Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Вакансії на зайняття посади державної служби департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації)

27
листопада неділя

Загальні умови

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Начальник управління інженерно-транспортної інфраструктури міста, категорія «Б»

Посадові обов’язки

Організація роботи управління:

- забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на управління;

- розподіл поточних обов’язків між працівниками відділів, що входять до складу управління, контроль за виконанням ними функціональних обов’язків;

- розробка положення про управління та відділи, що входять до нього;

- зберігання, опрацьованої управлінням документації згідно номенклатури справ, в тому числі копій посадових інструкцій працівників відділу;

- підготовка звіту про роботу управління;

- візування, опрацьованої управлінням та підготовленої на підпис керівництву інформації;

відповідальність за повноту та достовірність наданої на підпис керівництву інформації.

Забезпечення опрацювання звернень суб’єктів містобудування, фізичних та юридичних осіб щодо можливості розміщення на території м. Києва інженерних мереж та споруд.

Розгляд та погодження містобудівних та проектних рішень щодо об’єктів інженерних мереж та споруд, об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, що плануються та проектуються із залученням бюджетних коштів.

Приймання участі в процесах, пов'язаних:

- з розробкою, оновленням та внесенням змін до містобудівної документації (участь у формуванні технічного завдання на розроблення, оновлення та внесення змін до містобудівної документації з питань, що належать до повноважень управління).

Забезпечення опрацювання містобудівної документації, галузевих схем розвитку міста та проєктної документації, для подальшого наповнення МІАС ЗМД МКК даними щодо:

- планів трас по розвитку інженерних мереж та споруд електропостачання, радіо, телефонного зв’язку, телебачення, водопостачання, каналізування, газопостачання, теплопостачання та альтернативних методів інженерного забезпечення;

- схем розвитку інженерних мереж міста;

- поперечних профілів вулиць і доріг з інженерними мережами;

- планів червоних ліній для містобудівної документації.

Забезпечення опрацювання документації щодо надання містобудівних умов та обмежень при проектуванні об’єктів будівництва (далі – МУО) та видачі будівельних паспортів забудови земельної ділянки (далі – БП), в частині, що стосується повноважень управління.

Надання погоджень, пропозицій та зауважень щодо надання МУО та БП.

Контроль за дотриманням відділом вимог Порядків щодо підготовки, погодження та видачі МУО та БП, затверджених наказами директора Департаменту.

Забезпечення опрацювання запитів та звернень з питань землекористування та землеустрою щодо:

- надання переліків містобудівних обмежень у використанні земельних ділянок, що мають бути враховані при розробці документацій із землеустрою та відповідність заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації;

- надання висновків щодо можливості продажу земельної ділянки або права її оренди на земельних торгах (аукціонах) та відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації, наявних містобудівних умов та обмежень, що мають бути враховані при розробленні документації із землеустрою;

- надання висновків щодо відповідності місця розташування та цільового призначення земельної ділянки генеральному плану міста Києва та іншій містобудівній документації.

Візування листів погоджень – у разі позитивного висновку.

Візування листів - відмов – у разі зауважень.

Підготовка пропозицій:

- до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Києва;

- до плану роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку;

- до Комплексної міської цільової програми реалізації містобудівної політики;

- до Програми створення (оновлення) містобудівної документації в місті Києві;

- до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва;

- до Стратегічного плану діяльності Департаменту.

Підготовка відповідей на запити та звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців з питань, що відносяться до повноважень управління.

Виконання інших функцій, покладених на управління та інших доручень керівництва, в межах компетенції.

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

До призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05 2022 № 2259-IX, особа, яка претендує на зайняття посади має подати:

- заяву;

- заповнену особову картку встановленого зразка;

- копії документів, що підтверджують наявність у неї громадянства України;

- копії документів про освіту та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства.

Документи приймаються до 27.11.2022 на електронну пошту: [email protected]

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду

Єсипенко Галина Юхимівна,

(044)2786127, (044)2781985

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра в галузі знань права

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Загальні умови

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу перспективного розвитку інженерно-транспортної інфраструктури управління інженерно-транспортної інфраструктури

Посадові обов’язки

Опрацювання документації за зверненнями суб’єктів містобудування, для подальшого наповнення МІАС ЗМД МКК.

Опрацювання звернень суб’єктів містобудування щодо можливості розміщення на території м. Києва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі, інженерної підготовки територій, з подальшим наданням відповідей суб’єктам звернень.

Участь у проведенні містобудівного моніторингу щодо розвитку транспортної інфраструктури, а саме об’єктів залізничного, автомобільного, водного повітряного транспорту, в тому числі громадського транспорту, зовнішнього транспорту, вулично-дорожньої мережі.

Розгляд містобудівних та проектних рішень щодо об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі, що плануються та проектуються із залученням бюджетних коштів.

Опрацювання, отриманих контрольно-геодезичних знімань, для подальшого внесення їх в ІР ЄЦТО, як складової містобудівного кадастру.

Облік контрольно-геодезичних знімань та вибірок раніше запроектованих інженерних мереж.

Надання пропозицій та зауважень до проектів містобудівної документації на етапі розробки, оновленні та внесенні до неї змін з питань, що належать до повноважень відділу.

Підготовка запитів до архівних установ для надання документації, необхідної для роботи відділу.

Участь у підготовці звіту про роботу відділу.

Опрацювання проектів містобудівних умов та обмежень при проектуванні об’єктів будівництва (далі – МУО) та проектів будівельних паспортів забудови земельної ділянки (далі – БП), в частині, що стосується повноважень відділу.

Надання погоджень, пропозицій та зауважень щодо надання МУО та БП.

Дотримання вимог Порядків щодо підготовки, погодження та видачі МУО та БП, затверджених наказами директора Департаменту.

Опрацювання запитів та звернень з питань землекористування та землеустрою щодо:

- надання переліків містобудівних обмежень у використанні земельних ділянок, що мають бути враховані при розробці документацій із землеустрою та відповідність заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації;

- надання висновків щодо можливості продажу земельної ділянки або права її оренди на земельних торгах (аукціонах) та відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації, наявних містобудівних умов та обмежень, що мають бути враховані при розробленні документації із землеустрою;

- надання висновків щодо відповідності місця розташування та цільового призначення земельної ділянки генеральному плану міста Києва та іншій містобудівній документації.

Візування листів погоджень – у разі позитивного висновку.

Візування листів Візування, підготовленої на підпис інформації.

Відповідальність за повноту та достовірність, наданої на підпис інформації.

Зберігання, опрацьованої документації згідно номенклатури справ.- відмов – у разі зауважень.

Підготовка відповідей на запити та звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців з питань, що відносяться до повноважень відділу.

Виконання інших функцій, покладених на відділ та інших доручень керівництва, в межах компетенції, в тому числі долучення до виконання завдань та функцій, покладених на відділ перспективного розвитку інженерних мереж.

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

До призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05 2022 № 2259-IX, особа, яка претендує на зайняття посади має подати:

- заяву;

- заповнену особову картку встановленого зразка;

- копії документів, що підтверджують наявність у неї громадянства України;

- копії документів про освіту та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства.

Документи приймаються до 27.11.2022 на електронну пошту: [email protected]

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду

Єсипенко Галина Юхимівна,

(044)2786127, (044)2781985

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Досвід роботи не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]