Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

06
травня четвер
час проведення 10:00

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:

  • завідувача юридичного сектору (категорія «Б») – 1 посада.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (https://career.gov.ua) інформацію визначену в умовах проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.

Оголошення на порталі вакансій НАДС

УМОВИпроведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача юридичного сектору  Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б», підкатегорія «Б3»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Завідувач юридичного сектору:

- здійснює оперативне управління роботою юридичного сектору забезпечує виконання завдань покладених на нього. Сприяє додержанню законності в діяльності Департаменту і захисту його правових інтересів;

- розробляє  або бере участь у підготовці документів  правового  характеру (наказів Департаменту, договорів, проектів рішень Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Готує висновки з правових питань, які виникають у процесі діяльності Департаменту;

- представляє Департамент та державних реєстраторів Департаменту, захищає їх права та інтереси у всіх загальних, господарських, адміністративних місцевих та апеляційних судах, у Верховному Суді, а також у всіх державних органах та органах місцевого самоврядування України, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності. Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду судових справ;

- забезпечує координацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Департаментом;

- надає правові консультації працівникам Департаменту в межах реалізації покладених на них повноважень, а також сприяє правильному застосуванню законодавства та нормативно-правових актів;

- забезпечує розгляд запитів та звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, нотаріусів, фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб-підприємців з питань, що належить до компетенції сектору та інших структурних підрозділів Департаменту;

- доводить до відома керівництва та працівників Департаменту інформацію про зміни в законодавчих та інших нормативно-правових актах, про новоприйняті нормативно-правові акти, рекомендації органів юстиції, рішення Конституційного Суду України, що  стосуються сфери діяльності Департаменту;

- організовує роботу щодо підготовки та здійснення заходів, спрямованих, на укладання договорів (контрактів), що відносяться до компетенції Департаменту;

- проводить роботу щодо кодифікації та систематизації нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Департаменту, у тому числі з допомогою сучасних програмних засобів;

- виконує інші доручення директора Департаменту, які не суперечать нормам чинного законодавства та Положення про юридичний сектор.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 6300,00 гривень на місяць;

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає  конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС https://career.gov.ua/ таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження  наявності відповідного

- ступня вищої освіти;

- підтвердження рівня володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій особа  повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 14.00  30 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком  3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце  або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

06 травня 2021 року 10 год.00 хв.

м. Київ, вул. Студентська, 7  (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Студентська, 7  (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Студентська, 7  (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Вдовіченко Світлана Олександрівна,
тел. 489-87-82
kadrydpr@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.     Освіта

Вища за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальністю «Правознавство»

2.     Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та  організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.     Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Досягнення результатів   

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

2. Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися і виконувати;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень 

3. Комунікація та взаємодія

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації;

- вміння публічно виступати перед аудиторією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кримінального кодексу України, Кодексу законів про працю, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Бюджетного кодексу України

- Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

- акти Міністерства юстиції України;

- інші нормативно-правові акти Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пов’язані з компетенцією Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua