Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста-юрисконсульта Управління з питань цивільного захисту КМДА

12
вересня четвер
час проведення 10:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління з питань цивільного захисту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від « 22 » серпня_2019 №_56_

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Опрацьовує проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови та проектів рішень Київської міської ради, проекти рішень Київської міської ради.

2. Проводить юридичну експертизу проектів наказів Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. При проведенні юридичної експертизи готує пропозиції щодо необхідності державної реєстрації проектів наказів Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві.

4. Аналізує нормативні акти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та подає Начальнику управління пропозиції щодо можливості їх вдосконалення.

5. Надає правові консультації працівникам Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що належать до його компетенції.

6. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
у розробці пропозицій щодо вдосконалення його діяльності.

7. Представляє інтереси Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судах, а також інших установах, організаціях, тощо.

8. Бере участь у здійсненні претензійно-позовної роботи, готує необхідні процесуальні документи, дотримується процесуальних строків під час їх підготовки (в тому числі щодо оскарження судових рішень).

9. Бере участь у судових засіданнях.

10. Розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, депутатів Київської міської ради, звернення органів виконавчої влади, громадських  об‘єднань, підприємств, установ, організацій з питань,  що належать до компетенції Управління та готує проекти відповідей.

11. Бере участь у семінарах, інших заходах з правових питань.

12. Здійснює інші повноваження в межах компетенції  Управління.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад згідно з штатним розписом на 2019 рік;

2) надбавки, доплати та премії – передбачені Законом України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб- сайті НАЗК).

Заяви, зазначені у підпунктах 2 і 3 цього пункту, пишуться власноручно.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує
у зв’язку з цим пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 18:00 години  09 вересня 2019 року,
м. Київ, вул. Вишгородська, 21, каб. 306

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Тестування буде проводитись за адресою:

м. Київ, вул. Вишгородська, 21
о 10.00 год.
12 вересня 2019 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шенгерей Тетяна Адольфіівна
телефон: (044) 430-41-97
електронна пошта: ucz@kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта  

Вища, ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань "Право"

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ділові якості

1) вміння працювати з інформацією;

2) оперативність;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння ефективної координації з іншими;

5) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати;

6) уміння дотримуватись субординації.

2

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

3

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) абстрактне мислення;

3) системність і самостійність в роботі;

4) дисциплінованість;

5) вміння працювати в команді;

6) комунікабельність;

7) ініціативність;

8) уміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеці ального законо давства, що по- в’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової ін струкції (поло ження про струк турний підрозділ)

Знання законів України:

«Про столицю України – місто-герой Київ»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про виконавче провадження»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про звернення громадян»;

Кодексу законів про працю України;

Бюджетного кодексу України;

Господарського процесуального кодексу України;

Цивільного процесуального кодексу України;

Кодексу цивільного захисту України.

А також Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, з урахуванням специфіки повноважень Управління.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua