Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

03
грудня п'ятниця
час проведення 10:00

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 24.11.2021, код публікації № УТПКМДА42)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» –
начальника відділу промоцій Управління туризму та промоцій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

2. Забезпечує контроль та приймає безпосередню участь в підготовці і реалізації документів з питань підготовки та виконання міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві - в межах завдань та функцій відділу (планування, виконання, звітування).

3. Готує пропозиції до проєкту бюджету міста Києва, проєкту програми економічного і соціального розвитку міста Києва.

4. Організовує та контролює роботу в частині реалізації заходів промоційної діяльності Управління, сприяє створенню позитивного іміджу міста Києва в Україні та за кордон, популяризації його туристичного потенціалу та активному просуванню на основних цільових та нових туристичних ринках.

5. Контролює роботу в частині виготовлення, розповсюдження, ведення обліку, зберігання та списання інформаційно-промоційної, рекламно-сувенірної продукції, друкованої, аудіо та відео продукції, направленої на популяризацію міста.

6. Планує та забезпечує роботу відповідних делегацій в рамках участі міста Києва у міжнародних туристичних виставкових заходах в Україні та за кордоном.

7. Планує, контролює та координує роботу в частині організації взаємодії Управління із засобами масової інформації.

8. Аналізує стан і тенденції в частині реалізації промоцій та іміджевої політики Управління як невід’ємної складової розвитку туристичної сфери міста Києва.

9. Виконує обов’язки заступника начальника Управління у період його тимчасової відсутності або за вакантною посадою, згідно з встановленим порядком.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 7 050,00 гривень на місяць;

2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до статті 52 Закону України                «Про державну службу»;

3) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від       18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла                      65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби (https://career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за встановленою формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від              25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹ Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

31)  копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв.                     01 грудня 2021 року.

 

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

 

 

 

Місце або спосіб проведення тестування

 

 

 

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

03 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв.

 

 

 

 

 

Тестування проводиться дистанційно шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби.

 

 

Співбесіда з конкурсною комісією проводиться  дистанційно з використанням відеозв’язку на  платформі ZOOM.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

Співбесіда проводиться дистанційно з використанням відеозв’язку на платформі ZOOM.

 

 

 

Про дату і час проведення кожного етапу конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені додатково.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та

адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Франчук Катерина Вікторівна

 

+38 (044) 366-70-01;

 

[email protected]

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта  

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра.

 

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Делегування завдань

- розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;

- уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;

- здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання.

 

 

2.

Комунікація та взаємодія

-  усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-  усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-  здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

 

3.

Креативність

-  схильність до новаторства, винахідливості, експериментів;

-  критичне ставлення до існуючих процесів та самостійність суджень;

- здатність виходити за рамки звичних уявлень та бачити проблему під іншим кутом зору.

 

4.

Цифрова грамотність

- вміння використовувати  комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання  своїх посадових обов'язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку  потрібної інформації;

- вміння перевіряти надійність джерел і достовірність  даних та інформації у цифровому середовищі; 

- здатність працювати з документами в різних  цифрових форматах;

- зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків;

- вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

 

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Основоположних понять Кодексу законів про працю України, Бюджетного кодексу України.

Законів України: «Про столицю України – місто-герой Київ»; «Про місцеві державні адміністрації»; «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про доступ до публічної інформації»; «Про звернення громадян»; «Про туризм»; «Про публічні закупівлі».

Положення про Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2017 року № 450 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 червня 2020 року № 838).

Інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у галузі туризму. 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]