Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

23
липня п'ятниця
час проведення 10:00

Код публікації ДЗР186К  - посилання на вакансію

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює:

1. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

2. Облік оприбуткування, руху та списання необоротних матеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей та основних засобів, а також своєчасне відображення операцій в бухгалтерському обліку.

3. Контроль за наявністю та внутрішнім переміщенням матеріальних цінностей.

4. Підготовку даних з відповідних напрямів ділянок бухгалтерського обліку щодо складання звітності.

5. Складання меморіальних ордерів:

- № 1-авт «Накопичувальна відомість за касовими операціями»;

- № 8-авт «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами»;

- № 9-авт «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів»;

- № 10-авт «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношувальних предметів»;

- № 13-авт «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів»;

- № 16-авт «Накопичувальна відомість позабалансового обліку».

6. Участь у проведенні інвентаризації із додержанням встановлених правил її проведення.

7. Ведення бухгалтерського обліку на позабалансових рахунках.

 8. Забезпечення:

- своєчасного та достовірного оформлення документів;

- своєчасного складання рахунків і актів на відшкодування комунальних послуг та оплату орендної плати за нежитлові приміщення.

9. Виконання розрахунків з підзвітними особами, формування прибуткових та видаткових касових ордерів.

10. Підготовку та погодження, а також участь у підготовці та погодженні проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції сектору, підготовка та участь у підготовці матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції Відділу.

11. Підготовка звітності щодо використання комунального майна та про капітальні інвестиції.

12. Ведення журналу реєстрації довіреностей.

13. Підготовка даних з відповідних напрямків ділянок бухгалтерського обліку щодо складання звітності.

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону  України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Інформація для участі у конкурсі приймається

до 17 год. 00 хв. 22 липня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.                    
Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

23 липня 2021 року о 10:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання  кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Співбесіда - м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а (за фізичної присутності кандидатів)

Про дату та час проведення співбесіди кандидатів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваленко Яна Василівна
202 79 89
[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом підготовки: економіка і підприємство, фінанси, облік і аудит, бухгалтерський облік

2.

Досвід роботи

Досвід роботи у сфері три роки

3.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;      

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

2.

Уважність до деталей

здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

здатність враховувати деталі при прийнятті рішень.

3.

Робота з великими масивами інформації

уміння працювати з великим обсягом інформації;

здатність здійснювати аналіз великих масивів інформації та їх оперативну обробку з метою пошуку оптимального результату.

  4.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки та прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

5.

Цифрова грамотність

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;     

зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України;

Законів України: «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»;  «Про публічні закупівлі»; «Про відкритість використання публічних коштів»;

Постанов Кабінету Міністрів України: «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»; «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету».

Наказу міністерства фінансів України: «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету».

Накази Міністерства Фінансів України: план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі;  типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язання розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів; національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі; про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]