Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

29
грудня середа
час проведення 10:00

Прийом документів до 17.00 23 грудня 2021

Дата і час початку проведення тестування кандидатів  29 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 29.11.2021).

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби категорії «В»  - головного спеціаліста відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечення організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Департаменту.

2. Здійснення за дорученням представництва (самопредставництва) інтересів Київського міського голови, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та без доручення Департаменту, його посадових осіб у судах України на всіх стадіях судового процесу.

3. Здійснення представництва інтересів Департаменту, а також за відповідним дорученням Київського міського голови, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в органах, підприємствах, установах та організаціях, зокрема, і міжнародних під час розгляду та вирішення правових питань і спорів.

4. Підготовки та подача позовних заяв, клопотань, відзивів, відповідей на відзиви, заперечень, письмових пояснень до суду, заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку в судових справах.

5. Підготовка та пред’явлення претензій, позовних заяв до контрагентів у випадку неналежного виконання останніми своїх договірних зобов’язань.

6. Вживання заходів щодо вдосконалення співпраці відділу претензійно-позовної роботи з іншими структурними підрозділами Департаменту, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), правоохоронними органами, органами державної влади.

7. Приймання та ведення обліку документів, що надходять до відділу претензійно-позовної роботи та юридичного управління Департаменту.

9. Організація розгляду та розгляд звернень адвокатських запитів, звернень та запитів  громадян, юридичних осіб, депутатів місцевих рад та народних депутатів України, в межах компетенції відділу.

10. Аналіз та узагальнення результатів розгляду претензій та позовів, впровадження оптимальних шляхів їх розгляду.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад 5500,00 гривень;
2) надбавки, доплати, премії та компенсації  відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково;

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 17.00 23 грудня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua)

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

29 грудня 2021 року 10 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Леонтовича, 6 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Леонтовича, 6 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Леонтовича, 6 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Про дату і час проведення кожного етапу конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені додатково

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кіфоришина Тетяна Флорівна
(044) 366-63-08
[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за напрямком підготовки «Правознавство»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання  своїх посадових обов'язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

- вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі.

2.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

3.

Стресостійкість

- уміння розуміти та управляти своїми емоціями;

- здатність до самоконтролю;

- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;

- оптимізм.

4.

 Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу України про адміністративні правопорушення;
Кодексу адміністративного судочинства України;
Цивільного процесуального кодексу України;
Господарського процесуального кодексу України;
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про дорожній рух»;
Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]