Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – начальника відділу підготовки до продажу управління ринку землі Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

15
червня вівторок
час проведення 17:00

Код публікації ДЗР149К  - посилання на вакансію: https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=83071.

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Начальник відділу зобов’язаний:

- Організовувати здійснення комплексного аналізу заяв (клопотань) зацікавлених осіб про продаж земельних ділянок без проведення земельних торгів.

- Давати доручення та контролювати їх виконання щодо здійснення підготовки договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та їх реєстрації.

- Організовувати проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу або викупу для суспільних потреб.

- Давати доручення та контролювати їх виконання щодо здійснення розгляду технічної документації, пов’язаної з продажем земельних ділянок, і підготовкою відповідних висновків.

- Організовувати формування попереднього переліку земельних ділянок, які (або права на які) можуть бути продані на земельних торгах.

- Давати доручення про здійснення добору земельних ділянок і підготовку лотів до продажу на земельних торгах.

- Організовувати та контролювати розроблення та погодження землевпорядної, землеоціночної та іншої документації, необхідної для проведення земельних торгів.

- Організовувати та контролювати проведення земельних торгів.

- Організовувати підготовку та візувати проекти рішень Київської міської ради, проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у випадках, передбачених законодавством України, пов’язаних з продажем земельних ділянок, у тому числі на земельних торгах.

- Забезпечувати підготовку матеріалів для оформлення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

- Організовувати та контролювати проведення робіт, пов’язаних з підготовкою матеріалів викупу та продажу земельних ділянок.

- Забезпечувати внесення до міського земельного кадастру інформації щодо продажу земельних ділянок, а також викупу земельних ділянок для суспільних потреб.

- Здійснювати контроль надходження коштів до бюджету міста Києва від продажу земельних ділянок.

- Готувати інформацію про продаж земельних ділянок для подання її на розгляд Київському міському голові, Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру.

- Формувати пропозиції щодо актуальності викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста.

- Організовувати заходи та контролювати проведення робіт, пов’язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб міста.

- Організовувати роботу із розгляду звернень громадян, запитів на інформацію та адвокатських запитів, депутатських звернень та запитів, запитів правоохоронних органів та інших листів, віднесених до компетенції відділу.

- Брати участь у наданні консультацій фізичним та юридичним особам з питань, віднесених до компетенції відділу.

- Надавати керівництву Департаменту необхідну інформацію для здійснення моніторингу стану ринку землі в місті Києві.

- Надавати у визначеному законодавством України порядку необхідну інформацію з питань продажу та викупу земельних ділянок органам державної влади, органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам.

- Брати участь у підготовці матеріалів і пропозицій щодо регулювання земельних відносин, оптимізації нормативно-методичних документів з питань, що належать до компетенції відділу.

- Готувати матеріали державної та відомчої статистичної звітності в межах компетенції.

- Звітувати про виконану відділом роботу начальнику управління.

- Здійснювати інші функції за дорученням/наказом керівництва Департаменту.

- Готувати та подавати на затвердження начальнику управління в установленому порядку положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу.

- Розробляти та опрацьовувати проекти нормативних документів з питань, що належать до компетенції відділу.

- Розглядати та візувати документацію в межах своїх повноважень.

- Брати участь у нарадах, засіданнях, семінарах та інших заходах з питань, віднесених до компетенції відділу.

- Проводити у межах компетенції заходи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни.

- Забезпечувати належне ведення діловодства у відділі, складання номенклатури справ відділу, здійснювати контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання кадастрових справ, що підлягають передачі на архівне зберігання.

Виконувати інші обов’язки і функції, що випливають із завдань відділу та покладені начальником управління

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), інші виплати відповідно до штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг;

- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням https://career.gov.ua/.

Інформація для участі у конкурсі приймається до 17 год. 00 хв. 15 червня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

17 червня 2021 року об 10:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Співбесіда - м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а (за фізичної присутності кандидатів)

Про дату та час проведення співбесіди кандидатів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваленко Яна Василівна

202 79 89

[email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче магістра в галузі знань землевпорядкування, право, економіка

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Доброчесність

 здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами;

 здатність дотримуватись правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

 усвідомлення обмеження у виявлені переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних, юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

2.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

3.

Делегування завдань

розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;

уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;

здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання

 4.

Досягнення результатів

 Здатність до чіткого бачення результату діяльності;

 Вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

Вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

5.

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

 

2.

Знання законодавства у сфері

Земельного кодексу України;

законів України:

«Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ», інші нормативно-законодавчі акти щодо врегулювання питань продажу земельних ділянок міста Києва

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]