Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

28
квітня середа
час проведення 10:00

код публікації на сайті Нацдержслужби КМДА 16.04.2021

Загальні умови

Посадові обов’язки

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) очолює Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент), до основних завдань якого належить:

забезпечення реалізації державної політики у сферах автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства;

забезпечення організації дорожнього руху на території міста Києва;

розвиток транспортної, паркувальної інфраструктури та дорожнього господарства в місті Києві;

організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів у місті Києві;

здійснення державного контролю за додержанням правил транспортного обслуговування.

Директор Департаменту безпосередньо:

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

подає на затвердження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) положення про Департамент;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників, розподіляє обов’язки між ними;

подає на затвердження Київському міському голові проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

організовує внутрішній контроль та внутрішній аудит у Департаменті та забезпечує їх здійснення у підприємствах, організації, обєднанні, що підпорядковані Департаменту;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

здійснює добір кадрів;

від імені Департаменту діє без доручення, представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності в Україні та за її межами, укладає від імені Департаменту договори (угоди), надає доручення;

відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладення контрактів з керівниками підприємств, організації, об’єднання, підпорядкованих Департаменту. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, організації, об’єднання, забезпечує своєчасне продовження та розірвання контрактів;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

Умови оплати праці

посадовий оклад директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 12000,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня
2021 року № 15);

надбавки, доплати, премії та компенсації  відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 16.45 23 квітня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

28 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Пухальська Ольга Анатоліївна, +38 (044) 202-74-69, адреса електронної пошти kadry@kma.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

          Вимога                                                                                             Компоненти вимоги

1.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

- сприяння всебічному розвитку особистості;

- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

2.

Прийняття ефективних рішень

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- аналіз альтернатив;

- спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

3.

Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;

- ефективне управління ресурсами;

- чітке планування реалізації;

- ефективне формування та управління процесами

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

 2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

Закону України  «Про транспорт»,

Закону України  «Про автомобільний транспорт»,

Закону України  «Про міський електричний транспорт»,

Закону України  «Про дорожній рух»,

Закону України «Про автомобільні дороги»,

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,

Положення про Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 листопада 2018 року № 2089 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2020 року № 1936,

інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Департаменту.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua