) «Питання оплати праці працівників державних органів»;

2) надбавки, доплати та премії – передбачені Законом України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб- сайті НАЗК).

Заяви, зазначені у підпунктах 2 і 3 цього пункту, пишуться власноручно.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17.00 год.

27 листопада 2018 року, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, каб. 2

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 03 грудня 2018 року об 11.00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кузнєцова Неллі Миколаївна, головний спеціаліст з питань персоналу Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тел. (044)278-81-60, kuznelli@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

присвоєно ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Offise (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Internet; знання сучасних технологій з електронного урядування

2

Ділові якості

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) здатність концентруватись на деталях;

4) уміння дотримуватись субординації;

5) стійкість;

6) оперативність;

7) вміння визначати пріоритети;

8) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

3

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) інноваційність та креативність;

4) дисциплінованість;

5) об'єктивність;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях;

7) комунікабельність.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України “Про державну службу”;

Закону України “Про запобігання корупції”.

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання законів України:

«Про столицю України – місто-герой Київ»;

«Про звернення громадян»;

Закон України «Про статус народного депутата»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про місцеве самоврядування»;

«Про захист персональних даних»;

«Про доступ до публічної інформації»;

Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації;

Загальні правила поведінки державного службовця; інші нормативно-правові акти у галузі молоді та спорту.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua