Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника апарату КМДА

20
серпня понеділок
час проведення 10:30

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), розпорядженням Київського міського голови від 31 липня 2018 року № 528 оголошено конкурс на зайняття вакантної посади керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (заява пишеться власноручно);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 18.00 год. 15 серпня 2018 року за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 308 тел. (044)202-74-69, 202-74-07

Місце, час та дата початку проведення конкурсу:

  • м. Київ, вул. Хрещатик, 36, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) 20 серпня 2018 року о 10.30.

Дата та час проведення конкурсу можуть бути змінені за рішенням конкурсної комісії, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) очолює апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Апарат), основними завданнями якого є:

правове, організаційне, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, соціально-побутове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям.

Керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) безпосередньо:

організовує роботу Апарату, здійснює загальне керівництво структурними підрозділами Апарату;

забезпечує подання матеріалів, підготовлених Апаратом, на розгляд Київського міського голови;

подає Київському міському голові для затвердження пропозиції щодо структури Апарату та внесення змін до неї;

здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Апараті;

забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Апарату;

забезпечує опрацювання у відповідних підрозділах Апарату проектів розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також проектів рішень Київської міської ради;

подає Київському міському голові на підпис проекти розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

контролює доведення розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до виконавців;

проводить у разі потреби наради з керівниками структурних підрозділів Апарату для обговорення стану підготовки питань до розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

організаційно забезпечує в установленому порядку розгляд депутатських запитів та депутатських звернень, запитів на інформацію та звернень громадян з питань, що відносяться до повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

інформує в установленому порядку Київського міського голову про результати моніторингу виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та вирішення питань, порушених у листах органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

запитує в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, матеріали та інформацію з питань, що розглядаються на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в Апараті;

вносить на розгляд Київському міському голові пропозиції щодо розподілу обов’язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації;

координує роботу структурних підрозділів та посадових осіб Апарату, їх взаємодію із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями з питань, віднесених до компетенції Апарату;

звітує перед Київською міською радою у встановленому Регламентом Київської міської ради порядку;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

контролює дотримання в Апараті вимог Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації), актів, що регулюють організацію роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації);

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Апарату;

координує роботу із забезпечення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) транспортом, приміщеннями, інвентарем, вносить пропозиції Київському міському голові із зазначених питань;

без довіреності представляє Апарат у відносинах з державними органами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, зарубіжними установами і організаціями; укладає від імені Апарату договори, угоди з підприємствами, установами, організаціями з господарських та інших питань, пов’язаних з діяльністю Апарату;

здійснює контроль за створенням належних матеріально-технічних умов для роботи Київського міського голови, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської державної адміністрації, керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та працівників Апарату;

здійснює контроль за оприлюдненням актів Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

виконує інші обов’язки, покладені на нього Київським міським головою, передбачені законодавством.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 10500,00 гривень, відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 № 24);

2) надбавки, доплати та премії - передбачені Законом України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 18.00 15 серпня 2018 року

 

 

Місце, час та дата проведення конкурсу

м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 20 серпня 2018 року о 10.30.

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Пухальська Ольга Анатоліївна, +38 (044) 202-74-69,

Литвиненко Наталія Петрівна, +38 (044) 202-74-07, [email protected]

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.  Освіта

 Присвоєно ступінь вищої світи не нижче магістра.

2.  Досвід роботи

 Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.  Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1. Ділові якості

- вміння планувати роботу, визначати пріоритети в роботі;

- уміння аналітично мислити, орієнтуватися на досягнення кінцевого результату;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

- здатність визначити напрям розвитку;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

 

2. Уміння працювати

з комп’ютером

 

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет,
знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

 

 

3. Особистісні якості

- лідерські якості;

- відповідальність;

- комунікабельність;

- дисциплінованість;

- організованість;

- контроль емоцій;

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1. Знання законодавства

Знання:

Конституції України,

законів України:

«Про державну службу»,

«Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

Знання:

законів України:

«Про столицю України – місто-герой Київ»,

«Про місцеві державні адміністрації»,

«Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про доступ до публічної інформації»,

«Про звернення громадян»;

Кодексу законів про працю України,

Бюджетного кодексу України,

Господарського кодексу України;

Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810;

Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 07 вересня 2011 року № 1627 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 жовтня 2017 року № 1284);

Законодавства з урахуванням повноважень Апарату.

- знання основ державного управління, економіки, фінансів, організації праці;

- практичне застосування нормативно-правових актів;

- навички стратегічного планування.

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]